OP Päijät-Häme yhteistyöhön Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -projektin kanssa - Lahti

OP Päijät-Häme yhteistyöhön Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -projektin kanssa

OP Päijät-Hämettä ja Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -hanketta yhdistää yhteinen päämäärä Lahden alueen elinvoimaisuuden ja asukkaiden sekä paikallisten yritysten hyvinvoinnin lisäämiseen kestävien tekojen kautta.

OP Päijät-Häme ja Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -hanke ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Paikallisten yritysten lähteminen mukaan on tärkeää ympäristöpääkaupunkivuoden tavoitteiden saavuttamiselle. Yritysyhteistyö kasvattaa hankkeen vaikuttavuutta ja samalla rakentaa ympäristötyön jatkuvuutta pitkälle tulevaisuuteen.

Kestävän talouden ja paikallisen elinvoimaisuuden edistäminen ovat vasta päivitetyn vastuullisuusohjelmamme kulmakiviä, joten meille on tärkeää päästä tekemään yhteistyötä ympäristöpääkaupunkihankkeen parissa. Teemme työtä Lahden alueen ja ihmisten hyväksi ensi vuonna ja tulevina vuosina siitä eteenpäin, kertoo pankinjohtaja Ilona Iiskonmäki OP Päijät-Hämeestä.

Yrityksillä on erittäin merkittävä rooli ympäristöratkaisuiden kehittämisessä ja toteuttamisessa. Tämän vuoksi haluamme vuoden aikana tehdä näkyväksi yritysten Lahden alueella jo tekemiä innovaatioita ja samalla kannustaa kehittämään uusia, kertoo Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -hankkeen johtaja Milla Bruneau.

Finanssisektorilla on olennainen vaikutus kestävän talouden rahoittajana. Vastuullisella rahoituksella pankit mahdollistavat yrityksien investoinnit kestäviin valintoihin ja uusiin teknologioihin, sekä mahdollistavat sijoittamisen kestävän talouden rakentamiseen. Vastuullisen sijoittamisen rahastot huomioivat sijoituspäätöksissään eettiset näkökulmat ja kestävän kehityksen mukaiset periaatteet.

Rahastojemme kautta voi sijoittaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, puhtaan veden turvaamiseen tai vähähiilisen yhteiskunnan rakentamiseen, kertoo Iiskonmäki.

Lisätiedot

OP Päijät-Häme, myyntipäällikkö Leila Väyrynen, p. 010 25 67029, leila.vayrynen@op.fi

Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021, johtaja Milla Bruneau, p. 0400 408 951, milla.bruneau@lahti.fi