Lahti kutsuu luonnon mukaan päätöksentekoon – videoyhteys tuo metsän ympäristöpääkaupungin etäpalavereihin - Lahti

Lahti kutsuu luonnon mukaan päätöksentekoon – videoyhteys tuo metsän ympäristöpääkaupungin etäpalavereihin

Luonnolla on oma paikka päätöksenteossa Euroopan ympäristöpääkaupungissa, Lahdessa. Kesäkuusta alkaen uusi palvelu mahdollistaa luonnon liittämisen Microsoft Teams -palaveriin luontokameroiden avulla. Visuaalisen luontoyhteyden toivotaan lieventävän stressiä ja muistuttavan ympäristöarvoista.

Kesäkuusta alkaen Lahden kaupungin työntekijät voivat kutsua luonnon osallistujaksi Teams-kokouksiinsa: lähiluontoon on sijoitettu kaksi kameraa, jotka kuvaavat metsä- ja järvimaisemaa reaaliaikaisesti. Kaupungin kehittämällä Lahti Green Screen -palvelulla halutaan testata luonnon mukanaolon vaikutusta työpäiviin.

– Tutkimusten perusteella luonnossa oleskelu parantaa mielialaa ja vähentää ahdistuneisuutta, apeutta ja kielteisiä tuntemuksia. Luonnossa oleskelu myös auttaa tarkkaavaisuuden palautumisessa; se parantaa keskittymiskykyä, muistia sekä kykyä suorittaa haastavia tehtäviä, kommentoi Helsingin yliopiston akatemiatutkija Riikka Puhakka Lahden yliopistokampukselta.

Palvelu on Lahden kaupungin työntekijöiden käytössä, ja lisäksi luonto saa paikan kaupungin johtoryhmän kokouksissa. Luontoyhteydellä on tutkitusti vaikutus päätöksentekoon: luonnossa säännöllisesti aikaa viettävä tekee todennäköisemmin ympäristön kannalta kestäviä valintoja.*

Euroopan ympäristöpääkaupunkina Lahti investoi merkittävästi ympäristöön ja luontoarvoihin, mikä näkyy muun muassa kunnianhimoisissa suojelutavoitteissa, lähiluontoa vaalivissa kaavoituspäätöksissä, vesistöjen ja soiden kunnostamis- ja ennallistamishankkeissa sekä jatkuvan kasvatuksen periaatteen soveltamisessa kaupungin omistamissa metsissä.

Lahden luontoarvot näkyvät myös kansainvälisesti

Lahtelainen luonto on nähty etäyhteyden välityksellä myös ympäristöpääkaupunkivuoden tapahtumissa. Ensimmäisenä luonto pääsi mukaan osallistumaan European Dialogue for Sustainable Cities -paneelikeskustelusarjaan, jossa jakson aiheena oli vesi. Keskustelusarjan viides jakso nähtiin samalla viikolla kuin käynnissä on EU:n vihreä viikko.

– Olemme halunneet nostaa esiin lahtelaista omaleimaisuutta teemavuoden tapahtumissa. Suomalainen ja lahtelainen luonto ovat ainutlaatuisia ja niiden vaaliminen on tärkeä syy ympäristötekojemme taustalla, ympäristöpääkaupungin ohjelmajohtaja Saara Vauramo kertoo.

Luontokamera on toteutettu yhteistyössä palkitun lahtelaislähtöisen luontodokumenttiohjaajan Petteri Saarion kanssa.

– Kiinnostus luonnon tarkkailuun virtuaalisesti on kasvanut erilaisten luontokameroiden myötä. Nettivideoiden katselu työajalla ei varmaankaan tunnu monesta sopivalta, mutta tässä luontostream tuodaan kiinteäksi osaksi työympäristöä ja työpäivää, kameran paikan kuratoinut Saario kertoo.

Luontokamera on paikoillaan lokakuun loppuun asti, joten palvelun käyttäjät voivat nauttia vuodenaikojen vaihtumisesta.

Virtuaalinen luonto työhyvinvoinnin tukena

Vauramo kertoo, että idea Lahti Green Screen -palvelusta syntyi, kun lahtelaiset suunnittelivat teemavuoden aktiviteetteja omilla etätyöpisteillään.

– Koronavuonna luonto on ollut monelle tärkeä henkireikä ja mietimme, miksemme toisi sitä suoraan henkilöstömme ruuduille etäpalavereissa. Myös virtuaalisten luontokokemusten on todettu vähentävän stressiä ja tuovan samoja hyviä terveysvaikutuksia kuin luonnossa oleilu.

Etätöiden muuttuessa pysyväksi osaksi työelämää Lahdessa toivotaan, että luonnon palaverikutsun kaltaiset, hyvinvointia vaalivat ratkaisut tulisivat osaksi ruudun ääressä vietettyjä työpäiviä.

– Lahdessa luonto on lähellä, mutta uudet ratkaisut voivat lisätä hyvinvointia paikoissa ja tilanteissa, joissa luontoon pääsy ei ole itsestäänselvyys. Ja kun vaalimme luontoyhteyttämme, on meidän helpompi toimia paremmin myös ympäristön kannalta.

Katso, kun luonto osallistuu kokoukseen (kampanjasivu).
Mediapankkiin pääset tästä.

Lisätietoja

Lahden Green Screen –palvelusta voi haastatella:

Saara Vauramo
Ohjelmajohtaja, Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021
p. 044 716 1585
saara.vauramo@lahti.fi

Luonnossa oleskelun hyvinvointivaikutuksista voi haastatella:

Riikka Puhakka
Akatemiatutkija, dosentti, FT
Helsingin yliopisto (Lahden yliopistokampus)
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
p. (050) 319 9363
riikka.puhakka@helsinki.fi

*Exeterin yliopiston tutkimus