Lahti - planetaarista terveyttä ja elintapalääketiedettä - Lahti

Lahti – planetaarista terveyttä ja elintapalääketiedettä

Planetaarisen terveyden käsite tarkoittaa sitä, että ihmisen terveys ja ympäristön tila ovat riippuvaisia toisistaan. Ympäristön tilalla ja ihmisten hyvinvoinnilla on tutkitusti vahva yhteys. Lahti käynnisti kesällä 2022 kiinnostavan planetaarisen terveyden projektin.

Retkeilijä järven rannalla syyssäässäLahti aloitti polkunsa ympäristöasioiden edelläkävijäksi 1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla käynnistetystä Vesijärven tilan kohentamisesta. Vuosien aikana Lahti on ollut ensimmäisten joukossa monissa ympäristöön liittyvissä hankkeissa. Lahti olikin luonnollinen valinta Euroopan ympäristöpääkaupungiksi 2021 ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina.

Esimerkiksi Vesijärven pitkäaikaisen kunnostamisen tulos on erinomainen ja järvi ympäristöineen on nykyisin Suomen kauneimpia paikkoja ja tarjoaa sekä lahtelaisille että lukuisille matkailijoille upean mahdollisuuden kontaktiin virkistävään järviluontoon. Jopa CNN listasi Lahden keväällä 2022 maailman kiinnostavimpien matkakohteiden joukkoon!

Tältä pohjalta Lahti katsoo vieläkin pidemmälle ja aloitti kesällä 2022 kiinnostavan planetaarisen terveyden (planetary health) projektin. Planetaarisella terveydellä tarkoitetaan ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin pitkän tähtäimen riippuvuutta koko maapallon luonnon, sekä eläin- että kasvikunnan, hyvinvoinnista.

Projektissa viisi rohkeaa ja kokeilunhaluista osallistujaa soveltaa planetaariseen terveyteen perehtyneen lääkärin suosittelemia ravitsemuksen, fyysiseen aktiivisuuden, luontoyhteyden ja asuinympäristön muutoksia ja seuraa vaikutuksia hyvinvointiinsa ja terveyteensä.

Siinä missä planetaarinen terveys -konsepti käsittelee kaikkien ihmisten elämän ja valintojen yhteyttä ja vaikutusta koko planeettamme ekosysteemiin, tarkastelee elintapalääketiede (lifestyle medicine) yksilön elintapojen vaikutusta hänen terveyteensä.

Elintavat terveellisen ja pitkän iän salaisuus

2000-luvun alussa raportoitiin Sardiniassa Italiassa hyvin pitkäikäinen ihmisryhmä. Myöhemmin näitä niin kutsuttuja Blue Zones -alueita listattiin neljä lisää (Japanista, Costa Ricasta, Kreikasta ja Kaliforniasta). Alueilla asuville ihmisille on tyypillistä 90-100 vuoden eliniän saavuttaminen ja kroonisten sairauksien (sydäntaudit, sokeritauti, syövät) vähäinen esiintyminen. Vaikka Blue Zones -alueiden havainnot eivät ole varsinaisesti lääketiedettä, on mielenkiintoista, että näillä eri puolilla maailmaa olevilla ihmisryhmillä on havaittu olevan huomattavan paljon yhteistä elintavoissaan, esimerkiksi kasvispainotteinen ravitsemus, paljon päivittäistä fyysistä aktiivisuutta ja kestävät elinikäiset sosiaaliset suhteet yhteisössä.

Lääketieteellisistä tutkimuksista tiedetään jo kymmenien vuosien ajalta, että elintapojen vaikutus hyvinvointiin, terveyteen, sairauksien ehkäisyyn ja hoidon onnistumiseen on valtavan voimakas. WHO arvioi kroonisten, pitkälti elintapoihin liittyvien, sairauksien aiheuttavan globaalisti 70 % kaikista kuolemista. Terveellisten elintapojen hyödyt esimerkiksi verenpainetaudin, sydänsairauksien ja sokeritaudin hoidossa ovat samanlaisia tai parempia kuin lääkehoidoilla. Tämä ei tietenkään tarkoita, että lääkehoidot pitäisi jättää pois, vaan että on erittäin tärkeää huolehtia terveellisistä elintavoista sairauksien hoidon perustana.

Elintapojen kuusi tärkeää osa-aluetta

Kaikkein edullisinta olisi tietysti estää tai ainakin hidastaa sairauksien syntymistä. Terveellisillä elintavoilla tämä on mahdollista. Elintapalääketieteessä ihmisen elintavoissa tunnistetaan kuusi tärkeää osa-aluetta: ravitsemus, fyysinen aktiivisuus, uni, stressin ymmärtäminen osana elämää, päihteiden kohtuullinen käyttö ja sosiaalisten suhteiden tärkeys. Ravitsemuksen osalta lukuisissa tutkimuksissa on osoitettu kasvispainotteisen ravitsemuksen olevan ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta edullinen. Liikunnan osalta nykyiset suositukset ovat kehittyneet suotuisasti ja tunnistavat nykyään nimenomaan fyysisen aktiivisuuden (eli paikallaan olon välttämisen) arvon. Unen äärimmäisen tärkeä merkitys terveydellemme tiedetään nykyään hyvin ja nukkumista arvostetaan yhteiskunnassa enemmän kuin ennen.

Mielenkiintoista on, että vaikka elintapalääketieteen näkökulma on yksilön terveys, ovat yksilön terveellisiin elintapoihin liittyvät valinnat hyväksi myös ympäristöllemme ja planeetallamme. Elintapalääketiede sopii hyvin planetaarisen terveyden kainaloon.

Elintapojen muutos voi kuulostaa meille haasteelliselta, mutta elintapoja ei tarvitsekaan muuttaa kertarysäyksellä. On tärkeää ymmärtää, että päivittäisillä pienillä muutoksilla on jatkuessaan iso vaikutus terveyteemme. Lahti ympäristöineen tarjoaa meille huippuluokan mahdollisuuksia nauttia elämästä terveellisessä ympäristössä – kestävästi myös ympäristön terveys huomioiden!

Pekka Aroviita
Pekka Aroviita on elintapalääketieteeseen perehtynyt terveydenhuollon erikoislääkäri Terveystalolla Lahdessa. Hän on erittäin kiinnostunut elintapojen vaikutuksesta hyvinvointiin ja perehtynyt Nightingale-mittaukseen.