Ympäristöpääkaupunki Lahdessa yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste hipoo sataa prosenttia - Lahti

Ympäristöpääkaupunki Lahdessa yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste hipoo sataa prosenttia

Lahden jätehuollosta vastaavan Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) toimialueella hyödynnetään huikeat 99 % yhdyskuntajätteestä. Kierrätysaste on 46 % ja energiana hyödynnetään 52 % asumisen jätteistä.

Hyödyntämisaste 99 % muodostuu raaka-aineeksi kierrätettävän jätteen ja energiahyödyntämiseen ohjatun jätteen osuuksista. Luvuissa ovat mukana Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n vastaanottaman yhdyskuntajätteen lisäksi Rinki-ekopisteillä ja kiinteistöillä kerätyt pakkausjätteet ja paperi, tuottajien järjestämillä vastaanottopisteillä kerätyt SER-jätteet, arvio kotikompostoidun biojätteen määrästä sekä LABIO Oy:n suoraan vastaanottamat kaupan biojätteet, jotka eivät kulje PHJ:n vastaanoton kautta.

Kierrättämistä kehitetään edelleen – kotitalouksien tekemä lajittelutyötyö tärkeää

Hyvää työtä jätteiden hyödyntämisessä halutaan Lahden alueella kehittää kunnianhimoisesti edelleen, erityisesti materiaalien kierrättämisen osalta. Kierrätysaste nousi 3 % vuoden 2018 lukemista.

– Suomen kierrätystavoitteet ovat tiukat ja yhdyskuntajätteen kierrätysasteen tulee vuoteen 2025 mennessä olla vähintään 55 % ja vuoteen 2035 mennessä 65 %, kertoo PHJ:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen. Päijät-Hämeen jätehuolto Oy jatkaa aktiivista työtä kohti tavoitteita.

– Kierrätyksen kasvattamisessa ensiarvoisen tärkeää on kotitalouksien tekemä lajittelutyö, koska materiaalit saadaan sen ansiosta puhtaimpina kiertoon. Laitosmainen lajittelu täydentää kotitalouksien tekemää syntypaikkalajittelua ja sitä kehitämme edelleen, jatkaa Rusanen. Jätehuoltoyhtiö tekee jatkuvasti aktiivista kierrätysneuvontaa ja tiedotustyötä.

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy on mukana tekstiilijätteen erilliskeräystä edistävässä kehitysprojektissa yhdessä Suomen muiden jätelaitosten kanssa. Hankkeessa selvitetään, miten poistotekstiilien keräys olisi kannattavinta ja tehokkainta järjestää. Tekstiilijäte on kerättävä erilleen muusta jätteestä viimeistään 2025 alkaen, mutta Suomessa siihen pyritään jo paria vuotta aiemmin.

Muovin kierrätyksessä Päijät-Häme Suomen edelläkävijä

– Viime vuonna ohjasimme energiajätteeseen lajiteltua muovia kierrätykseen yli miljoona kiloa. Tänä vuonna kierrätetyn muovin määrä nousee 2 miljoonaan kiloon. Toimialueen asukasta kohden saamme muovia talteen ja kiertoon 10 kiloa. Valtakunnallisesti tämä luku on huomattavasti pienempi, kertoo Rusanen.

Vuoden 2021 ympäristöpääkaupungissa on tehty pitkään töitä jätehuollon kehittämiseksi. Alueen jätehuoltoratkaisut kiinnostavat kansainvälisesti ja kierrätys on luonut kaupunkiin paljon liiketoimintaa. Lahti on kiertotalouden edelläkävijä, ja se näkyy lahtelaisten arjessa innokkaana lajittelemisena. Kaupunkilaiset lajittelivat jätteitä jo 1990-luvulla, kun muualla tunnettiin pitkälti yhden roskapussin taktiikka.

Lisätietoja:

Jätteiden hyödyntäminen

Johanna Rusanen
PHJ:n toimitusjohtaja
p. 040 087 7254
johanna.rusanen@phj.fi

Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021

Milla Bruneau
johtaja
p. 0400 408 951
milla.bruneau@lahti.fi