Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden avajaistapahtuman hiilijalanjälki laskettiin - Lahti

Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden avajaistapahtuman hiilijalanjälki laskettiin

Lento Eurooppaan on isompi ympäristökuormitus kuin tuhansien ihmisten virtuaalistriimi. Ympäristöpääkaupunkivuoden avajaistapahtuman hiilijalanjäljen laskennassa vertailtiin, miten tapahtuman järjestäminen virtuaalisena tai vaihtoehtoisesti fyysisenä tapahtumana vaikuttaa hiilijalanjälkeen.

AvajaistapahtumaYmpäristöpääkaupungin avajaistapahtumaan oli kutsuttu 400 henkilöä, joista 320 Suomesta ja 80 Euroopasta. Fyysisen, Lahteen suunnitellun tapahtuman hiilijalanjäljen laskennassa käytiin läpi, miten tapahtuma oli tarkoitus alun perin toteuttaa. Laskelma sisälsi myös arvion osallistujien matkustamisen hiilijalanjäljestä tapahtumapaikalle Lahteen. Kun avajaisseminaari muuttui koronatilanteesta johtuen virtuaalitapahtumaksi, saatiin Google Analyticsia hyödyntäen tieto siitä, mistä päin ja millaisilta päätelaitteilta tapahtumaa oli seurattu.

Virtuaalitapahtuman hiilijalanjäljen laskennassa huomioitiin esimerkiksi käyttäjien päätelaitteiden virrankulutus, millä laitteella tapahtumaa on katsottu ja miten kauan, runkoverkon datansiirto siirretyn datan määrän mukaan sekä reitittimien ja modeemien liityntäverkon sähkönkulutus.

Selvityksestä käy ilmi, että yhden ihmisen edestakainen lentomatka Etelä-Eurooppaan kuormittaa ympäristöä enemmän kuin tuhansien osallistujien virtuaalitapahtuma. Laskennan toteutti rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digiyritys Sitowise.

Liikkuminen, sähkö ja ruoka suurimmat kuormittajat perinteisissä tapahtumissa

Koronapandemia on pääosin siirtänyt tapahtumat verkkoon. Kun rajoituksia aletaan purkaa ja kesä lähestyy, tapahtuma-alalla koittaa taas vilske.

– Fyysisten tapahtumien hiilijalanjälki muodostuu pääosin kolmesta tekijästä: liikkumisesta ja logistiikasta, sähkönkulutuksesta ja tarjottavasta ruoasta. Riippuen tapahtumasta, myös majoituspalveluilla voi olla iso rooli päästöissä. Suuressa osassa tapahtumia yli puolet päästöistä syntyy ihmisten liikkumisesta tapahtumapaikalle. Tähän on järjestäjällä toki rajallinen mahdollisuus vaikuttaa, mutta tapahtumajärjestäjät voisivat esimerkiksi panostaa ilmastoviisaiden liikkumistapojen houkuttelevuuteen ja pyrkiä turvaamaan, että tapahtuma on saavutettavissa joukkoliikenteen keinoin, Tuominen jatkaa.

Myös suosimalla uusiutuvaa sähköä sekä lähi- ja kasvisruokaa tarjoiluissa voidaan tapahtuman hiilijalanjälkeä pienentää huomattavasti.

Ympäristöpääkaupungin tapahtumatuotannossa vastuullisuus keskiössä

Lahdessa tapahtumien ympäristövaikutuksiin on tartuttu esimerkiksi ympäristöpääkaupunkivuoden tapahtumatarjonnassa.

– Ympäristöpääkaupungin järjestämässä projektirahoituskierroksessa etsittiin vastuullisesti toteutettavia tapahtumia, jotka tukevat ympäristöpääkaupunkivuoden teemoja. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 200 912 euroa yhteenä 31 erilaiselle tapahtumalle, kertoo ympäristöpääkaupunkivuoden ohjelmajohtaja Saara Vauramo.

Ympäristöpääkaupunki on myös laatinut tapahtumille ympäristöoppaan ja järjestää kaikille avoimen vastuullisen tapahtumatuottamisen koulutuksen 19.5.2021. Koulutuksella ja tapahtumarahoituksella halutaan luoda vastuullisen tapahtumatuottamisen kulttuuria Päijät-Hämeeseen.

Kaikki rahoitusta saaneet tapahtumat ovat sitoutuneet huomioimaan tapahtuman järjestämisessä tiettyjä vähimmäisvaatimuksia. Vaatimuksissa on mainittu esimerkiksi tapahtumapaikan saavutettavuus julkisilla kulkuvälineillä sekä jätteen lajittelu ja kierrätys.

Lisätiedot:

Matias Tuominen
suunnittelija, Sitowise Oy
matias.tuominen@sitowise.com, p. 040 628 0784

Saara Vauramo
ohjelmajohtaja, ympäristöpääkaupunki Lahti
saara.vauramo@lahti.fi, p. 044 716 1585