Cli­ma­te Cam­paig­ners-il­mas­to­so­vel­lus oh­jaa ar­jen il­mas­to­te­koi­hin - Lahti
1,5 asteen elämäntapa

Cli­ma­te Cam­paig­ners-il­mas­to­so­vel­lus oh­jaa ar­jen il­mas­to­te­koi­hin

Climate Campaigners on ilmastosovellus, joka haastaa lahtelaisia tekemään kestäviä tekoja arjessaan. Sovellus mahdollistaa oman hiilijalanjäljen laskemisen ja tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, minkälaisin tavoin voi tehdä ympäristölle ystävällisempiä tekoja. Sovelluksen ydinajatuksena on, että pienilläkin teoilla on merkitystä ja kaikki voivat osallistua muutokseen.

Kati Askola ja Pekka Liukkonen ovat Climate Campaignersin käyttäjiä. Askola asuu puolisonsa ja kissansa kanssa omakotitalossa Valkealassa. Kiinnostus ympäristöasioita kohtaan on vienyt hänet opiskelemaan ympäristöteknologiaa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Liukkonen asuu vaimonsa ja lapsensa kanssa Lahdessa, jossa hän myös työskentelee.
Sekä Askola että Liukkonen pyrkivät tekemään vastuullisia kulutusvalintoja arjessaan. He etsivät erilaisia keinoja edistää kestävyyttä helposti muun muassa liikkumiseen ja ruokaan liittyen. Kierrätys on myös ollut tärkeää molempien taloudessa.

Arki on täynnä parempien valintojen mahdollisuuksia
Monet Climate Campaignersin haastamat arkiteot ovat jo tuttuja Liukkoselle perheineen. Sovellus on kuitenkin auttanut laajentamaan käsitystä siitä, miten moninaisissa arjen tilanteissa parempia valintoja voi tehdä.

– Tulee uusia ajatuksia, että tuommoisenkin voi ottaa huomioon.

Ilmastosovelluksessa keskeisenä tavoitteena on myös jakaa tietoa. Sovelluksen haasteet pohjautuvat tutkittuun tietoon, ja päästölaskennat haasteiden taustalle tekee LUT-yliopisto.

Liukkonen kertoo, että hänen valintojensa taustalla ovat niin ekologiset kuin eettiset syyt. Hän toivoo, että mahdollisuudet ympäristöystävällisten valintojen tekemiseen saisivat enemmän tilaa. Paljon uusia mahdollisuuksia on tullut, ja Liukkonen on esimerkiksi ilahtunut vegaaniruuan tarjonnan lisääntymisestä viime vuosina.
– Odotan sitä hetkeä, kun nyt siellä on puoltoista metriä vegaanituotteita ja 100 metriä makkaroita, niin että jos se kääntyisi toisten päin.

Ympäristöteot eivät vaadi arjen kääntämistä ylösalaisin

Kati Askolalle ympäristöteot ovat arkipäivää.

– Tykkään lajitella, kierrättää, kompostoida ja kasvattaa omia tomaatteja.

Vaikka Askola tekeekin arjessaan jo paljon kestäviä valintoja, on hän löytänyt ilmastosovelluksesta uusia ulottuvuuksia ja uutta motivaatiota omaan kestävyystyöhönsä.

– Ja sovelluksessa voi muistuttaa itseään, että mitä pieniä asioita voi vielä tehdä.

Askola kokee, että sovellus on myös herätellyt ajattelemaan omaa elinympäristöään. Esimerkiksi muoviton viikko oli haaste, joka sai ajattelemaan kauppojen pakkauskulttuuria ja kuluttajille tarjottuja vaihtoehtoja.

– Se oli loistava, koska se sai tajuamaan, miten mahdotonta muoviton elämä oikeastaan on.

Climate Campaigners pyrkii tarjoamaan erilaisille elämäntyyleille tapoja tehdä arkisia kestävyystekoja. Sovellus tarjoaa haasteita erilaisiin elämäntilanteisiin, jolloin lahtelaiset voivat osallistua itselleen sopivalla tavalla. Askola kaipaa eniten kestävän liikkumisen mahdollisuuksia kaupungin ulkopuolelle.

– Vaikka pyöräteitä on paljon, niin autoa joutuu käyttämään pidemmillä välimatkoilla ja erityisesti maaseudulla.
Askola on kuitenkin saanut sovelluksesta erilaisia vaihtoehtoja arjen kestäviin valintoihin.

– Sovelluksessa oli esimerkiksi sellainen haaste, että vähennä nopeuttasi viikoksi. Mahtava huomio, että ajamalla vähän hitaammin voi säästää polttoainetta ja luontoa.

Kestävien tekojen tekeminen ei vaadi arjen kääntämistä ylösalaisin, ja pienet ympäristöystävälliset teot tukevat usein myös omaa terveyttä ja säästävät resursseja.

Lahdessa on helppo valita kestävä elämäntapa

Lahdessa on tehty määrätietoisesti ympäristötyötä vuosikymmeniä ja ilmastosovellus on yksi tapa, jolla asukkaat saadaan mukaan aktiiviseen kehitystyöhön.

Askola ja Liukkonen molemmat kokevat Lahden hyväksi paikaksi toteuttaa kestävää arkea. Uusiutuvan energian saavutettavuus ja lajittelumahdollisuudet saavat Liukkoselta kiitosta. Askola on ollut erityisen tyytyväinen kestävän liikkumisen edellytyksiin Lahdessa.

– Lahteen on helppo tulla junalla, täällä on sujuva julkinen liikenne ja helppo liikkua, Askola iloitsee.

Myös Liukkonen pyöräilijänä nostaa esille sen, miten hyvät lähtökohdat jokapäiväiseen liikkumiseen Lahdessa on.

– Työmatkoillani on ihan loistavat pyörätiet, Liukkonen lisää.

Energia ja liikkuminen ovat Lahden kaupungin alueen suurimmat päästölähteet, joten päästöjä pyritään pienentämään juuri näillä sektoreilla. Lahti luopui kivihiilestä 2019 ja tuottaa nyt kaukolämmön paikallisesti uusiutuvilla kierrätyspolttoaineilla. Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma tähtää siihen, että kaupungissa voisi liikkua helposti ja vähäpäästöisesti kaikkina vuodenaikoina. Liikkuminen on ilmastoteko, joka samalla lisää elämänlaatua ja pienentää terveydenhoidon kustannuksia.

Sovellusta kehitetään yhdessä lahtelaisten kanssa

Climate Campaigners -sovellusta on kehitetty yhdessä lahtelaisten kanssa. Yhtenä tärkeänä kumppanina on ollut LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat, jotka ovat olleet mukana kehittämässä niin sovelluksen käyttökokemusta kuin päästölaskentaa. Yhteiskehittämisellä pyritään siihen, että sovellus sopii lahtelaiseen elämäntyyliin ja se tarjoaa mahdollisuuksia kestävyystekoihin juuri Lahdessa.

Tutustu ilmastosovellukseen.

Liity tekijöiden joukkoon

Kaikki
Kotona
Töissä
Vapaalla
Liikkeellä
Syödessä