Kumppanit - Lahti

Yritys­kumppanit

Yrityskumppanimme osallistuvat hankkeeseemme omilla ympäristöinnovaatioillaan. Ne muodostavat samalla kaupunkimme ympärille verkoston, jossa kehitämme kumppaniemme vastuullisuustoimintaa yhdessä korkeakoulujen ja kuntalaisten kanssa.

Ympäristöpääkaupunki tehdään laajassa yhteistyössä yli kunta- ja maakuntarajojen, koko Suomen yhteisenä asiana.
Ympäristöpääkaupunkivuotta ovat rahoittamassa Lahden kaupunki, ympäristöministeriö ja Euroopan unioni.

YhteistyössäProjektit

"

Jaana Järvenselkä

Asiakkuusjohtaja

Hämeenmaa

Osuuskauppa Hämeenmaa on myynniltään alueensa suurin yritys ja työllistää noin 2 950 kanta- ja päijäthämäläistä. Hämeenmaan arvopohja kumpuaa osuustoiminnallisuudesta. Vastuullisuus merkitseekin Hämeenmaalle muun muassa yhdessä tekemistä, asiakaslähtöisyyttä, turvallisen työskentely- ja asioimisympäristön varmistamista, tavoitteellista toimintaa ympäristön hyväksi sekä luotettavuutta työnantajana ja yhteistyökumppanina.

Kumppanuutemme tarkoituksena on edistää alueen asukkaiden kestäviä ruokavalintoja yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa sekä toteuttaa turvallista pyöräpysäköintiä Lahden keskustaan yhdessä LähiTapiolan kanssa.

"

Sebastian Aniszewski

Liiketoimintajohtaja

Lassila & Tikanoja

Lassila & Tikanoja on Suomen kiertotalouden merkittävimpiä toimijoita. Yli 8 000 ammattilaista työllistävä yritys huolehtii asiakkaidensa materiaaleista ja kiinteistöomaisuudesta kiertotalouden mukaisesti.

Kumppanuuden tarkoituksena on edistää tekstiilien kierrätystä, kokeilla uusia kiertotalouden
palveluita asukkaiden kanssa, kehittää vaikuttavuuden mittausta sekä rajat rikkovaa innovaatiotoimintaa.

"

Suvi-Päivi Torvinen

Markkinointipäällikkö

LähiTapiola Vellamo

LähiTapiola Vellamo on paikallinen LähiTapiola-ryhmän elämänturvayhtiö, joka auttaa omistaja-asiakkaitaan turvaamaan elämäänsä ja liiketoimintaansa kaikilla elämänturvaan kuuluvilla turvallisuuden, talouden ja terveyden osa-alueilla. Yhtiön vastuullisena tavoitteena on asiakkaiden ja yhteiskunnan turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen.

Kumppanuutemme tarkoituksena on toteuttaa kaupunkikuvassa näkyvää, pyöräilyn edistämistä ja turvallisuutta lisäävää pyöräpysäköintiä kaupunkilaisille.

"

Minttu Vilander

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja

Sitowise

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Kehitämme dataa, digitaalisuutta ja suunnitteluosaamista hyödyntäen toimivia ja turvallisia elinympäristöjä, jotka kestävät aikaa. Koska rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava, Sitowisellä on visio olla toimialansa vastuullisin kumppani sekä kirittää koko alaa vastuullisempiin ratkaisuihin.

Kumppanuutemme tarkoituksena on kehittää digitaalista rakennetun ympäristön suunnittelua ja innovaatioita sekä tuoda tätä näkymätöntä osaamista näkyvämmäksi suomalaisille.

"

Timo Pellikka

Vice President

CGI

CGI tarjoaa palveluja it:n ja liiketoimintaprosessien kehittämiseen. Suomessa CGI:n ammattilaisia on noin 3700 18 eri paikkakunnalla. Vastuullisuus on merkittävä osa yrityksen liiketoimintaa: esimerkiksi vuonna 2020 CGI osti Lassila & Tikanojan kehittämän ruokahävikkiä vähentävän Hävikkimestari-sovelluksen tuodakseen sen osaksi ammattikeittiöiden käyttämää ohjelmistoa.

Yhteistyömme perustuu kestäviin digitaalisiin ratkaisuihin, esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen datateknologian avulla.

 

"

Markku Lilja

Liiketoimintajohtaja

Peab Asfalt

Peab-konserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä. Konserniin kuuluva Peab Asfalt on Pohjoismaiden ja Suomen suurin päällystäjä ja huolehtii moottoriteiden, katujen, teollisuuslaitosten, satamien ja lentokenttien asfaltoinnista ja kunnossapidosta. Peab Asfalt uskoo vahvasti kestävään ja ympäristöystävälliseen tulevaisuuteen ja on pitkään ollut edelläkävijä esim. kierrätysasfaltin käytössä.

Kumppanuutemme tarkoituksena on edistää rakennusteollisuuden ympäristövalintoja sekä asfaltoinnin, kiviaineksen ja betonin ympäristöystävällisempää valmistusta ja käyttöä tuomalla uusia, innovatiivisia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Toivomme yhteistyötä niin asukkaiden, kaupungin, yritysten sekä koko rakennusalan kanssa.

"

Topi Paananen

Toimitusjohtaja

Peikko

Peikko on maailmanlaajuinen edelläkävijä matalissa välipohjarakenteissa, tuulienergiaratkaisuissa sekä betonirakentamisen liitosteknologiassa. Peikon ratkaisut tarjoavat asiakkaille nopeampaa, turvallisempaa ja tehokkaampaa suunnittelua ja rakentamista.

Yhteistyömme perustuu yhdessä kumppanien kanssa lokakuussa järjestettävään Construction Goes Circular -konferenssiin. Tapahtuma tarjoaa suomalaisille ja kansainvälisille osallistujilleen huippuluokan esityksiä rakentamiseen liittyvistä kiertotalouden ratkaisuista sekä paikan verkostoitua yritysten, tieteentekijöiden ja päättäjien kesken.

"

Tomi Ristimäki

CEO

Kempower

Kempower Oy suunnittelee ja valmistaa latausratkaisuja ja -palveluita sähköisen liikenteen eri tarpeisiin. Kemppi -konserniin kuuluva yritys valmistaa tuotteitaan Lahdessa ja omaa yli 70 vuotta kokemusta virtalähteiden parissa työskentelystä. Yritys tuottaa modulaarisia ja skaalautuvia latausratkaisuja, jotka mahdollistavat sähköisen liikenteen yleistymisen.

Kempowerin ja ympäristöpääkaupunkivuoden yhteistyö perustuu Lahden Pysäköinti Oy:n Kempowerin latausjärjestelmään tekemään investointiin ja yhteistyöhankkeeseen, jossa mahdollistajana myös Tamperelainen IGL Technologies Oy ja heidän eParking -sovelluksensa. Asennuksesta vastaa paikallinen LSK Technologies Oy.

"

Hannamari Jaakkola

Global Market Manager

Vaisala

Vaisala on maailman johtava sää-, ympäristö- ja teollisuusmittausten ratkaisuja tarjoava yritys. Pohjautuen yli 80 vuoden kokemukseensa Vaisala tarjoaa asiakkailleen luotettavia mittausratkaisuja ja -palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan mittausteknologiaa hyödynnetään myös avaruustutkimuksessa esimerkiksi Marsissa. Vaisalan palveluksessa on yli 1 900 ammattilaista eri puolilla maailmaa.

Yhteistyömme Vaisalan kanssa perustuu muun muassa ilmanlaadun mittaamisen, kaukolämmön ja talvikunnossapidon optimoinnin sekä kevyen liikenteen väylien kuntokartoittamisen projekteihin.

"

Antti Tuominen

Service Manager

Fujitsu Finland

Fujitsu haluaa olla asiakkaiden kumppani heidän digitaalisella muutosmatkallaan ja tehdä maailmasta entistä kestävämmän rakentamalla yhteiskunnassa luottamusta innovaatioiden avulla. Fujitsu kehittää vastuullisuustoimintaa paikallisesti Suomessa.

Yhteistyömme tavoitteena on tuoda kumppanit yhteen innovoimaan digitaalisia ratkaisuja ympäristödatan hallinnan ja johtamisen sekä asukkaiden arjen valintojen tueksi. Fujitsu on yksi maailman suurimmista teknologiayhtiöistä, mutta läsnä vahvasti myös paikallisesti.

"

Maija Laine

Avainasiakaspäällikkö

Niemi Palvelut

Niemi Palvelut on 1300 ammattilaista työllistävä muutto- ja logistiikka-alan palveluyritys. Yritys huolehtii vuosittain n. 35 000 muuttoa ja noin 60 000 muuta palveluprojektia mm. tapahtuma-alalla. Niemi Palveluilla vastuullisuus tarkoittaa fossiilittomasti kulkevan kuljetuskaluston vähäpäästöisyyttä, kierrätysjärjestelmän tehokkuutta sekä kattavaa kokonaispalvelua kuluttaja- ja yritysasiakkaille.

Kumppanuutemme tarkoituksena on tarjota kestävät ja vastuulliset logistiikkapalvelut ympäristöpääkaupungin tapahtumatarpeisiin.

"

Ilona Iiskonmäki, Päivi Haljoki

Pankinjohtaja, sijoituspäällikkö

OP Päijät-Häme

OP Päijät-Häme on OP Ryhmän suurimpia osuuspankkeja, jonka toimialueeseen kuuluvat Lahden ja Heinolan kaupungit sekä Hollolan ja Iitin kunnat. Yksi OP Päijät-Hämeen arvoista on vastuullisuus, joka näkyy kaikessa toiminnassa eri teemojen kautta: kestävän talouden edistäminen, paikallisen elinvoimaisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen, suomalaisten taloustaitojen vahvistaminen ja tietopääoman vastuullinen käyttö.

Kumppanuutemme tavoitteena on tuoda esille vastuullisia pankkipalveluita päijäthämäläisille sekä tukea alueen elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Toteutamme yhteistyössä vastuullisen sijoittamisen ja rahoittamisen kansainvälisen konferenssin. Kestävän talouden teemat ovat mukana nuorten taloustaitoihin ja työllistymiseen liittyvissä hankkeissa.

"

Tuija Suur-Hamari

Toimitusjohtaja

Wipak

Wipak on kansainvälinen pakkausteollisuusyritys, joka on erikoistunut elintarvike- ja sairaalatarviketuotteiden pakkaamiseen tarkoitettujen monikerroskalvojen valmistukseen. Lähes 2000 henkeä työllistävä konserni on asettanut tavoitteekseen olla maailman vastuullisin joustopakkausvalmistaja ja pienentää oman hiilijalanjälkensä nollaan.

Wipak kehittää aktiivisesti uusia ratkaisuja, joilla vähennetään tarvittavan pakkausmateriaalin määrää ja hyödynnetään biopohjaisia tai kierrätysraaka-aineita muovipakkauksissa. Vaikka kierrätettävyys on myös isossa roolissa, on pakkausten ensisijainen tavoite on silti aina tuotteen suojaaminen. Kumppanuutemme perustuu pakkausmuovin vastuullisempaan käyttöön.

"

Hanna Sivenius

Laki- ja yhteiskuntavastuujohtaja

Hartwall

Lahti on Hartwallin koti. Virkistäviä juomia Jaffasta olueen on valmistettu Hartwallin panimolla Kujalassa reilut 20 vuotta, ja sitä ennen kaupungin keskustassa Mallasjuoman korttelissa jo vuodesta 1912 alkaen.

Lahdessa Hartwallin tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2023 mennessä. Ympäristö on huomioitu panimon toiminnassa alusta lähtien ja matkan varrella ratkaisuja on viilattu vastuullisemmiksi: nyt jätettä ei synny käytännössä lainkaan ja energia kiertää panimolla älykkäästi. Suunnitteilla on myös ainutlaatuinen biokaasulaitos, jossa energiaa saadaan oluen panemisessa syntyvästä mäskistä. Lahdessa osataan tehdä yhdessä asiat fiksusti, ja siksi Hartwallilla ollaan jo menossa vauhdilla kohti nollapäästöjä.