Lahtelaisten ku­lu­tuk­sen hii­li­ja­lan­jäl­ki sel­vi­tet­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa - Lahti

Lahtelaisten ku­lu­tuk­sen hii­li­ja­lan­jäl­ki sel­vi­tet­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa

Lahtelaisten hiilijalanjälki eli kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt on selvitetty. Hiilijalanjälki asukasta kohden oli vuonna 2020 yhteensä 8,38 t CO2-ekv. Lukema on keskimääräistä pienempi muihin kuntiin verrattuna.


Hiilijalanjälki selvitettiin Kulma-hankkeessa myös 14 muulle kunnalle. Hankkeeseen osallistuneiden kuntien keskiarvo oli 8,7 t CO2-ekv asukasta kohden, eli lahtelaisten hiilijalanjälki on näihin kuntiin verrattuna keskimääräistä pienempi. Laskennassa tarkasteltiin energiankulutuksen, rakentamisen, liikkumisen, ruuan sekä tavaroiden ja palveluiden päästöjä. Vastaavaa laskentaa ei Suomessa ole koskaan aiemmin toteutettu.

Kulutuksellamme on maailmanlaajuiset vaikutukset

Perinteisesti kaupunkien kasvihuonekaasupäästöjä mitataan kaupungin alueella tapahtuvan tuotannon perusteella. Iso osa toimintamme ja kulutuksemme päästöistä syntyy kuitenkin kaupungin ulkopuolella. Tässä uudessa laskennassa lähtökohtana on kaupunkilaisten ja julkisen sektorin kulutus ja siitä aiheutuvat päästöt riippumatta siitä, onko hyödykkeet tuotettu kunnassa, muualla Suomessa tai ulkomailla. ”Uusi laskentamalli antaa entistä realistisemman kuvan hiilijalanjäljestämme ja nostaa näkyviin aiemmissa laskennoissa huomiotta jääneitä päästöjä. Lahtelaisten päästöt ovat kuitenkin keskivertoa pienemmät, koska olemme jo onnistuneet vähentämään esimerkiksi kaukolämmön päästöjä.” kommentoi kaupungin ympäristökoordinaattori Aino Kulonen.

Arjen valinnoilla on merkitystä päästöihin

Hiilijalanjälkilaskentaan on otettu mukaan energiankulutuksen ja rakentamisen, liikkumisen, ruuan sekä tavaroiden ja palveluiden päästöt.
“On hienoa, että saamme Lahteen tästäkin selvityksestä taustatietoa omaan toimintaamme sekä asukkaiden kanssa käytävään keskusteluun. Tuloksista voidaan huomata esimerkiksi se, että lahtelaisten päästöt ruuan osalta olivat kuntajoukon toiseksi suurimmat. Asukkaiden terveys ja hyvinvointi kytkeytyvät tähän. Ilmastoystävällinen ruoka on myös syöjälle hyväksi.” pohtii ympäristöneuvontapäällikkö Päivi Sieppi.

Laskenta uusitaan tämän vuoden päästöistä

Kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt lasketaan seuraavan kerran vuodelta 2022, jolloin voidaan arvioida vuosien välisiä eroja päästöissä. Esimerkiksi uudisrakentamisen päästöt saattavat vaihdella eri vuosina merkittävästi. Jatkuva päästölaskenta auttaa tunnistamaan kuntien ja kuntalaisten kannalta päästövähennyskohteita kaikilta kulutuksen osa-alueilta.

Laskennan toteuttajat

Laskennat tuotettiin osana Kulma-hanketta, jonka toteutti Sitowise Oy yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Hanketta rahoittivat siihen osallistuneet kunnat sekä Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -projekti. Ruuankulutuksesta aiheutuvien päästöjen laskennan mahdollisti yhteistyö S-ryhmän kanssa.

Lisätietoa hankkeesta ja sen tuloksista.

Lisätiedot:

Ympäristökoordinaattori Aino Kulonen,
aino.kulonen@lahti.fi, 044 4826178

Ympäristöneuvontapäällikkö Päivi Sieppi,
paivi.sieppi@lahti.fi, 050 5594090