Matkalla kohti ilmastoneutraalia Eurooppaa jokainen meistä on avaintoimija - Lahti

Matkalla kohti ilmastoneutraalia Eurooppaa jokainen meistä on avaintoimija

On tärkeää tunnistaa ja jakaa hyviä käytäntöjä asukkaiden osallistumisen mahdollisuuksista kierto- ja jakamistalouden toimintoihin. Tätä työtä tehdään myös Päijät-Hämeessä.

Kierrätyskeskus PatinaEuroopan komission Green Deal -ohjelma (2019) on tärkeä askel kohti puhtaampaa ja kestävämpää ympäristöä. EU:n tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalisuus vuoteen 2050 mennessä ja olla samalla ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa. Uusi kasvustrategia korostaa myös kiertotaloutta ja asukkaiden osallistumista sen toteuttamiseen.

Kierto- ja jakamistaloudesta uutta kasvua

Kiertotaloudesta puhuttaessa tarkoitetaan sitä, että pyritään pidentämään ja tehostamaan materiaalien kiertoa sekä lisäämään niiden arvoa taloudessa. Usein kiertotalouteen yhdistetään myös jakamistalous. Jakamistaloudella tarkoitetaan talouden muotoa, jossa tavaroita ja palveluita jaetaan, joko ilmaiseksi tai maksua vastaan, esimerkiksi lainaamisen, vaihdannan tai yhteiskäytön kautta. Tämä mahdollistaa vajaakäytöllä olevien resurssien tehokkaamman käytön.

Jakamistaloudessa on oleellista kuluttajien osallisuus, he eivät ole vain asiakkaita, vaan heillä voi olla merkittävä rooli palvelun tuottamisessa. Tämä edellyttää myös ajattelumallien muuttumista ja siirtymää omistajuudesta käyttöoikeuksiin.

Asukkaita ei nähdä enää vain omistajina, vaan myös kuluttajina – he ovat siten avainasemassa uusien kierto- ja jakamistalouteen perustuvien tuotteiden ja palveluiden käyttäjinä.

EU:n Green Deal -ohjelma ottaa huomioon asukkaat ja nostaa esiin heidän rooliaan, heidän oikeuttaan puhtaaseen ympäristöön ja hyvään elämänlaatuun sekä oikeuksiaan kuluttajina.

Jo nykyisellään on tarjolla useita erilaisia kierto- ja jakamistalouteen perustuvia palveluja, jotka edistävät kestävää elämäntyyliä, mutta tietoisuus niistä leviää hitaasti. Tästä syystä tarvitaan lisää tietoa ja asiasta keskustelemista. Interreg Europe rahoitteisessa CECI – Citizen involvement in circular economy implementation -projektissa mukana olevat maat, Suomi, Belgia, Ranska, Espanja, Bulgaria ja Tšekki, jakavat kokemuksia ja tietoa alueidensa toimivista kierto- ja jakamistalouden käytännöistä. Näihin hyviin käytäntöihin voi tutustua tarkemmin projektin nettisivuilla. Päijäthämäläisistä hyvistä käytännöistä listalla ovat mm. Asikkalan Tavaralainaamo, Kierrätyskeskus Patina, torin polkupyöräparkki, Lahden Talojen ja Bloggardenin yhteinen laatikkopuutarha, CitiCap sekä Sopenkorven Kesanto. Näistä muutamia on esitelty myös CECIn videolla. Listaa hyvistä käytännöistä täydennetään ja päivitetään jatkuvasti, joten uusia ideoita otetaan mielellään vastaan ja niitä voivat myös alueen asukkaat jakaa projektihenkilöstölle.

Alueellinen kehittäminen ja yhteistyö edistävät tavoitteiden toteutumista

Päijät-Hämeen Kiertotalousryhmän kanssa CECI -projektissa kehitetään alueen kiertotalousstratgiaa ja edistetään Päijät-Hämeen kiertotalouden tiekartan toteutumista. Lisäksi laaditaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja muiden kiertotalousteemaisten projektien kanssa alueellinen toimintasuunnitelma, jossa ideoidaan mahdollisia uusia kehittämishankkeita. Toteutuessaan nämä hankkeet edistävät ja tukevat alueen kierto- ja jakamistaloutta, lisäävä uudenlaisia palveluja ja mahdollisesti luovat myös uusia työpaikkoja. Yhteistyössä alueen eri toimijoiden ja asukkaiden kanssa voidaan jatkaa tavoitteellista ilmastotyötä, josta Lahti ja lahtelaiset on palkittu Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -tittelillä.

CECI projektin tapahtumia ja uutisia voi seurata sekä projektin nettisivuilta että kaksi kertaa vuodessa ilmestyvästä uutiskirjeestä. CECI on aktiivinen myös sosiaalisen median kanavilla, joilla kerrotaan ajankohtaisista asioista ja asukkaiden osallistumisen mahdollisuuksista. Keskusteluun kannattaa osallistua, sillä meitä kaikkia tarvitaan.

CECi blogin kirjoittajat
Marjut Villanen & Katerina Medkova
Marjut Villanen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Liiketalousyksikössä TKI-asiantuntijana ja toimii projektipäällikkönä Interreg Europe -rahoitteisessa CECI kiertotalousprojektissa. Katerina Medkova työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Teknologia-yksikössä TKI-asiantuntijana ja toimii CECI-hankkeen viestintäpäällikkönä.