Yhä useampi pitää ympäristöpääkaupunkivuotta Lahdelle merkittävänä mahdollisuutena - Lahti

Yhä useampi pitää ympäristöpääkaupunkivuotta Lahdelle merkittävänä mahdollisuutena

Euroopan ympäristöpääkaupunkivuoden 2021 alku on kääntänyt lahtelaisten mielipiteitä teemavuodesta aiempaa positiivisemmaksi. Kaupunkilaiset toivovat vuoden luovan pysyviä vaikutuksia Lahden alueelle.

Ympäristöpääkaupunki toteutti maaliskuussa kuntalaiskyselyn, jolla kartoitettiin lahtelaisten ajatuksia ja näkemyksiä teemavuodesta. Vastaajista 76 % piti melko tai erittäin tärkeänä sitä, että Lahti on ympäristöpääkaupunki. Edellisen kerran kuntalaisten mielipiteitä kartoitettiin syksyllä 2020, jolloin ympäristöpääkaupunkivuoden titteliä piti tärkeänä 66 %. Teemavuotta Lahdelle tärkeänä pitävien vastaajien osuus on kyselyiden välillä kasvanut 10 prosenttiyksikköä.

Kyselyyn vastaajilta pyydettiin yleisarvosanaa ympäristöpääkaupunkivuodesta kokonaisuutena. Ympäristöpääkaupunkivuosi sai tähänastisesta toteutuksestaan arvosanaksi 3,6, joka on annettujen vastausten keskiarvo arvosana-asteikon ollessa 1–5.

Toiveena uusia yrityksiä ja ylpeydenaiheita Lahdesta

Kyselyllä kartoitettiin myös kaupunkilaisten toiveita ympäristöpääkaupunkivuoteen liittyen. Yli 50 % vastaajista toivoi Lahteen muodostuvan uusia yrityksiä ja että ympäristöpääkaupunkivuoden myötä lahtelaisille syntyisi lisää ylpeydenaiheita omasta kotikaupungistaan. Lahden toivottiin saavan vuoden myötä kansainvälistä näkyvyyttä ja houkuttelevan matkailijoita. Lisäksi kaupungin toivottiin toteuttavan rohkeasti ympäristötavoitteitaan nyt ja tulevaisuudessa. Syksyn 2020 kyselyssä tärkeimmiksi asioiksi nousivat se, että Lahti toteuttaa rohkeasti ympäristötavoitteitaan ja että Lahden tunnettuus ympäristöasioiden edelläkävijänä kasvaa.

Kyselyn vastauksista on tulkittavissa, että ulkopuolisten toimijoiden mukaan saaminen ja ympäristöpääkaupunkivuoden pitkäaikaiset vaikutukset koettiin tärkeiksi.

Maaliskuussa toteutetun kyselyn tulokset analysoi Gaia Consulting Oy. Kyselyyn vastasi yhteensä 606 kaupunkilaista.

Lisätietoja:

Emma Sulkanen
vuorovaikutussuunnittelija
p. 044 482 6480
emma.sulkanen@lahti.fi