Mikä on Euroopan ympäristö­pääkaupunki?
Puiden istutusta

Faktat

Euroopan ympäristökaupunki 2021

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina. Euroopan ympäristöpääkaupunki (European Green Capital Award, EGCA) on Euroopan komission järjestämä kilpailu.

Tunnustus jaetaan vuosittain yhdelle ympäristöasioiden edelläkävijäkaupungille, joka toimii esimerkkinä muille ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin. Lahden valinta vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungiksi oli kansainvälisen raadin yksimielinen päätös.

Hiilineutraali Lahti 2025

Suomi on hiilineutraali 2035, Lahti kymmenen vuotta aikaisemmin

Meillä on ollut kunnianhimoinen tavoite tulla hiilineutraaliksi kaupungiksi 2025. Päästölaskelmat osoittavat, että joudumme hiukan joustamaan aikataulusta, mutta tavoitteemme pysyy vahvana: olla hiilineutraali ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa.

Etsimme parhaillaan energiasektorilta ratkaisuja kompensoimaan tieliikenteen päästöjä, jotka ovat laskeneet ennakoitua hitaammin.

Kestävän liikkumisen vuonna 2025 kokeilemme laajasti liikenteen päästövähennyksiin tähtääviä toimenpiteitä. Teemme kaikkemme vauhdittaaksemme liikkumisen muutosta.

Kestävän elämäntavan mahdollistaa myös ympäristöystävällinen energia: luovuimme kivihiilen käytöstä keväällä 2019. Lahti lämpiää nyt kierrätyspolttoaineella ja paikallisella, sertifioidulla puulla. Myös kestävän ruoan uusia malleja ja vähähiilistä rakentamista kehitetään aktiivisesti alueellamme.

Ekotekoja kiekkokaukalossa: Lahdessa pelataan ympäristöystävällisintä lätkää. Lahden Pelicans on maailman ensimmäinen hiilineutraali jääkiekkojoukkue.

Katso video
Kaupunkisuunnittelutyöpaja

Osallisuus

Ympäristökaupunki on kaikkien kaupunki

Ympäristökaupunki on kaikkien lahtelaisten kaupunki. Kehitämme sujuvaa arkea edistäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja, joiden avulla kaikki voivat olla mukana ympäristötyössä. Lisäämme asukkaiden mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon ja ideointiin uudenlaisilla osallistavilla projekteilla.

Olemme kehittäneet ainutlaatuisen lähestymistavan liikenteen ja maankäytön suunnitteluun. Lahden osallistava prosessi yhdistää kaupungin yleiskaavan, kestävän kaupunkiliikkumisen (SUMP) ohjelman sekä ympäristö- ja palveluohjelmat.

Edistämme asukkaiden hyvinvointia hyödyntämällä lähiluontoa kestävästi sekä lisäämällä matalan kynnyksen liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia.

Yhdessä tehty: Lahdessa kestävämmän kaupungin tekemiseen osallistuvat kaikki. Lahti Block Partyssa lahtelaiset rakensivat vihreämpää kaupunkia istuttamalla kukkia ja yrttejä.

Katso video
Pilleri jäteasema

Kiertotalous

Lahdessa jäte on raaka-aine

Lahti on kiertotalouden edelläkävijä. Tällä hetkellä hyödynnämme kotitalouksissa syntyvästä jätteestä yli 99 prosenttia: kolmasosasta valmistetaan uusiomateriaaleja ja kaksi kolmasosaa käytetään energiantuotantoon. Vuonna 2017 otimme käyttöön Suomen ensimmäisen seudullisen kiertotalouden tiekartan.

Kiertotalousosaamisemme luo kasvuhakuista liiketoimintaa. Johtavana ympäristökaupunkina kehitämme uusia, monistettavia malleja kiertotalouden mukaisten tuotteiden valmistamiseen sekä kestävään kuluttamiseen. Tavoitteena on kasvattaa materiaalikierrätysastetta ja vähentää ympäristökuormitusta.

Ympäristötavoitteet ja liiketoiminta kohtaavat Kujalan jätekeskuksen yritysekosysteemissä, joka on ainutlaatuinen esimerkki kiertotaloudesta. Yritykset hyötyvät keskinäisestä yhteistyöstä – toistensa sivuvirtatuotteista, tiedosta ja osaamisesta.

Kuluta järkevästi – kierrätä tehokkaasti: Lahden seudulla on tehty pitkään töitä jätehuollon kehittämiseksi. Kiertotalous näkyy lahtelaisten arjessa innokkaana lajittelemisena.

Katso video
Hoitokalastus Vesijärvellä, kalastaja siirtää lapiolla kaloja veneestä

Luonto ja vesi

Kaikki alkoi vedestä

Lahden matka ympäristökaupungiksi alkoi Vesijärven kunnostuksesta jo 1970-luvulla. Pahasti saastuneen järven puhdistus loi pohjan lahtelaiselle ympäristöosaamiselle ja tutkimukselle. Vesijärven kunnostus on toiminut esimerkkinä muille: hoitomalliamme on hyödynnetty jo yli tuhannen suomalaisen vesistön kunnostuksessa.

Lahden ainutlaatuinen luonto tarjoaa monipuolisia retkeilymahdollisuuksia 24 luonnonsuojelualueella. Olemme suomalaisista kaupungeista ainoa, joka on rakentunut kansainvälisesti merkittävän pohjavesialueen päälle. Salpausselän harjujen luonnollisesti puhtaaksi suodattama, maailman paras hanavesi on päivittäistä arjen luksusta lahtelaisille.

Salpausselällä voi ulkoilla jääkauden muovaamissa maisemissa ympäri vuoden. Unesco-kohteena Salpausselkä Geopark pyrkii siirtämään luontotuntemusta eteenpäin seuraaville sukupolville. Ympäristökasvatus onkin tärkeässä asemassa kaikissa Lahden kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa.

Luonto lähellä: Lahden luonnossa voi kokea niin järvimaisemat, harjujen huiput, suot kuin luonnontilaiset metsätkin. Häränsilmä on jääkauden aikainen suppalampi jonka tuntumasta alkavat kuuluisat Salpausselän ulkoilumaastot.

Katso video
"

Climate Campaigners-ilmastosovellus

Lahtelaisilla on mahdollisuus seurata omaa henkilökohtaista hiilijalanjälkeä ja tehdä arjen ilmastotekoja. Kansainvälisessä Climate Campaigners -tutkimushankkeessa kehitetään ilmastosovellus, joka tarjoaa asukkaille päivittäisiä haasteita ja joita tekemällä voi seurata reaaliajassa ilmastotekojen vaikutusta omaan hiilijalanjälkeensä.

Climate Campaigners-sovellus on tarkoitettu kaikille lahtelaisille. Climate Campaigners-sovelluksella jokainen pelaa ympäristönsä hyväksi ja vauhdittaa samalla Lahden ilmastotyötä.