Paljasjalkakävelyä lääkärin määräyksellä - Lahti pilotoi planetaarista terveydenhoitoa

Paljasjalkakävelyä lääkärin määräyksellä – Lahti pilotoi planetaarista terveydenhoitoa

Lahdessa liikutaan nyt metsässä lääkärin määräyksestä. Kaupungin järjestämässä pilotissa testattiin planetaarisen terveyden hoidon oppeja kesän aikana. Kahden kuukauden kokeilun jälkeen viisi lahtelaista osallistujaa koki merkittäviä muutoksia hiilijalanjäljessään ja terveydentilassaan.

Osallistujat ryhmänä puun ympärillä

Planetaarisen terveyden käsite tarkoittaa sitä, että ihmisen terveys ja ympäristön tila ovat riippuvaisia toisistaan. Ympäristön vaikutus terveyteen on todistettu tutkimuksissa: Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan lähes yksi neljäsosa maailman kaikista kuolemista on yhteydessä ympäristötekijöihin.

Mutta voivatko arjen ekologiset valinnat heijastua suoraan terveyteen jo lyhyellä aikavälillä? Monet hiilijalanjälkeä pienentävät valinnat, kuten kasvisten lisääminen ruokavalioon ja kevyen liikenteen suosiminen, vaalivat myös sydänterveyttä ja pienentävät monien sairauksien riskiä.

Kesän 2022 aikana järjestettiin Lahdessa kokeilu, joka testasi kestävän kaupunkielämän vaikutuksia terveyteen. Viisi eri elämäntilanteissa olevaa lahtelaista noudatti planetaarista hyvän elämän reseptiä kesäkuusta heinäkuun loppuun. Reseptin takana oli Päijät-Sotessa työskentelevä, Suomen ensimmäinen Planetary Health -lääkäri Hanna Haveri. Osallistujien hiilijalanjälki sekä hyvinvoinnin taso mitattiin ennen kokeilua ja sen jälkeen. Mittauksessa hyödynnettiin muun muassa Sitran hiilijalanjälkitestiä, Terveystalon hyvinvointia mittaavaa Nightingale-terveysindeksiä sekä diabetesriskiä mittaavaa pisteytystä.

Uupumuspisteet laskivat eniten

Haverin tekemät reseptit saivat käyttöönsä lahtelaiset Liisa ja Juha Heino, Raija Repo, Anna Hakala sekä Markus Kontiainen. Reseptit sisälsivät yksilölliset suositukset liikuntaan, ravitsemukseen, parempaan luontosuhteeseen sekä oman asuinympäristön kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Ohjeissa korostuivat pienet arkiset valinnat, kuten juuston korvaaminen lähiluonnosta poimituilla villiyrteillä sekä luontoyhteyden ylläpitäminen esimerkiksi paljasjalkakävelyn avulla sekä luonnontilaisen niityn rakentamisella takapihalle.

Palautumista harjoitelleen Kontiaisen uupumustaso laski kahden kuukauden kokeilun aikana 58 prosenttia. Hän kertoo vaikuttuneensa reseptin vinkeistä, alun epäilyksistä huolimatta:

“Paljasjalkakävely luonnossa lenkkien päätteeksi on ollut wau-elämys. Suorituskeskeisenä ihmisenä olen myös kiinnittänyt enemmän huomiota palautumiseen”, hän kertoo.

Myös muilla pienet muutokset arjessa toivat positiivisia tuloksia jo lyhyen koejakson aikana. Liisa Heino laski diabetesriskiään 75 prosenttia ja Raija Repo lisäsi kasvisruokaa arjessaan 40 prosenttia. Anna Hakala lisäsi sekä päivittäistä liikuntaa että kasviksien, hedelmien ja marjojen käyttöä 20 prosenttia.

Paremmat valinnat saivat eniten muutoksia kokelaiden henkisessä hyvinvoinnissa: kaikkiaan viisi lahtelaista laski uupumuspisteitään yhteensä 36 %. Ympäristön huomioiminen osana hyvinvointia laski osallistujien hiilijalanjälkeä keskimäärin 17 % ja terveellisempi arki näkyi 16 % kasvuna kokonaishyvinvoinnissa.

CO2-pudottajat -sarja antaa vinkkejä planetaariseen elämäntapaan

Osallistujien kokemukset dokumentoitiin videopäiväkirjojen muodossa ja koottiin CO2-pudottajat -nimiseksi sarjaksi, jota voi seurata Lahden kanavissa YouTubessa, Instagramissa ja Facebookissa. Jaksot sisältävät lahtelaisten kokemuksia planetaarisesta elämäntavasta sekä terveysalan asiantuntijoiden vinkkejä hyvinvoinnin parantamiseen. Lääkäri Haverin mukaan jokainen voi saada vinkkejä sarjasta oman hyvinvointinsa parantamiseen:

“Tutkimusten mukaan luonto edistää palautumista. Jo 20 minuuttia luonnossa laskee kohonnutta verenpainetta ja stressihormoni kortisolia sekä lisää vastustuskykyä. Tätä yllättävän moni ei ole tullut ajatelleeksi.”

Lue lisää CO2-pudottajista sivulla greenlahti.fi/pudottajat ja Lahden kaupungin Instagram-tililtä. Katso myös kuusiosainen sarja Lahden kaupungin Youtube-tililtä.

Kokeilu on osa Päijät-Hämeen Luontoaskel terveyteen -ohjelmaa ja jatkoa Lahden vihreille kokeiluille vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunkina. CO2-pudottajat -kokeilun tekivät mahdolliseksi  Lahden kaupunki, Päijät-Sote, Terveystalo Oy, Osuuskauppa Hämeenmaa, Liikuntakeskus Pajulahti ja Vierumäki.