Lahti ottaa ensimmäisenä Suomessa käyttöön tekonurmikenttien Rouhesiepparit - Lahti

Lahti ottaa ensimmäisenä Suomessa käyttöön tekonurmikenttien Rouhesiepparit

Ympäristöratkaisuistaan tunnettu Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021, yhteistyössä kaupungin vesihuoltolaitoksen Lahti Aquan kanssa, ottaa käyttöön hulevesikaivoihin asennettavat Rouhesieppari-raekeräimet. Rouhesiepparit estävät tekonurmikenttien kumirouheen kulkeutumisen sateiden mukana vesistöihin. Ensimmäiset raekeräimet asennettiin Lahden Kisapuiston tekonurmikentälle.

Jalkapalloilijoille tuttu tekonurmikenttien kumirouhe kulkeutuu joka paikkaan – valitettavasti myös luontoon. Rouheen haitoista on puhuttu vuosien ajan. Rouhesiepparit ottavat kiinni kumipartikkelit, jotta ne voidaan kerätä talteen, kierrättää tai käyttää uudelleen.

– Kun kuulimme ensimmäisen kerran Rouhesieppareista, oli itsestäänselvyys, että haluamme investoida niihin. Rouhesieppareiden avulla saadaan helposti vaikutettua siihen, ettei luontoon päädy mitään sinne kuulumatonta, summaa Lahti Aquan toimitusjohtaja Jouni Lillman.

Tulevan kesän aikana kaikille Lahden tekonurmikentille asennetaan hulevesikaivoihin raekeräimet. Uusittaville kentille ne asennetaan kunnostustöiden yhteydessä. Lahti Aqua kustantaa Rouhesiepparit, jotka Lahden kaupunki asentaa ja ylläpitää.

– Lahdessa ympäristökysymykset otetaan huomioon kaikilla kaupungin toimialoilla, mistä Rouhesiepparit ovat hyvä esimerkki. Ympäristöasiat kuuluvat kaikille ja kaikkialle. Kun teemme toistuvasti ympäristöystävällisiä valintoja, pienistäkin valinnoista koostuu suuri yhteisvaikutus. Lahti ei suotta ole Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021, toteaa ympäristöpääkaupunkihankkeen johtaja Milla Bruneau.

Hulevesikaivoihin asennettava keräin on kehitetty yhteistyössä Norjan jalkapalloliiton kanssa ja niitä on asennettu lukuisille urheilukentille Pohjoismaissa.

– Norjassa Ilmasto- ja Ympäristöhallinnon määräyksen mukaisesti rakeiden pääsy tekonurmikentiltä viemäriin on estettävä. Maan noin 2000 tekonurmikenttää uudistetaan tämän mukaisesti 80 kentän vuosivauhdilla. EU:n pyynnöstä kumirouheiden selvitysprosessi on lähtenyt käyntiin jo kesällä 2016. Olemme iloisia siitä, että Lahti Aqua ja Lahden kaupunki ottivat vastuuta tässä asiassa ensimmäisenä Suomessa, kertoo Ulefos Oy:n maajohtaja Kalle Vuorela.

Hulevedet eli rakennetuilta alueilta pois johdettavat sade- ja sulamisvedet ovat kaupungeissa merkittävä pintavesiin kulkeutuvien epäpuhtauksien lähde. Hulevesien kautta vesistöihin kulkeutuu muun muassa raskasmetalleja, ravinteita ja mikromuoveja. Ympäristöpääkaupunki Lahti on ottanut Suomessa ensimmäisten joukossa käyttöön kunnianhimoisen hulevesiohjelman vuonna 2011.

Ympäristöpääkaupungin alueella on toteutettu useita hankkeita, joissa on tutkittu ja kehitetty hulevesien laadun ja määrän hallintamenetelmiä yhteistyössä yliopistojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lahden kaupunki on allekirjoittanut Itämerisitoumuksen, jossa se on lupautunut vähentämään Itämereen kohdistuvaa ravinnekuormitusta, mihin hulevesien hallinnalla on merkittävä vaikutus.

Lisätiedot
Milla Bruneau, johtaja
Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021
milla.bruneau@lahti.fi
p. 0400 408 951

Jouni Lillman, toimitusjohtaja
Lahti Aqua Oy
jouni.lillman@lahtiaqua.fi
p. 050 596 9764