Viranomaisyhteistyö, jätevirrat ja järjestäytynyt rikollisuus kansainvälisen ympäristörikosseminaarin teemoina Lahdessa - Lahti

Viranomaisyhteistyö, jätevirrat ja järjestäytynyt rikollisuus kansainvälisen ympäristörikosseminaarin teemoina Lahdessa

Ympäristörikollisuus on yhä järjestäytyneempää ja ammattimaisempaa. Sibeliustalossa 7.–8. lokakuuta järjestettävässä ympäristörikosseminaarissa käsitellään sekä suomalaista että kansainvälistä ympäristörikollisuutta ja sen torjuntaa viranomaisten näkökulmasta.

Pääteemoina ympäristörikosseminaarissa ovat jätteet ja jätevirrat sekä järjestäytynyt rikollisuus. Seminaari on osa Lahden ympäristöpääkaupunkivuotta.

– Ympäristörikosten taustalla ovat usein taloudelliset säästöt ja Suomessa ympäristörikokset luokitellaan osaksi talousrikollisuutta. Suomen ympäristörikollisuuden tilanne on pysynyt tilastollisesti lähes samanlaisena useita vuosia. Ympäristörikollisuutta on arvion mukaan Suomessa kuitenkin paljon enemmän kuin mitä viranomaisten tietoon tulee. Niukoilla resursseilla ympäristörikosten paljastaminen vaatii tehokasta viranomaisyhteistyötä ja toimivia toimintamalleja, kertoo seminaarin yksi luennoitsijoista, rikoskomisario Riku Lindqvist Keskusrikospoliisista.

Viranomaisten välinen yhteistyö ympäristörikosten torjunnassa

Suomessa ympäristörikollisuuden torjunnassa tehdään poikkeuksellisen tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten kesken. Seminaarin puheenvuoroissa käsitellään sitä, miten yhteistyö toimii käytännössä ja mitä hyötyjä sillä saadaan.

– Paneelikeskustelussa teemana on mm. se, kuinka moniviranomaisyhteistyötä on meillä kehitetty ja on mahdollista edelleen kehittää, nojautuen tieteellisessä tutkimuksessa tehtyihin havaintoihin. Yksi osa tässä on esimerkiksi rikoshyödyn havaitseminen ja laskeminen, kertoo paneelikeskustelun vetäjä, erikoistutkija Terhi Kankaanranta Poliisiammattikorkeakoulusta.

Ympäristörikosten laajuutta ja merkittävyyttä valottaa Alankomaiden kansallisen ympäristön ja liikenteen tarkastusviraston EPA:n ympäristörikosten tiedustelu- ja tutkimuspalveluiden johtajan Edwin Lakerveldin esitys, jossa käsitellään biodieselpetoksia.

– Alankomaat on yksi EU:n suurimmista biodieselin tuottajista. Esityksessä käydään läpi useita tapauksia, joiden rikoshyöty on ollut arviolta yli 100 miljoonaa euroa. Esityksestäni saa perusteellisen käsityksen petosrikollisuuden toimintatavoista ja niiden ympäristövaikutuksista, hän kuvailee omaa esitystään.

Seminaari kokoaa noin sata asiantuntijaa ja luennoitsijaa

Seminaarin luennoitsijat ovat oman erikoisalansa huippuasiantuntijoita eri puolilta Eurooppaa sekä Yhdysvalloista. Seminaarin osallistujat ovat ympäristörikollisuuden ennaltaehkäisyn, torjunnan ja rikostutkinnan kannalta tärkeitä viranomaisia ja asiantuntijoita Suomesta ja Euroopasta. Lahden Sibeliustalolle saapuu hieman alle sata osallistujaa ja videoyhteyden välityksellä mukaan tulee muutamia kymmeniä.

– Pääosa osallistujista on suomalaisia, mutta järjestäjinä olemme erityisen iloisia siitä, että matkustaminen on helpottunut ja näin olemme saaneet jonkin verran kansainvälisiä osallistujia ja luennoitsijoita paikan päälle, kertoo seminaarin järjestelyistä vastaava rikostarkastaja Minna Riski Hämeen poliisilaitokselta.

Ympäristörikosseminaari on yksi Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden tapahtumista, ja sen järjestävät yhteistyössä Hämeen poliisilaitos, Poliisiammattikorkeakoulu ja Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021.

Lisätietoja tapahtuman verkkosivuilla.