Lah­teen EU-ra­haa kes­tä­vän työ­mat­ka­lii­ken­teen edis­tä­mi­seen - Lahti

Lah­teen EU-ra­haa kes­tä­vän työ­mat­ka­lii­ken­teen edis­tä­mi­seen

Lahden kaupungin hakema kestävän työmatkaliikkumisen hanke on hyväksytty EU:n Kaupunkimission uusien pilottihankkeiden joukkoon.

Lahden hankkeella selvitetään, mitä esteitä on kestävälle työmatkaliikenteelle ja miten niitä voisi ratkaista. Kaikkiaan 52 eurooppalaista kaupunkia sai rahoitusta testatakseen ja kehittääkseen uusia ratkaisuja ilmastotoimien nopeuttamiseksi.

Lahden päästölähteistä suurin huolenaihe on liikenne, jonka päästöt eivät ole juuri vähentyneet. Jatkossa eteenpäin pyritään edistämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen houkuttelevuutta sekä sähköiseen liikenteen siirtymää.

Lahden tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius lähivuosina, ensimmäisenä Suomen suurista kaupungeista. Tavoite on kunnianhimoinen mutta mahdollinen.

Merkittävin syy Lahden nopeaan päästövähennykseen viime vuosina on muutos kaukolämmön tuotantotavassa. Konserniyhtiö Lahti Energia luopui kivihiilestä kaukolämmön tuotannossa keväällä 2019.

Jatkossa päästöongelman ratkaiseminen yhdellä suurella toimenpiteellä ei ole enää mahdollista, vaan vähennys on koottava pienistä puroista sekä tuotanto- että kulutussektorilla.

Työmatkaliikkumisen pilotti rahoitetaan NetZeroCities Pilot Cities -ohjelman kautta. Pilottiin osallistuvat Lahden kaupungin lisäksi Päijät-Sote, LUT-yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu ja alueen yrityksiä.

Lisätietoja:

Kestävän liikkumisen kehittäminen

Pilot Cities Programme – NetZeroCities

EU:n 100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia