Lahteen suunniteltu vihreän vedyn tuotantolaitos otti askeleen kohti toteutusta - Lahti

Lahteen suunniteltu vihreän vedyn tuotantolaitos otti askeleen kohti toteutusta

Lahti Energia Oy ja Nordic Ren-Gas Oy ovat allekirjoittaneet hankekehityssopimuksen uusiutuvaa metaania, vihreää vetyä ja kaukolämpöä tuottavasta Lahden Power-to-Gas-tuotantolaitoksesta. Sopimus on konkreettinen askel yhden Suomen merkittävimmän vihreän vetyhankkeen edistämisessä.

Havainnekuva tulevasta Ren-Gasin Lahden laitoksesta

Hankekehityssopimus luo vahvan perustan Lahden Power-to-Gas-hankkeelle ja on konkreettinen askel Lahti Energialta ja Ren-Gasilta hankkeen edistämiseksi. Tavoitteena on aloittaa rakennutus vuoden 2024 aikana ja kaupallinen tuotanto vuonna 2026.

Power-to-Gas-laitos tuottaisi 35 000 tonnia synteettistä metaania vuodessa raskaan tieliikenteen käyttöön korvaamaan fossiilisia polttoaineita samalla vähentäen hiilidioksidipäästöjä. Uusiutuvan polttoaineen tuotannossa syntyvä prosessilämpö hyödynnetään Lahdessa kaukolämpönä, mikä vähentää polttoon perustuvaa kaukolämmön tuotantoa.

-Olen erittäin iloinen, että hanke etenee Lahdessa yhdessä Lahti Energian kanssa. Olemme vieneet hanketta eteenpäin tiiviissä yhteistyössä ja todenneet, että Kymijärven alue tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet uusiutuvan kaasupolttoaineen tuottamiselle ja prosessilämpöjen hyödyntämiselle Lahden kaukolämpöverkossa. Tämä tekee Lahdesta erittäin kiinnostavan sijainnin Ren-Gasille. Nyt allekirjoitettu hankekehityssopimus luo selkeän perustan hankkeen jatkokehitykselle, joka tähtää lopulliseen investointipäätökseen ja laitoksen rakentamiseen tulevaisuudessa, kertoo Nordic Ren-Gas Oy:n toimitusjohtaja Saara Kujala.

-Tämä on meille tärkeä hanke hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi ja kilpailukykyisen kaukolämmön turvaamiseksi Lahdessa myös tulevaisuudessa. On hienoa, että Lahti Energia on mukana edistämässä konkreettisia vetytalouden kärkihankkeita, jotka osaltaan luovat perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle. Ren-Gas on vienyt hanketta eteenpäin ihailtavan ammattitaitoisesti ja yhteistyömme on ollut todella hedelmällistä. Tämän sopimuksen myötä yhteistyömme syvenee ja vihreiden polttoaineiden tuotantolaitos Lahdessa ottaa konkreettisen askeleen kohti tuotantoa, toteaa Lahti Energian toimitusjohtaja Jouni Haikarainen.

Puhtaiden energiaratkaisujen kehittäminen Lahdessa tukee kaupungin ilmastotavoitteita. Lahti Energia on Lahden kaupungin omistama energiayhtiö.

Lue lisää aiheesta Lahti Energian sivuilta.

Lisätietoa hankkeesta ja sen edistymisestä löydät Ren-Gasin nettisivuilta.