Lahden seudun uusi terveys- ja ympäristöohjelma edistää sekä maapallon että ihmisen terveyttä - Lahti

Lahden seudun uusi terveys- ja ympäristöohjelma edistää sekä maapallon että ihmisen terveyttä

Luontoaskel terveyteen -ohjelma julkistetaan People and Planet – From Theory to Solutions -konferenssin yhteydessä 9.11.2021. Kymmenvuotinen ohjelma lisää ymmärrystä luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin yhteydestä sekä edistää asukkaiden terveyttä.

Planetaarinen terveys tarkoittaa ihmiskunnan terveyttä ja niiden luonnonjärjestelmien tilaa, joista se riippuu. Tutkimustieto osoittaa hyvinvointimme olevan tiiviisti sidoksissa luonnon hyvinvointiin, mutta nykyaikainen elintapa vie meitä helposti kauemmaksi luonnosta. Tämä aiheuttaa lukuisia terveyshaittoja, kuten ruokavaliosta johtuvia sairauksia tai masennusta.

Päijät-Hämeessä haasteeseen tartutaan monen toimijan yhteistyönä valmistellulla Luontoaskel terveyteen -ohjelmalla. Lisäksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on aloittanut Suomen ensimmäinen Planetary Health -lääkäri Hanna Haveri.

– Ohjelma tuo uuden ulottuvuuden kansanterveydelliseen toimintaan. Planetary health -ajattelun ja toimenpiteiden tavoitteena on, että ihmiset ja luonto voisivat paremmin. Se edellyttää poikkeuksellisen laajaa asiantuntijapohjaa. Minun tehtäväni on toimia linkkinä terveydenhuollon ja ympäristötoimijoiden välillä, Haveri kertoo.

Ohjelman julkistustilaisuus pidetään osana Lahdesta käsin 8.-10.11.2021 järjestettävää virtuaalista People and Planet -konferenssia. Konferenssiin kokoontuu tutkijoita, asiantuntijoita ja päättäjiä jakamaan tietoa ja keskustelemaan uusista ratkaisuista ihmisen ja ympäristön terveyden parantamiseksi. Vastauksia haetaan mm. kaupunkisuunnitteluun, puhtaan veden ratkaisuihin ja ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksiin liittyen.

Ajankohtaisessa paneelissa koolla terveys- ja ympäristövaikuttajat

Julkistustilaisuus on itsenäinen oheistapahtuma, joka järjestetään kutsuvierastilaisuutena Fellmanniassa tiistaina 9.11. klo 17-18.15. Tilaisuutta voi seurata myös stream-lähetyksen kautta osoitteessa https://greenlahti.fi/luontoaskel-julkistus

Paneelissa ohjelman teemoista keskustelevat palkitun toimittaja-kirjailija Kimmo Ohtosen johdolla Lahti – Euroopan Ympäristöpääkaupunki 2021-projektin johtaja Milla Bruneau, THL:n johtava tutkija Jaana Halonen, bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ympäristövastuun työelämäprofessori Hannele Pokka Helsingin yliopistosta sekä WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Suunnittelusta toimenpiteisiin

Luontoaskel terveyteen – Lahden seudun terveys- ja ympäristöohjelma 2022-2023 tarjoaa pitkän aikajänteen raamit kansanterveyttä ja ympäristön kestävyyttä yhdessä edistäville toimille Päijät-Hämeessä. Konkreettisia uusia avauksia aletaan toteuttaa ohjelman käynnistyessä ensi vuoden alusta alkaen. Tyhjän päältä ei kuitenkaan tarvitse lähteä:

– Tällä alueella on jo nyt meneillään hankkeita ja projekteja, joiden voi katsoa edustavan samaa ajatusmaailmaa. Tämä on luonnollisesti selkeä etu sekä nyt että tulevaisuudessa, Haveri sanoo ja mainitsee esimerkkinä LAB-ammattikorkeakoulun ja Lahden kaupungin yhteisen Go Green Routes -hankkeen.

Luontoaskel terveyteen -ohjelmaa hallinnoi Päijät-Sote, ja ohjelman toimeenpanossa ovat mukana myös Lahden kaupunki ja Lahden Yliopistokampus. Jatkossa myös muut alueen kunnat ovat tervetulleita mukaan. Ohjelmaa ovat valmistelleet yhteistyössä Päijät-Sote, Lahden kaupunki, Lahden Yliopistokampus sekä Kestävä Lahti -säätiö. Mukana on ollut asiantuntijoita Helsingin yliopistosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Suomen ympäristökeskuksesta, Luonnonvarakeskuksesta ja WWF Suomesta.

Lisätietoa Luontoaskel terveyteen -ohjelmasta

Hanna Haveri
Planetary Health -lääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
hanna.haveri@phhyky.fi

Anna Vuori
projektipäällikkö, Luontoaskel terveyteen -ohjelman valmisteluryhmä, Lahden Yliopistokampus
anna.z.vuori@helsinki.fi, 050 541 3524

Lisätietoa People and Planet -konferenssista

Heidi Annala
koordinaattori, People and Planet -konferenssi, Helsingin yliopisto
heidi.annala@helsinki.fi 050 566 8764

Konferenssin ohjelmaan voi tutustua osoitteessa https://www2.helsinki.fi/en/conferences/people-and-planet/programme