Yritysten ympäristöinnovaatioita, teollisia työpaikkoja ja nuorten osallistumista tuetaan ympäristöpääkaupungin projektirahoituksella - Lahti

Yritysten ympäristöinnovaatioita, teollisia työpaikkoja ja nuorten osallistumista tuetaan ympäristöpääkaupungin projektirahoituksella

Yritykset, korkeakoulut ja yhdistykset käynnistävät 19 uutta ympäristöprojektia Päijät-Hämeessä. Ympäristöpääkaupungin projektitukea haki 2. hakukierroksella määräaikaan mennessä 58 toimijaa yhteistyökumppaneineen.

Hankkeet pisteyttänyt arviointiryhmä totesi, että hakemusten määrä ja yleinen laatu kasvoivat ensimmäiseltä hakukierrokselta. Ympäristöpääkaupunkiprojekti jakoi 2. hakukierroksella 418 000 euroa alueen ympäristöprojekteille. Rahoitusta haettiin yhteensä noin 1 300000 eurolla.

– Rahoitusta myönnettiin esimerkiksi kiertotalousliiketoiminnan, renkaiden ja muovin prosessoimiseksi käyttökelpoiseksi uusioraaka-aineeksi. Mukana on paikallisten yritysten innovaatiohankkeita, kuten Lohimestan ehdotus kosteikkojen hyödyntämisestä petokalojen poikaskasvatukseen tai Lahden Autovuokrauksen uusi yhteiskäyttöautopalvelu, kertoo ympäristöpääkaupungin ohjelmajohtaja Saara Vauramo.

– Rahoitamme myös useita paikallisia ja osallistavia taidehankkeita, kuten Nastola ry:n Luonto-polku hankkeen sekä Kaarisillan taideprojektin, jatkaa ohjelmajohtaja Saara Vauramo.

Nuorten osallistumismahdollisuuksia tuettiin projektirahoituksen kautta muun muassa sosiaaliseen median keskittyvällä RARE-projektilla sekä nuorten työllistämiseen keskittyvällä Inspiksen Kaupunkitalkkari-projektilla.

Ympäristöpääkaupungin projektirahoituksen kautta etsitään uudenlaisia ja rohkeita ympäristöratkaisuja, joita eri tahot voivat kokeilla ja kehittää yhdessä teemavuoden aikana. Projektitukihaku on myös kohtaamisen ja yhteiskehittämisen alusta. Projektituen myötä halutaan vahvistaa Päijät-Hämeen alueen eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja toiminnan näkyvyyttä.

Rahoitetut projektit

Painovoima ry, Kiertotalous- ja kaupunkikeskus Circcu, 25 000

HY+, Ympäristöakatemian johdantokurssi, 20 000

Lahden Videokuvaajat ja Päijät-Hämeen elokuvakeskus , Lahti ympäristöpääkaupunki 2021 dokumenttielokuva, 10 000

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy , Kestävän kehityksen tavoitteiden mittarointi pk-yrityksissä, 25 000

Smash Mill Oy , Global Sustainable Sports Smash, 25 000

Koulutuskeskus Salpaus – kuntayhtymä , Haavi-Heikki – Mikromuovien suodatus vesistöistä, 20 000

Green Tyre Recycling Finland , Renkaat ja muovit tehokäyttöön – Zero pollution, 17 000

Kaarisilta ry , Kaarisilta Biennale 2021 Goes Green, 25 000

Lohimesta Oy , Kosteikkojen hyödyntäminen petokalojen poikaskasvatukseen, 25 000

Inspis Lahti ry, Inspiksen Kaupunkitalkkari, 25 000

Rodinia Oy , Arjen kiertotaloutta, 25 000

Nokian Paikalliselämykset , Lahden villiruokaviikko 10.-16.5.2021 ja Radiomäen hortapuiston organisointi ja avaaminen, 23 000

Osuuskunta Kankurin Ilo , Räsylle toinen mahdollisuus – Tekstiilien uusiokäyttö kotitalouksissa, 23 000

LAB-ammattikorkeakoulu, Arki-ihminen, 25 000

RARE, RARE x European Green Capital 2021, 25 000

Lahden autovuokraus, Lahti kulkee edellä, 25 000

Nastola-seura ry , Luontoretki – Nature Trip, 25 000

Ankkurilahden asukasyhdistys ry , Roskapihtilainaamot Ankkurissa, Anttilanmäellä ja Mukkulassa, 5 000

Lisätietoja

Yhteydenotot 30.10.2021 kello 13.00 alkaen.

Saara Vauramo
Ohjelmajohtaja
p. 044 7161585

Ympäristöpääkaupungin rahoitetut projektit: https://greenlahti.fi/projektit