Luonnon palaverikutsu
Katsovideo

Luonnon palaverikutsu

Kun luonto on läsnä arjessamme, voimme paremmin ja teemme parempia valintoja ympäristön kannalta.

Luonnossa vietetty aika vaikuttaa meihin monin tavoin. Se lievittää stressiä, auttaa palautumaan ja lisää hyvinvointiamme. Mitä enemmän vietämme aikaa luonnossa, sitä todennäköisemmin teemme myös kestäviä valintoja ja osallistumme ympäristönsuojeluun.

Osana ympäristöpääkaupunkivuotta Lahti on kehittänyt palvelun, joka liittää lahtelaiseen luontoon viedyn luontokameran automaattisesti videopalaveriin, johon luonto on kutsuttu. Palvelun kapasiteetti on rajallinen ja se on alkuun vain Lahden kaupungin työntekijöiden käytössä. Myöhemmin palvelun on tarkoitus avautua myös muille siitä kiinnostuneille.

Projektin avulla kaupunki pyrkii lisäämään työhyvinvointia ja rohkaisemaan ympäristön kannalta parempiin valintoihin tuomalla luonnon osaksi päätöksentekoa.

Kutsu luonto palaveriin!


Vaihe 1

Lahti Green Screen on palvelu, jonka avulla voit liittää lahtelaisen luonnon omaan videotapaamiseesi. Virtuaalisten luontokokemusten on todettu lisäävän hyvinvointia ja vähentävän stressiä. Palaverissa läsnä oleva luonto myös muistuttaa meitä tekemään parempia päätöksiä ympäristön kannalta.


Vaihe 2

Kun lisäät luonnon oman sähköpostiosoitteen oman Teams-kokouksesi osallistujiin, liittyy luonto automaattisesti palaveriisi sen alkaessa. Luontokamera on äänetön, eikä häiritse palaveriasi.


Vaihe 3

Luonnon voi kutsua mukaan sekä sisäisiin että ulkoisiin kokouksiin, mutta koska palvelu on alkuun rajattu vain Lahden kaupungin työntekijöille, tulee kokouksen kutsujan olla ympäristöpääkaupungin työntekijä.


Vaihe 4

Nauti luonnon tuomasta rauhasta tapaamisessasi. Muiden osallistujien suostumuksella voit jakaa sosiaalisessa mediassa kuvan tai ruutukaappauksen palaveristasi lahtelaisen luonnon kanssa.

Lataa tiedote + mediamateriaalit