Yhteistyössä - Lahti

Ympäristöpääkaupunki
tehdään yhteistyössä

Lahden strategia on olla rohkea ympäristökaupunki, jossa etsitään ratkaisuja maailmanlaajuisiin
ympäristöhaasteisiin yhdessä korkeakoulujen, yritysten ja asukkaiden kanssa.
Ympäristöpääkaupunki tehdään myös laajassa yhteistyössä yli kunta- ja maakuntarajojen, koko Suomen yhteisenä asiana.
Kuntayhteistyön kasvattaminen on ympäristöpääkaupungin ytimessä, sillä ympäristöasiat eivät katso kuntarajoja.

Ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö haluaa olla yhteistyöhakuinen vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville. Ministeriö vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, jotka koskevat yhdyskuntia, ilmastoa, rakennettua ympäristöä, asumista, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua.

LAB-ammattikorkeakoulu
LAB-ammattikorkeakoulu syntyi halusta uudistaa korkeakoulutusta ja työelämää – tehdä työstä merkityksellisempää. Tavoitteena on uudistaa työelämää sekä työnteon tapoja kokeilemalla uusia asioita uudella tavalla, yhdessä yritysten kanssa. LABin vahvuudet ovat erityisesti kiertotaloudessa, muotoilussa, innovaatioissa ja hyvinvoinnissa. Kampukset sijaitsevat Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa.

LUT-yliopisto
LUT-yliopisto on toiminut vuodesta 1969 edelläkävijänä tekniikan ja talouden yhdistävänä tiedeyliopistona.
LUT-yliopisto auttaa yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi. Strategisia valintoja, tieteellistä tutkimusta, akateemista koulutusta sekä yhteiskunnallista vuorovaikutusta ohjaavat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. LUT-yliopisto toimii kahdella kampuksella, Lappeenrannassa ja Lahdessa.

Helsingin yliopisto
Helsingin yliopisto on monitieteinen tiedeyhteisö, sekä Suomen suurin ja vanhin tiedekorkeakoulu. Lahden Yliopistokampuksella yliopisto toimii vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja edistää toiminnallaan tutkimukseen perustuvan tiedon käyttöä alueen kehittämisessä. Opetusta, konferensseja ja yleisölle suunnattuja tapahtumia tarjoava yliopisto on aktiivinen yhteiskunnan kehittäjä, kestävän hyvinvoinnin rakentaja ja globaalien haasteiden ratkaisija.

Koulutuskeskus Salpaus
Koulutuskeskus Salpaus on Suomen suurimpia monialaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Salpauksen perustehtävänä on tuottaa uudistavaa osaamista työhön ja yrittäjyyteen. Tavoitteena on mm. kehittää yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja, ohjauksen toimintamalleja, työpaikalla järjestettävän koulutuksen laatua, digitaalisten oppimisympäristöjen ja työskentelytapojen tehokasta käyttöä sekä sujuvia siirtymiä eri koulutusasteiden välillä.

Ympäristöpääkaupunkivuotta ovat rakentamassa myös

Sitra, Hämeen kauppakamari, Suomen Kuntaliitto, Päijät-Hämeen liitto ja Päijät-Hämeen kunnat; Lahti, Asikkala, Heinola, Hollola ja Orimattila.