Lahteen suunnitellaan Suomen suurinta vetytalouskeskittymää - Lahti

Lahteen suunnitellaan Suomen suurinta vetytalouskeskittymää

Lahti Energia Oy ja Nordic Ren-Gas Oy käynnistävät uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottavan tuotantolaitoksen toteuttavuussuunnittelun. Power-to-Gas-tuotantolaitos on toteutuessaan Suomen suurin vihreä vedyn laitosinvestointi. Kokonaisinvestointi on noin 250 miljoonaa euroa.

Kymijärven voimalaitosLahti Energia Oy ja Nordic Ren-Gas Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen Kymijärven voimalaitoksen kylkeen nousevan Power-to-Gas-tuotantolaitoksen toteuttavuussuunnittelusta. Selvityksellä varmistetaan hankkeen tekninen ja kaupallinen toteutettavuus ennen lopullista investointipäätöstä.

Power-to-Gas-laitos tuottaa sähkön avulla biokaasun tapaan käytettävää uusiutuvaa metaania raskaan tieliikenteen käyttöön. Prosessissa tarvittava hiilidioksidi otetaan talteen Kymijärven voimalaitoksella syntyvistä savukaasuista. Lahti Energia saa laitokselta myös merkittävän määrän hukkalämpöön perustuvaa, hiilidioksiditonta lämpöä kaukolämpöverkkoonsa.

Laitoskokonaisuus toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäinen noin 20 megawatin elektrolyyseri otettaisiin käyttöön vuonna 2025. Ensimmäisessä vaiheessa Kymijärven voimalaitoksilta otetaan talteen vuosittain noin 19 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä, mikä vastaa noin neljännestä Lahti Energian nettopäästöistä. Hukkalämmöllä tuotetun kaukolämmön osuus nousee noin 10 prosenttiin.

Tuotantolaitoksen toinen vaihe valmistuu vuoteen 2030 mennessä, jolloin laitoskokonaisuuden elektrolyyseriteho nousee noin 120 megawattiin. Tällöin lähes 40 prosenttia Lahti Energian kaukolämmöstä voidaan tuottaa hukkalämmöillä kustannustehokkaasti.

Ilmastotavoitteita tukeva jätti-investointi – Lahti Energiasta hiilinegatiivinen 2030

Puhtaiden energiaratkaisujen kehittäminen Lahdessa tukee kaupungin ilmastotavoitteita.
Ilmastopäästöt vähenevätkin Power-to Gas-tuotantolaitoksen myötä kahdella eri tavalla: päästöjä tuottavien polttoaineiden käyttöä korvautuu hukkalämmöllä Lahti Energian lämmöntuotannossa, ja lisäksi hiilidioksidia otetaan talteen merkittäviä määriä uusiutuvan metaanin tuotantoa varten. Valmis polttoaine vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta raskaassa tieliikenteessä.

Lahti Energia saa käyttöönsä hiilinielun, joka laitoksen toisen vaiheen jälkeen kääntää yhtiön hiilijalanjäljen negatiiviseksi vuoteen 2030 mennessä; yhtiö siis sitoo enemmän hiilidioksidia kuin tuottaa. Valmiissa laitoksessa hiilidioksidia sitoutuu kaasuntuotantoon yli 100 000 tonnia vuodessa.

– Power-to-Gas-kokonaisuuden valmistuttua Lahti Energian kaukolämmöntuotannon hiilikädenjälki muuttuu hiilinegatiiviseksi, eli mahdollistamme suuremmat päästövähenemät kuin oma toimintamme aiheuttaa. Toteutuessaan hanke muuttaisi siis kaukolämmön Lahdessa hiilinieluksi, kertoo Lahti Energian toimitusjohtaja Jouni Haikarainen.

Lahti Energia on Lahden kaupungin omistama energiayhtiö. Lue lisää aiheesta Lahti Energian sivuilta.