Lah­ti mu­kaan EU:n uu­teen Green Ci­ty Ac­cord so­pi­muk­seen - Lahti

Lah­ti mu­kaan EU:n uu­teen Green Ci­ty Ac­cord so­pi­muk­seen

Lahti on ensimmäisten kaupunkien joukossa allekirjoittanut EU:n komission uuden Green City Accord aloitteen (Vihreiden kaupunkien sopimus). Aloite kannustaa kaupunkeja pitkäjänteiseen ja monipuoliseen ympäristönsuojeluun, kohti vihreämpiä, kestävämpiä, puhtaampia ja terveellisempiä kaupunkeja.

Pikku-Vesijärvi

Sopimuksella Lahti sitoutuu parantamaan kaupunkiympäristön laatua erityisesti viidellä osa-alueella: parantamaan ilman laatua, vähentämään melusaastetta, suojelemaan vesistöjä ja vesivaroja, turvaamaan kaupunkiekosysteemien ja niiden monimuotoisuuden säilyminen sekä edistämään kiertotaloutta. Monipuolisilla toimilla voidaan suoraan vaikuttaa kaupunkiympäristön terveellisyyteen viihtyisyyteen ja sitä kautta parantaa kaupunkilaisten arkea ja hyvinvointia.

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen allekirjoitti sopimuksen Kaupunginhallituksen valtuuttamana.

”Ilmastoasioissa, vesiensuojelussa ja kiertotaloudessa Lahti on jo profiloitunut kansainväliseksi edelläkävijäksi. Uusi sopimus kirittää Lahtea erityistoimiin kohti puhtaampaa ja terveellisempää kaupunkiympäristöä, jossa luonnon monimuotoisuus voidaan turvata”, kertoo Timonen. ”Euroopan Ympäristöpääkaupunkina 2021 haastamme muutkin Suomen kaupungit allekirjoittamaan sopimuksen.”

Sopimus antaa kaupungeille vapauden määrittää itse omat tavoitteensa sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi seuraavien kahden vuoden aikana. Tavoitteena on rohkaista kaupunkeja entistä kunnianhimoisempiin suojelutavoitteisiin, jotka ylittävät EU:n minimitavoitteet. Aikaa tavoitteiden saavuttamiseen on 2030 asti ja edistymisestä raportoidaan EU:lle.