Lahden 360 asteen kestävyysmuutos
Nainen soutaa Vesijärvellä

Lahden 360 asteen
kestävyysmuutos

Matka Euroopan
ympäristöpääkaupungiksi 2021 – ja siitä
eteenpäin!

Kuvat: Lahden kaupunki ja Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto.

Lahti ennen 1975

←1975

Raskaan teollisuuden kaupunki

Lahden tarina on vahvasti osa Suomen kehitystä: 1970-luvulle saakka jatkui nopean kasvun ja teollistumisen kausi, joka rasitti ympäristöä. Vesijärvi oli Suomen järvistä saastuneimpia ja suurin osa alueen työpaikoista teollisuudessa, mikä näkyi myöhemmin raskaana työttömyytenä lamavuosikymmeninä.

Vesijärven historiakuva

1976

Kaupungin jätevesien laskeminen Vesijärveen lopetetaan

Lahti aloitti kunnianhimoisen vesiensuojelutyön jo 1970-luvulla, kun kaupungin suurimman järven näkyvä rehevöityminen haluttiin pysäyttää. Aiemmin suoraan Vesijärveen lasketut jätevedet on ohjattu vuodesta 1976 lähtien Kariniemen jätevedenpuhdistamon kautta puhdistettuina Porvoonjokeen.

Kalastaja Vesijärvellä

1987–1994

Vesijärvi I -projekti käynnistyy

Lahden tie ympäristökaupungiksi alkoi Vesijärven suojelutyöstä. Vesijärvi I -projekti oli maailman suurin ravintoverkkokunnostus: Enonselältä poistettiin yli miljoona kiloa särkikalaa ja järveen kotiutusistutettiin yli miljoona kuhanpoikasta, minkä seurauksena sinileväkukinnat vähenivät merkittävästi. Vuosikymmeniä jatkunut Vesijärven suojelu- ja kunnostustyö on tuonut kaupunkiin tärkeää ympäristöosaamista.

Vesijärvi

1994

Vesijärven tila alkaa kohentua

1990-luvun alussa Vesijärvi I -projektin tulokset alkavat näkyä selvästi: vedenlaatu on parantunut ja pinnan alainen elämä kukoistaa. Vesijärven parantuneen tilan myötä niin kalastajat kuin kaupunkilaisetkin palaavat nauttimaan lähellä kaupunkikeskustaa sijaitsevasta järvestä.

Hulevesitutkimusta

1996

Ympäristöekologian laitos perustetaan

Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitos perustetaan Lahteen. Opetukselle ja tutkimukselle loi pohjaa erityisesti Vesijärvi I -projekti ja siitä syntynyt tutkimustieto. Laitos on tuottanut laajasti tietoa esimerkiksi hulevesistä, levistä, viherkatoista, maaperän puhdistuksesta ja kiertotaloudesta.

Ympäristöviikon kirpputori

1997

Ensimmäinen vuosittainen ympäristöviikko järjestetään

Asukkaiden osallistaminen ja ympäristökasvatus ovat tärkeä osa ympäristökaupungin tavoitteita. Vuodesta 1997 lähtien järjestetty seudullinen ympäristöviikko kannustaa kaupungin asukkaat ja yritykset tekemään yhdessä vihreitä tekoja.

Jätehuoltoa

1998

Laaja jätehuoltojärjestelmä otetaan käyttöön

Uusi syntypaikkalajitteluun perustuva jätehuoltojärjestelmä otettiin käyttöön. Vähintään 10 huoneiston kiinteistöissä alettiin lajitella erilleen biojäte, energiajäte, kartonki, paperi ja sekajäte. Energiajätteen erilliskeräys ja sen energiahyötykäyttö nosti jätteen hyödyntämisastetta laskien kaatopaikalle ohjattavan jätteen määrää. Vuonna 1998 jätteiden hyödyntämisaste oli 25 prosenttia.

Viking Maltin Polttimo

2003

Viljaklusteri syntyy

Viljaklusteri on Päijät-Hämeen alueen viljelijöiden ja teollisuusyritysten yhteistyöverkosto, joka kehittää kiertotaloutta ja alan liiketoimintaa. Klusterin tekemän kehitystyön ansiosta viljatuotteiden valmistusprosesseissa syntyviä sivuvirtoja hyödynnetään entistäkin paremmin ja kaatopaikkajätteen määrä on vähentynyt.

Vesijärvi kaupungista päin

2007

Vesijärvisäätiö perustetaan

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö perustettiin edistämään 1970-luvulla alkanutta vesien kunnostustyötä, seurantaa ja tutkimusta. Säätiön ansiosta Lahden alueen vesienhoidon rahoituspohja on saatu turvattua, sillä se yhdistää yksityisen ja julkisen rahoituksen ainutlaatuisella tavalla.

Sinfonia Lahti

2015

Maailman ensimmäinen hiilineutraali sinfoniaorkesteri

Sinfonia Lahti lähti mukaan ilmastotalkoisiin tavoitteenaan vähentää omasta toiminnastaan ja katsojien liikkumisesta syntyviä päästöjä. LUT-yliopiston kanssa toteutettu kehityshanke voitti vuonna 2018 kansainvälisen Classical:NEXT-innovaatiopalkinnon.

Ongelmajätteenkeräys

2017

Kiertotalouden tiekartta julkaistaan

Suomen ensimmäinen alueellinen kiertotalouden tiekartta asettaa tavoitteet ja määrittelee toimenpiteet alueen kiertotalouden edistämiseksi Päijät-Hämeessä. Tiekartan teemoja ovat muun muassa biotalous, materiaalikierto ja uudet palvelut.

Jätteiden keräys

2018

Yhdyskuntajätteestä 97 prosenttia hyötykäyttöön

Kiertotalouden edelläkävijänä Lahti ei ainoastaan vähennä jätteiden määrää vaan myös hyödyntää syntyvän jätteen mahdollisimman tehokkaasti. Alueella syntyvästä jätteestä kolmasosa kiertää uusien tuotteiden raaka-aineeksi ja kaksi kolmannesta hyödynnetään energiantuotannossa. Tavoitteet ovat kuitenkin vielä korkeammalla: Lahden tavoitteena on olla täysin jätteetön kiertotalouskaupunki vuonna 2050.

viimeinen kivihiilikasa

2019

Kivihiilen käyttö lopetetaan

Lahti luopui kivihiilen käytöstä keväällä 2019, kun uusi biolämpölaitos Kymijärvi III korvasi kivihiiltä käyttävän Kymijärvi I -laitoksen. Lahti lämpiää nyt kierrätyspolttoaineella ja paikallisella, kestävän kehityksen mukaisella, sertifioidulla puulla. Mittava energiakäännös vähensi Lahti Energian hiilidioksidipäästöjä 600 000 tonnilla vuodessa, mikä vastaa noin 60 000 suomalaisen vuotuisia päästöjä.

Pyöräilyä Lahdessa

2019

Henkilökohtainen päästökauppa valjastetaan käyttöön

Lahdessa suunniteltiin ja toteutettiin asukkaan päästökauppa ensimmäisenä kaupunkina maailmassa. Päästökauppaa käytiin CitiCAP-mobiilisovelluksella, jonka avulla asukkaat pääsivät seuraamaan omia liikkumisen päästöjä ja saivat tietoa liikkumisen ympäristövaikutuksista.

Orkesteri Alatorilla

2021

Euroopan ympäristöpääkaupunkivuosi

Lahti saa ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina kunnian olla Euroopan ympäristöpääkaupunki. Silloin käynnistetään laajoja yhteistyöhankkeita ja järjestetään lukuisia kansainvälisiä ja paikallisia ympäristöalan tapahtumia. Vuoden aikana nostetaan esiin parhaat eurooppalaiset ympäristöratkaisut sekä kannustetaan asukkaat, yritykset ja yhteisöt tekemään yhdessä rohkeita ympäristötekoja.

Kerrostaloja ja puistomaisemaa

2022

Euroopan 100 kestävän kaupungin joukkoon

Euroopan komission tavoitteena on tukea 100 eurooppalaista kaupunkia saavuttamaan hiilineutraalisuuden vuoteen 2030 mennessä. EU:n kaupunkiohjelmaan pääseminen tukee Lahden hiilineutraaliustavoitteen 2025 toteutumista, ja avaa uusia mahdollisuuksia rahoitukseen ja yhteistyöhön muiden kaupunkien, yliopistojen, korkeakoulujen ja yritysten kanssa.

Juoksijat metsässä

2022

Terveys- ja ympäristöohjelma Luontoaskel terveyteen käynnistyy

Luontoaskel terveyteen on 10-vuotinen ohjelma, joka yhdistää Päijät-Hämeen alueen terveys- ja ympäristötavoitteet. Luontoyhteydellä on positiivisia vaikutuksia ihmisen terveyteen, joten aihe koskettaa jokaista lahtelaista ja päijäthämäläistä.

2023

Lahti Energian ja Hartwallin yhteistyössä rakentama biokaasulaitos avataan. Puhtaasti paikallisella kiertotaloudella toimiva laitos tuottaa energiaa oluenpanemisessa sivutuotteena syntyvästä mäskistä. Mäski kuljetetaan laitoksen reaktoreihin putkea pitkin suoraan Hartwallin olutkattiloista. Tuotannosta ylijäävä aines palautetaan takaisin paikallisen Yli-Mäkelän tilan pelloille ravitsemaan seuraavaa ohrasatoa, joka päätyy taas aikanaan olutkattilaan. Biokaasulaitoksen ansioista Hartwallin Lahden tuotannosta saadaan täysin hiilineutraalia.
Lahden tavoitteena on olla kokonaan jätteetön kestävän kulutuksen kaupunki vuonna 2050.

2024

Luontopositiivinen kaupunki

Lahti aloittaa luontojalanjäljen laskennan. Luontojalanjälki kertoo, kuinka suuren haitan tuote, yritys, kunta tai kuluttaja aiheuttaa luonnon monimuotoisuudelle. Luontojalanjälki voi olla myös positiivinen, jolloin vaikutus on kokonaisuutena luontoa vahvistava. Lahti pyrkii kohti positiivista luontovaikutusta eli luontopositiivisuutta.

Lahden keskusta ilmasta

2025

Hiilineutraali Lahti

Mitä Lahti edellä, sitä muu maailma perässä. Lahti on asettanut kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2025 mennessä – kymmenen vuotta Suomen hallitusohjelman ja 25 vuotta EU:n asettamaa tavoitetta aiemmin. Suomen ensimmäisenä suurena hiilineutraalina kaupunkina Lahti näyttää suuntaa niin Suomen muille kaupungeille kuin kansainvälisestikin.