Kaupungit ratkaisevat ilmastokriisin - Lahti

Kaupungit ratkaisevat ilmastokriisin

Lahdella on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2025, kymmenen vuotta ennen koko Suomea. Yhtä kovan tavoitteen on suomalaisista kaupungeista asettanut vain Joensuu. Miten teemme sen?

Kaupunkien merkitys käytännön ilmastoteoissa on valtava. Kaupungit voivat itse saada paljon aikaan, minkä lisäksi ne voivat mahdollistaa suuren joukon toimenpiteitä alueellisesti. Kaupunki voi esimerkiksi toimia tutkimuksen ja kehittämisen alustana, kuten Lahti hiilineutraalin rakentamisen kehittäjänä.

Lahden kaupunki on myös konserniyhtiönsä kautta kehittänyt lämmöntuotantoaan niin, että se on mahdollisimman vähäpäästöistä. Lisäksi kaupunki on merkittävä julkinen hankkija ja voi kilpailutuksissaan vaatia ympäristövastuullisia tuotteita.

Kun ongelmat ovat suuria, tarvitaan rohkeutta

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timosella on tapana sanoa: ”Jos se onnistuu Lahdessa, se onnistuu missä vaan”. Tällä hän viittaa Lahden onnistumisiin ympäristöasioissa. Lahdella on tausta matalan koulutuksen ja rakenteellisen työttömyysongelman kaupunkina. Ympäristöasioiden sinnikäs eteenpäin vieminen ja edelläkävijän paikan lunastaminen ei ole ollut itsestäänselvyys.

Ympäristöasiat on punottu tiiviiksi osaksi Lahden strategiaa. Ympäristöasiat eivät ole ”ympäristöpuolen juttuja” vaan kaikkia koskettavia kestävyyshaasteita. Kestävä kaupunki niin ekologisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisesti on meidän yhteinen tavoitteemme. Koko Lahti on strategian myötä sitoutunut olemaan rohkea ympäristökaupunki. Nyt uuden strategian laadinnan pyörähdettyä käyntiin on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota jo tehtyyn työhön ja pysytellä hyväksi havaitsemallamme määrätietoisen ympäristötyön polulla.

Strategian toteuttaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta saamme konkreettista tulosta aikaiseksi. Rohkeus tarkoittaa Lahdessa käytännössä sitä, että olemme asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen ja selkeät toimenpiteet sen saavuttamiseksi. Ei ole aina helppoa olla suunnannäyttäjä ja monesti oppi tulee kantapään kautta.

Olemme rohkeita myös oppimaan muilta. Positiivinen kilvoittelu kaupunkien kesken on tuttua muistakin aihepiireistä, mutta ilmastokriisin ratkaisemisessa toisilta oppiminen on avainasemassa. Parhaat käytännöt jakoon!

Elina Ojala
Elina Ojala on Lahden kaupungin ympäristöjohtaja.