Lahden varhaiskasvatuksessa ympäristökasvattajien joukko moninkertaistuu - Lahti

Lahden varhaiskasvatuksessa ympäristökasvattajien joukko moninkertaistuu

Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa on pian 22 uutta ympäristökasvatuksen ammattilaista. Tämä vahvistaa merkittävästi kestävän elämäntavan kasvatustyötä Lahdessa.


Koulutusten myötä ympäristökasvattajia on kaupungin kolmessatoista päiväkodissa, kahdessa perhepäivähoitopaikassa sekä yhdessä avoimen varhaiskasvatuksen toimipisteessä.

– Kyseessä on Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalveluilta merkittävä lisäsatsaus kestävän kehityksen edistämiseen, kertoo palvelupäällikkö Leena Miettinen.

Osa tutkinnon suorittajista on jo ehtinyt valmistua, mutta opintoaikaa on vielä maaliskuuhun 2021. Ympäristökasvattajan koulutus on erikoisammattitutkinto, joka toteutetaan näyttötutkintona. Koulutuksen järjestää Suomen ympäristöopisto SYKLI kaupungin sivistyspalveluiden tilauksesta.

Ympäristötietoisuuden lisäämiseksi toimintaa ja materiaaleja

Ympäristötietoisuuden lisäämiseksi varhaiskasvatuksen henkilöstölle on tuotettu materiaaleja ja koulutusta, tilaisuuksia ja tempauksia.
– Opintojensa aikana tulevat ympäristökasvattajat ovat laatineet ympäristökasvatusohjelman ja kestävän kehityksen ohjelman sekä toteuttaneet ympäristökasvatustilaisuuden, koulutussisältöä esittelee Lahden kaupugin ympäristökasvattaja Emma Marjamäki.

– Lähiopetusjaksoilla ympäristökasvattajaopiskelijat tekivät myös kestävän kehityksen kartoitus- ja hanketyötä sekä kehittivät tiedollista ja menetelmällistä osaamista.

Tutkintoon sisältyvinä hankkeina neljän päiväkodin lapset ovat istuttaneet kuusentaimia lähimetsään ja on tuotettu retkireppuja niin päiväkotien kuin perhepäivähoitajien käyttöön. Toiminnassa on erilaisia lasten metsäryhmiä ja varhaiskasvatuspalvelujen oma kestävän kehityksen kehittämisryhmä.

Ympäristökasvatus sisältyy varhaiskasvatussuunnitelmaan

Miettinen kertoo, että varhaiskasvatussuunnitelmissa toteutetaan kestävän kehityksen tavoitteita aiempaa vahvemmin.

– Varhaiskasvatuspalveluissa osallistutaan innokkaasti myös JunnuYliopisto -toimintaan, jossa esikoululaiset tutkivat vettä sekä puhtaan veden merkitystä kaiken elämän ylläpitäjänä yhteisellä maapallollamme.
– Kolmen päiväkodin pilotoinnit ovat käynnissä, ja elokuusta 2021 alkaen kaikki kaupungin päiväkotien esikoululaiset pääsevät vesitutkijoiksi.
Varhaiskasvatussuunnitelman mukaan tavoitteena onkin Miettisen mukaan antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympäristöään myös tieteen keinoin.

Marjamäki kertoo, että Launeen päiväkoti lähtee vuoden 2021 alusta toteuttamaan Vihreä Lippu-toimintaa. Itse lipun he saavat, kun ensimmäinen, jätteiden vähentämisteemaan sijoittuva projekti valmistuu.
– Lahdessa on jo entuudestaan neljä Vihreän lipun päiväkotia ja yksi koulu, jotka toiminnassaan ovat edenneet niin sanotun Kestävän Vihreän lipun tasolle.

Lisätietoja

Lahden kaupunki
Elinvoima- ja kilpailukykypalvelujen ympäristökehitysyksikkö,
ympäristökasvattaja Emma Marjamäki, 044 416 4951

Sivistyspalvelut, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Leena Miettinen, 040 700 2340