Näyttävä taideteosten pari Lahteen ympäristöpääkaupunkivuoden kunniaksi – luonnokset nimekkäiltä taiteilijoilta - Lahti

Näyttävä taideteosten pari Lahteen ympäristöpääkaupunkivuoden kunniaksi – luonnokset nimekkäiltä taiteilijoilta

Euroopan ympäristöpääkaupunkivuoden 2021 kunniaksi Lahteen suunnitellaan kahden taideteoksen teosparia. Teoksista pienikokoisempi toteutetaan Rautatienkadulle alkupäähän lähelle Marskinaukiota ja suurempi Launeen eritasoliittymään. Teokset kertovat ympäristöpääkaupungin tarinaa julkisen taiteen keinoin.

MatkakeskusTeosten lähtökohtana on muistuttaa ympäristöpääkaupunkivuoden teemoista ja Lahden merkittävästä ympäristötyöstä kaupunkiin saavuttaessa, minkä vuoksi teospari sijoittuu kaupungin tärkeille sisääntulopaikoille. Teosten suunnittelu on edennyt rinnakaisluonnosvaiheeseen, johon osallistui neljä nimekästä taitelijaa tai työryhmää.

Taiteilijat Antti Immonen, Pekka ja Teija Isorättyä, Villu Jaanisoo sekä Jaakko Pernu laativat teoksista luonnokset, joiden perusteella teosparin toteuttava taitelija tai työryhmä valitaan maaliskuun aikana. Valinnan tekee Lahden kaupungin, ympäristöpääkaupunkiprojektin ja Lahden museoiden edustajista sekä taitelijajäsenistä muodostettu taidevalintatyöryhmä. Teosten on tarkoitus valmistua keväällä 2023.

– On ollut hienoa saada tekniikoiltaan erilaisia taiteilijoita mukaan rinnakkaisluonnostilaukseen. Teosparin toteuttaminen vaatii sekä suuren että pienen mittakaavan tuntemusta ja erilaisten ympäristöjen huomiomista. Taidetyöryhmä odottaa mielenkiinnolla luonnoksiin tutustumista ja taiteilijoiden haastattelua ennen valintaa, kertoo Lahden taidekoordinaattori Anu Miettinen.

Ympäristö näkyy teeman lisäksi myös toteutuksessa

Teosten halutaan soveltavan luovasti ainakin yhtä ympäristöpääkaupungin neljästä teemasta, jotka ovat hiilineutraali elämä, osallisuus, kiertotalous sekä luonto ja vesi. Teosparilta toivotaan erityisesti tarinallisuutta ja linkittymistä Lahden muutostarinan kannalta merkittäviin ympäristötekoihin.

Molempien taideteosten toteutuksessa on huomioitava myös ympäristöystävällisyys. Teokset tulevat kuvaamaan ympäristöteemaa ulkoisesti, mutta myös materiaalivalintojen osalta, joiden tulee olla mahdollisimman ekologisia.

– Julkisessa tilassa näkyvät teokset muistuttavat Lahden ympäristöpääkaupunkivuodesta ja kertovat tarinaa Lahden muutoksesta ympäristöasioiden edelläkävijäkaupungiksi, kuvaa ohjelmajohtaja Saara Vauramo teosten merkitystä.

Launeen eritasoliittymän teos toimii taideavauksena kauempaa Lahteen tuleville. Teokseen haetaan visuaalista vaikuttavuutta ja mittakaavaa, jonka myötä teos on elämyksellinen sekä autoilijoille että eritasoliittymän alueella jalan tai pyörällä liikkuville.

Launeen eritasoliittymän teoksen pari, mittakaavaltaan pienempi teos, sijoittuu Rautatienkadulle Matkakeskuksen ja Marskinaukion välittömään läheisyyteen, mutta ei kuitenkaan itse aukiolle. Tämä teos tulee osaksi Lahden Taideakselia, joka ohjaa Viiskulman kautta Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvaan.

Teospari on osa ympäristöpääkaupunkivuotta, ja sen rahoittaa Kestävä Lahti -säätiö ja Lahden kaupunki. Teosten toteutuksesta ja koordinoinnista vastaa Lahden kaupunki.

Lisätiedot

Anu Miettinen
Taidekoordinaattori, Lahden kaupunki
p. 0444826490, anu.miettinen@lahti.fi

Saara Vauramo
Ohjelmajohtaja, Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021
p. 044 716 1585, saara.vauramo@lahti.fi