Lahden kaupungin tilat lämpiävät hiilettömällä kaukolämmöllä - Lahti

Lahden kaupungin tilat lämpiävät hiilettömällä kaukolämmöllä

Rakennukset tuottavat merkittävän osan Suomen hiilidioksidipäästöistä. Euroopan ympäristöpääkaupungissa Lahdessa kaupungin omistamat tilat näyttävät suuntaa muutokselle.

Lahden kaupungin julkisista rakennuksista jo 98 prosenttia lämpiää kaukolämmöllä. Fossiilisella energialla lämpiää vain prosentti Lahden julkisten rakennusten neliöistä. Viimeisimpänä ilmastotekonaan Lahden Tilakeskus siirtyi viime keväänä täysin hiilidioksidipäästöttömään kaukolämpöön Vihreä lämpö -palvelun avulla. Muutoksen myötä kaupungin tilakannan lämmitysenergian hiilidioksidipäästöt pienenevät tänä vuonna noin 3 000 tonnin verran.

Lahti Energian kaukolämpö tuotetaan uusiutuvilla bio- ja kierrätyspolttoaineilla, joten se on jo valmiiksi vähäpäästöistä. Nyt kaikkien yhtiön kaukolämpöasiakkaiden on mahdollista vaihtaa päästöttömään kaukolämpöön Vihreä lämpö -lisäpalvelun avulla. Lämmön tuotantoon käytettävien polttoaineiden alkuperä todennetaan vuosittain.

Rakennusten lämmitystapa vaikuttaa Suomen päästöihin merkittävästi. Rakennukset aiheuttavat 40 prosenttia kaikesta Suomen energian loppukäytöstä ja 30 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Rakennuksen elinkaaren aikana energiankäyttö on suurin ympäristökuormittaja.

Lahden tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2025 mennessä, eli kymmenen vuotta useimpia muita kaupunkeja aikaisemmin.

Pitkäjänteistä työtä päästöjen vähentämiseksi

Rakennusten energiatehokkuutta on parannettu valtion ja kunta-alan välisillä sopimuksilla jo 1990-luvulta lähtien. Ministeriöt ja Energiavirasto toteuttavat energiatehokkuussopimusten avulla hallituksen energiapolitiikkaa, jonka tavoitteena on säästää energiaa ja lisätä energiatehokkuutta.

Lahden kaupunki on ollut vuodesta 2001 alkaen mukana vapaaehtoisuuteen perustuvassa kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa (KETS). Sopimus edellyttää, että kunnan hallinnassa olevien rakennusten energiankulutusta valvotaan ja raportoidaan.
Lahdessa sopimuksen piirissä on yhteensä 2,5 miljoonaa rakennuskuutiota. Niiden lämmitystarveluvuilla normeerattu lämmönkulutus on vähentynyt viime vuosina keskimäärin 0,8 prosenttia vuodessa.

– Rakennusten lämmönkulutusta on saatu alas seuraamalla niiden energiatehokkuutta ja reagoimalla poikkeamiin. Lisäksi olemme uudistaneet rakennuskantaa. Myös ilmaston lämpenemisellä on vaikutusta ostoenergian kulutukseen, kun kylmät talvet ovat yhä harvemmassa, kertoo Lahden tilakeskuksen energiainsinööri Marko Tojkander.

Uusimman sopimuskauden 2017–2025 tavoitteena on säästää 7,5 prosenttia energiaa vuoden 2015 tasoon verrattuna.

Biovoimala vähensi päästöistä kaksi kolmasosaa

Kaupungin hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä merkittävin investointi tehtiin Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksella vuonna 2020, kun vanha kivihiililaitos korvattiin Kymijärvi III -biolaitoksella.

Biovoimalan pääpolttoaineena on sertifioitu biomassa, joka tehdään esimerkiksi hakkuutähteistä ja sahojen sivutuotteista. Laitosta varten ei kaadeta metsää.

Laitoksen polttoaine tulee lähialueilta, tämä edistää Suomen energiaomavaraisuutta. Samalla laitos tukee kotimaisia polttoaineita käyttävien polttoprosessien kehitystä ja työllistää suoraan tai välillisesti noin 100 henkilöä. Kymijärvi III -biovoimalaitoksen ansiosta Lahden alueen kasvihuonepäästöt vähenivät merkittävästi. Kaukolämmön tuottamat hiilidioksidipäästöt vähenivät peräti kahdella kolmasosalla.

Muutos vähensi yksistään kaupungin toimitilakiinteistöjen lämmitystarpeesta johtuvia hiilidioksidipäästöjä noin 10 000 tonnia vuodessa. Tänä vuonna Vihreä lämpö -sopimus alentaa kaupungin tilojen päästöjä entisestään.

– Lahden valinta vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungiksi on monien onnistumisten summa. Kivihiilestä luopuminen oli kriittisen tärkeä edistysaskel matkalla kohti hiilineutraalia kaupunkia, kertoo Marko Tojkander.

Lisätietoja:

Marko Tojkander
Energiainsinööri, Lahden tilakeskus
marko.tojkander@lahti.fi