Ympäristön ja ihmisten hyvinvointi kietoutuvat yhteen – Lahden seudun uusi ohjelma edistää molempia - Lahti

Ympäristön ja ihmisten hyvinvointi kietoutuvat yhteen – Lahden seudun uusi ohjelma edistää molempia

Luontoaskel terveyteen -nimisellä ohjelmalla pyritään edistämään elämäntapoja, jotka ovat terveellisiä niin ihmisille kuin ympäristöllekin. Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen on keskeisessä roolissa.

Lahden seudun alueellinen ympäristö- ja terveysohjelma julkaistaan People and Planet -kongressin yhteydessä marraskuun 9. päivä. Ohjelma käynnistyy ensi vuonna ja sen on tarkoitus toimia tiekarttana Lahden seudun ympäristö- ja terveystavoitteiden toteuttamiselle.

Ihmisten ja ympäristön hyvinvointi liittyvät yhteen. Monet elintapamme vaikuttavat kielteisesti niin terveyteemme kuin ympäristöön ja ilmastoonkin. Luonnolla taas on tutkitusti positiivisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Näitä asioita on kuitenkin käsitelty usein erillään toisistaan.

Luontoaskel terveyteen on Päijät-Hämeen laajuinen, noin kymmenvuotinen terveys- ja ympäristöohjelma, joka tekee näkyväksi ja ymmärrettäväksi luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin yhteyttä. Ohjelman laatimista innoittaa Planetary Health -ajattelu.

– Planetaarisella terveydellä tarkoitetaan ihmiskunnan terveyttä ja luonnonjärjestelmien tilaa, jotka ovat erottamattomassa yhteydessä toisiinsa. Käytämme luontoa hyväksemme koko ajan voimakkaammin, siitä ilmaston lämpeneminen ja luontokato kertovat. Kuitenkin niin väestön kuin yksilöiden hyvinvointi riippuu siitä, miten ekosysteemipalvelut toimivat ja olemmeko arkielämässä yhteydessä monimuotoiseen luontoon, sanoo allergiatutkija, emeritusprofessori Tari Haahtela, joka on yksi ohjelman syntyyn vahvasti vaikuttaneista asiantuntijoista.

Tavoitteena kestävä arki

Elämme lääketieteen, terveydenhuollon ja elintason nousun myötä terveempinä kuin koskaan, mutta monet pitkäaikaissairaudet, kuten astma ja diabetes, lisääntyvät. Myös ylipaino ja erilaiset masennusoireet ovat entistä tavallisempia.

– Nykyinen elämäntapamme kuluttaa sekä luontoa että ihmistä, joten tarvitsemme muutosta. Muutos tulee todennäköisesti tarjoamaan myös kustannussäästöjä yhteiskunnalle, sillä monet sote-menomme aiheutuvat kansansairauksista, joiden lisääntyminen on kulkenut käsi kädessä kaupungistumisen ja luonnosta vieraantumisen kanssa, taustoittaa Tari Haahtela.

Luontoaskel terveyteen -ohjelmalla halutaan rakentaa terveellisen, sosiaalisesti oikeudenmukaisen ja ympäristön kannalta kestävän arjen malli. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi asuinympäristön terveellisyyden parantamista, luontoyhteyden vahvistamista, liikkumisen lisäämistä sekä kestävämmän ja terveellisemmän ravitsemuksen edistämistä.

Luontoaskel terveyteen -ohjelmaa valmistelevat yhteistyössä Päijät-Sote, Lahden kaupunki, Lahden Yliopistokampus sekä Kestävä Lahti -säätiö. Mukana on asiantuntijoita Helsingin yliopistosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Suomen ympäristökeskuksesta, Luonnonvarakeskuksesta ja WWF Suomesta.