Ympäristöpääkaupungin kuntalaiskyselyssä korostuu rohkeat ympäristöteot ja teemavuoden merkittävyys - Lahti

Ympäristöpääkaupungin kuntalaiskyselyssä korostuu rohkeat ympäristöteot ja teemavuoden merkittävyys

Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 kartoitti tunnustuksen tunnettuutta sekä kaupunkilaisten suhtautumista ja odotuksia tulevalle teemavuodelle

Kyselyn perusteella Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -status tunnetaan hyvin, siihen suhtaudutaan enemmistön keskuudessa myönteisesti sekä sitä pidetään kaupungille merkittävänä.

Vastaajista 98 % tiesi Lahden olevan Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021.​ Sosiaalisen ja perinteisen median kanavat olivat saavuttaneet vastaajat tehokkaimmin. Näiden lisäksi vastaajat ovat huomanneet ympäristöpääkaupunkiteeman Lahden katukuvassa. Heikoiten tieto oli saavuttanut alle 25-vuotiaat, jotka olivat myös pienin ikäryhmä vastaajista.

Vastaajista 66 % piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä, että Lahti on ympäristöpääkaupunki. Vastaajista 24 % piti titteliä joko täysin tai melko tarpeettomana.​ Naisista suurempi osa kuin miehistä piti titteliä tärkeänä. Kyselyn perusteella kestävä kehitys nähdään myös henkilökohtaisesti merkittävänä asiana, sillä 94 % vastaajista koki ympäristöasiat itselleen joko melko tai erittäin tärkeinä.

Teemavuodelta odotetaan tekoja, edelläkävijyyden esiin nostamista ja tapahtumia

Kaupunkilaiset odottavat ympäristöpääkaupunkivuodelta pääasiassa rohkeita tekoja sekä Lahden tunnettuuden lisääntymistä ympäristöasioiden edelläkävijänä. Vastanneista 56 % toivoo Lahden toteuttavan rohkeasti ympäristötavoitteitaan ja 51 % haluaa, että Lahden tunnettuus ympäristöasioiden edelläkävijänä kasvaa. Moni odottaa myös kaupunkia elävöittäviä tapahtumia vuoden aikana.

Syyskuun lopussa tehtyyn kuntalaiskyselyyn vastasi kaikkiaan 353 päijäthämäläistä. Verkkokyselyyn vastanneista 69 % prosenttia oli naisia​, joista suurin osa oli yli 35-vuotiaita. Kuntalaiskyselyn teki Gaia Consulting Oy, ja se toteutetaan kaikkiaan 4–6 kertaa ympäristöpääkaupunkiprojektin aikana.

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Saara Vauramo, 044 716 1585, saara.vauramo@lahti.fi