Metsätyöpisteet kutsuvat lahtelaisia lähiluontoon ja rakentavat kestävää luontosuhdetta - Lahti
1,5 asteen elämäntapa

Metsätyöpisteet kutsuvat lahtelaisia lähiluontoon ja rakentavat kestävää luontosuhdetta

Lahti on tuonut lähiluontoon Viita-metsätyöpisteet vahvistamaan kaupunkilaisten hyvinvointia ja luontosuhdetta.

Metsäasiantuntija Jenni Simkin sai aikaisemmassa työssään Luonnonvarakeskuksessa vinkkipyyntöjä siitä, minne mennä nauttimaan luonnosta. Nyt Lahden ympäristökehityspalveluiden asiantuntijana hänellä on kysymykseen selkeä vastaus: lähiluontoon.

– Lahdessa asutaan lähellä luontoa. Lähes jokaisella lahtelaisella on viheralue 300 metrin päässä kodistaan, Simkin painottaa. Hän kertoo, että monet hakeutuvat suosittuihin retkeilykohteisiin, vaikka kulman takaa löytyisi luontoaarre.

– Lahti kannustaa asukkaitaan nauttimaan luonnon rauhoittavasta vaikutuksesta jopa etätyöpäivän puitteissa, tuomalla lähiluontoon metsätyöpisteitä. Haluamme näin muistuttaa kaupunkilaisia Lahden monipuolisesta luonnosta, joka voi olla metsää, puistoa tai Vesijärven rantaa.

Viime syksynä kaupunkiin pystytettiin viisi Upwood designin valmistamaa etätyöpistettä osana ympäristöpääkaupunkivuotta. Ne saavuttivat niin suuren suosion, että Viita-metsätyöpisteitä valmistettiin tälle vuodelle kaksi lisää.

Kaupungissa luonnon arvo korostuu

Jenni Simkinillä on oma vahva luontosuhde.

–Olen kasvanut kaupungissa, ja kuvaan itseäni urbaaniksi ihmiseksi. Minulle kuitenkin urbaanisuus pitää sisällään kaupunkiluonnon, sillä emme tule toimeen ilman luontoa kaupungissakaan.

Luontosuhde on ohjannut Simkinin uraa: ilmastonmuutoksen tutkijana aloittanut Simkin tekee nyt työnsä ohessa väitöskirjaa yhdistäen ekologiaa ja ympäristöpsykologiaa metsätieteen alalla Helsingin yliopistossa.

Hän kertoo, että Lahden metsätyöpisteet ovat osa laajaa kokonaisuutta, jossa kaupunki nitoo luonnon ja hyvinvoinnin vahvasti yhteen.

–Luonnon vaikutus mielen hyvinvointiin on osoitettu lukuisilla tutkimuksilla. Oleskelu viheralueilla lataa akkuja, mutta erityisesti stressistä kärsiville metsällä on elvyttävä ja rentouttava vaikutus.

–Luonto vaikuttaa ihmisiin monella tapaa. Se lisää liikuntaa ja tukee sosiaalista kanssakäymistä suomalla mahdollisuuksia yhteisiin kokemuksiin. Luonto altistaa meidät myös terveyttä vahvistaville mikrobeille. Ja paljon on vielä tutkimatta.

Lahden monipuolinen luonto on alueen rikkaus

–Jotta luontokohde toimii terveyttä ja hyvinvointia edistävästi, sen tulee olla riittävän laaja, monimuotoinen ja rauhallinen. Lahti tarjoaa kaikkea tätä, ja se on kaupungin suuri rikkaus, Simkin painottaa.

Lahden kaupunki on mukana EU Horisontti 2020 -rahoitteisessa GoGreenRoutes-hankkeessa, jossa kehitetään terveyttä tukevia luontopohjaisia ratkaisuja. Yksi ratkaisuista on Päijät-Hämeen keskussairaalan kupeeseen toteutettava Kintterön terveysmetsä, jota Simkin Lahden projektipäällikkönä kehittää asiantuntijatyöryhmän kanssa.

Viime vuonna julkaistiin 10-vuotinen Luontoaskel terveyteen -ohjelma, joka yhdistää Päijät-Hämeen alueen terveys- ja ympäristötavoitteet. Lahti toteuttaa ohjelmaa yhdessä Päijät-Soten ja Lahden Yliopistokampuksen kanssa. Näin laaja ja pitkäkestoinen ympäristö- ja terveystavoitteet yhdistävä ohjelma on ainutlaatuinen Suomessa.

Positiivinen luontosuhde rakentaa kestävää elämäntapaa

–Luontokokemuksen kautta syntyy kunnioitus luontoa kohtaan ja tarve suojella sitä herää itsestään. Ympäristön kunnioitus lisää ymmärrystä luonnonvaroihin ja valintoihin, jotka tukevat kestävää elämäntapaa, Simkin pohtii.

Liity tekijöiden joukkoon

Kaikki
Kotona
Töissä
Vapaalla
Liikkeellä
Syödessä