Ympäristöpääkaupunkiteemainen teoshaku LSL:n pysäkkinäyttöihin - Lahti

Ympäristöpääkaupunkiteemainen teoshaku LSL:n pysäkkinäyttöihin

Lahden seudun liikenne, Lahden uusi taide-, juliste- ja muotoilumuseo, Lahden kaupunkiympäristö ja Taiteen edistämiskeskus kutsuvat taiteilijoita ehdottamaan teoksia näytettäväksi LSL:n pysäkkinäytöissä osana Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden 2021 ohjelmaa.

Valittavat teokset tulevat esille pysäkkinäytöille, joita on yhteensä 16 kappaletta. Näyttöjä on Lahden Matkakeskuksen ja torin kaikilla pysäkeillä sekä lisäksi muutamalla keskustan vilkkaimmista pysäkeistä. Teoskuva on näkyvissä yhtä aikaa aikataulutietojen kanssa. Näyttöjen kuvakoko on 960 x 940 pikseliä (vaaka) ja kuvien resoluutio on 72. Kuva-alueelle tulee sommitella esille taiteilijan ja teoksen nimi, koska näytöillä ei ole muuta mahdollisuutta tiedottaa asiasta.

Näytöt mahdollistavat vain staattisten kuvien esittämisen, joten taiteilijoita pyydetään ehdottamaan teoksia, jotka sopivat annettuihin reunaehtoihin. Näytöillä ei ole mahdollista esittää esimerkiksi animaatioita.

Teosten valinta
Hanke kattaa koko vuoden 2021 ja mukaan valitaan 12 taiteilijaa, kukin yhdellä teoksella. Teokset ovat esillä yhden kalenterikuukauden, yksi taiteilija kerrallaan. Valituille taiteilijoille maksetaan 300 € palkkio ja 300 € suuruinen Kuvaston kanssa sovittu tekijänoikeudellinen korvaus teosten esittämisestä.

Jokainen taiteilija voi esittää mukaan kolmea (3) teosta. Liitä hakemukseen myös lyhyt yhden sivun CV tai bio. Lähetä hakemus sähköpostitse yhtenä PDF-tiedostona (max. 3 MB) 16.11.2020 mennessä osoitteeseen paula.korte@lahti.fi.

Valinnoista ilmoitetaan 20.11.2020 mennessä ja valituille taiteilijoille annetaan samalla tarkemmat ohjeet valittujen kuvien toimittamisesta.

Taidehankkeen tarkoituksena on vahvistaa julkisen liikenteen asemaa ja käyttöä sekä tuoda taidetta nähtäville kaupunkitilaan olemassa olevien digitaalisten alustojen avulla ja tarjota siten kaupunkilaisille elämyksiä ja koettavaa kellon ympäri.

Vuonna 2021 Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki. Teemavuoden keskeinen tavoite on kulkeminen kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, resurssiviisautta ja ekologisia ja kestäviä ratkaisuja niin yhteiskunnan toiminnan eri alueilla kuin jokaisen henkilökohtaisessa arjessa.

Lisätietoja:

Paula Korte, museoamanuenssi
paula.korte@lahti.fi
044 482 0899

Hans-Peter Schütt, ympäristötaiteen läänintaiteilija
hans-peter.schutt@taike.fi
029 533 0838