Mikä on Euroopan ympäristö­pääkaupunki?
Puiden istutusta

Faktat

Mikä on Euroopan ympäristö­pääkaupunki?

Euroopan ympäristö­pääkaupunki (European Green Capital Award, EGCA) on Euroopan komission järjestämä kilpailu. Nimitys jaetaan vuosittain yhdelle kaupungille, joka on ympäristö­toiminnan edelläkävijä, toimii esimerkkinä muille kaupungeille sekä kehittää innovatiivisia ratkaisuja ympäristö­haasteisiin. Lahtea ennen tunnustuksen on saanut 11 eurooppalaista kaupunkia.

Euroopan ympäristö­pääkaupungit

2010 Tukholma 2015 Bristol 2020 Lissabon
2011 Hampuri 2016 Ljubljana 2021 Lahti
2012 Vitoria-Gasteiz 2017 Essen 2022 Grenoble
2013 Nantes 2018 Nijmegen 2023 Tallinna
2014 Kööpenhamina 2019 Oslo

Ympäristöpääkaupunki Lahden vaikuttavuus

  • Sujuva ja hyvinvointia lisäävä arki
  • Parhaat ympäristö­ratkaisut kestäviin kaupunkeihin
  • Ympäristötyön jatkuvuus uusilla hankkeilla
  • Lahti kansainvälisenä ympäristöasioiden edelläkävijänä

Ympäristöpääkaupunkivuosi rakentui neljän teeman – hiilineutraalin elämän, kiertotalouden, osallisuuden sekä luonnon ja veden – ympärille. Tällä sivulla esiteltyihin teemoihin ja vuoden vaikuttavuuteen voit tutustua ympäristö­pääkaupunki­vuoden loppuraportissa.

Mitä jos teillä tehtäisiin kuten Lahdessa?

Lahdella on yhteinen visio rohkeasta ympäristökaupungista ja tavoitteenamme on:

  • Olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2025.
  • Leikata kasvihuonepäästöjä 80 % vuoden 1990 tasosta 2025 mennessä.
  • Tulla jätteettömäksi kiertotalouskaupungiksi 2050 mennessä.
  • Suojella luontoa ja arvokkaita pinta- ja pohjavesialueita.
  • Kannustaa kestävään liikkumismuotoihin: kävelyyn, pyöräilyyn, joukkoliikenteeseen tai vaikka hiihtoon.

Hiilineutraali Lahti 2025

Suomi on hiilineutraali 2035, Lahti kymmenen vuotta aikaisemmin

Kunnianhimoisena tavoitteenamme on olla hiilineutraali kaupunki jo vuonna 2025. Tämän eteen teemme konkreettisia tekoja päivittäin – yhdessä asukkaiden, yritysten ja koko kaupunkikonsernin kanssa. Olemme jo leikanneet kasvihuonekaasupäästöjämme 70 % vuoden 1990 tasosta.

Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki, jonka tekemien panostusten vuoksi asukkaidemme on helppo elää hiilineutraalia elämää. Mahdollistamme asukkaiden henkilökohtaisen liikkumisen päästökaupan ensimmäisenä maailmassa ja helpotamme ympäristöystävällisempää liikkumista.

1,5 asteen elämäntyylin mahdollistaa myös ympäristöystävällinen energia: luovuimme kivihiilen käytöstä keväällä 2019. Lahti lämpiää nyt kierrätyspolttoaineella ja paikallisella, sertifioidulla puulla. Myös kestävän ruoan uusia malleja ja vähähiilistä rakentamista kehitetään aktiivisesti alueellamme.

Ekotekoja kiekkokaukalossa: Lahdessa pelataan tulevaisuudessa ympäristöystävällisintä lätkää. Lahden Pelicansin on maailman ensimmäinen hiilineutraali jääkiekkojoukkue.

Katso video
Kaupunkisuunnittelutyöpaja

Osallisuus

Ympäristökaupunki on kaikkien kaupunki

Ympäristökaupunki on kaikkien lahtelaisten kaupunki. Kehitämme sujuvaa arkea edistäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja, joiden avulla kaikki voivat olla mukana ympäristötyössä. Lisäämme asukkaiden mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon ja ideointiin uudenlaisilla osallistavilla projekteilla.

Olemme kehittäneet ainutlaatuisen lähestymistavan liikenteen ja maankäytön suunnitteluun. Lahden osallistava prosessi yhdistää kaupungin yleiskaavan, kestävän kaupunkiliikkumisen (SUMP) ohjelman sekä ympäristö- ja palveluohjelmat.

Edistämme asukkaiden hyvinvointia hyödyntämällä lähiluontoa kestävästi sekä lisäämällä matalan kynnyksen liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia.

Yhdessä tehty: Lahdessa kestävämmän kaupungin tekemiseen osallistuvat kaikki. Lahti Block Partyssa lahtelaiset rakensivat vihreämpää kaupunkia istuttamalla kukkia ja yrttejä.

Katso video
Pilleri jäteasema

Kiertotalous

Lahdessa jäte on raaka-aine

Lahti on kiertotalouden edelläkävijä. Tällä hetkellä hyödynnämme kotitalouksissa syntyvästä jätteestä yli 99 prosenttia: kolmasosasta valmistetaan uusiomateriaaleja ja kaksi kolmasosaa käytetään energiantuotantoon. Vuonna 2017 otimme käyttöön Suomen ensimmäisen seudullisen kiertotalouden tiekartan.

Kiertotalousosaamisemme luo kasvuhakuista liiketoimintaa. Johtavana ympäristökaupunkina kehitämme uusia, monistettavia malleja kiertotalouden mukaisten tuotteiden valmistamiseen sekä kestävään kuluttamiseen. Tavoitteena on kasvattaa materiaalikierrätysastetta ja vähentää ympäristökuormitusta.

Ympäristötavoitteet ja liiketoiminta kohtaavat Kujalan jätekeskuksen yritysekosysteemissä, joka on ainutlaatuinen esimerkki kiertotaloudesta. Yritykset hyötyvät keskinäisestä yhteistyöstä – toistensa sivuvirtatuotteista, tiedosta ja osaamisesta.

Kuluta järkevästi – kierrätä tehokkaasti: Lahden seudulla on tehty pitkään töitä jätehuollon kehittämiseksi. Kiertotalous näkyy lahtelaisten arjessa innokkaana lajittelemisena.

Katso video
Hoitokalastus Vesijärvellä, kalastaja siirtää lapiolla kaloja veneestä

Luonto ja vesi

Kaikki alkoi vedestä

Lahden matka ympäristökaupungiksi alkoi Vesijärven kunnostuksesta jo 1970-luvulla. Pahasti saastuneen järven puhdistus loi pohjan lahtelaiselle ympäristöosaamiselle ja tutkimukselle. Vesijärven kunnostus on toiminut esimerkkinä muille: hoitomalliamme on hyödynnetty jo yli tuhannen suomalaisen vesistön kunnostuksessa.

Lahden ainutlaatuinen luonto tarjoaa monipuolisia retkeilymahdollisuuksia 24 luonnonsuojelualueella. Olemme suomalaisista kaupungeista ainoa, joka on rakentunut kansainvälisesti merkittävän pohjavesialueen päälle. Salpausselän harjujen luonnollisesti puhtaaksi suodattama, maailman paras hanavesi on päivittäistä arjen luksusta lahtelaisille.

Salpausselällä voi ulkoilla jääkauden muovaamissa maisemissa ympäri vuoden. Unesco-kohteena Salpausselkä Geopark pyrkii siirtämään luontotuntemusta eteenpäin seuraaville sukupolville. Ympäristökasvatus onkin tärkeässä asemassa kaikissa Lahden kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa.

Luonto lähellä: Lahden luonnossa voi kokea niin järvimaisemat, harjujen huiput, suot kuin luonnontilaiset metsätkin. Häränsilmä on jääkauden aikainen suppalampi jonka tuntumasta alkavat kuuluisat Salpausselän ulkoilumaastot.

Katso video
" Mobiililaite käyttäjän kädessä

Climate Campaigners-ilmastosovellus

Lahtelaisilla on mahdollisuus seurata omaa henkilökohtaista hiilijalanjälkeä ja tehdä arjen ilmastotekoja. Kansainvälisessä Climate Campaigners -tutkimushankkeessa kehitetään ilmastosovellus, joka tarjoaa asukkaille päivittäisiä haasteita ja joita tekemällä voi seurata reaaliajassa ilmastotekojen vaikutusta omaan hiilijalanjälkeensä.

Climate Campaigners-sovellus on tarkoitettu kaikille lahtelaisille. Climate Campaigners-sovelluksella jokainen pelaa ympäristönsä hyväksi ja vauhdittaa samalla Lahden ilmastotyötä.