LAB-ammatti­korkeakoulu ja Lahden kaupunki kehittävät luonto­ratkaisuja kansain­välisessä verkostossa 

LAB-ammatti­korkeakoulu ja Lahden kaupunki kehittävät luonto­ratkaisuja kansain­välisessä verkostossa 

Yhteiseurooppalaisessa yli 10 miljoonan euron Go Green Routes -hankkeessa kehitetään virkistysalueiden esteettömyyttä ja edistetään luontolähtöistä yrittäjyyttä.

Go Green Routes -hanke rahoitetaan Euroopan Unionin merkittävimmästä tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetista yli 600 000 euroa kohdennetaan Lahteen. LABin ja Lahden kaupungin lisäksi Limerickin yliopiston koordinoimassa hankkeessa on mukana yhdeksän kaupunkia sekä useita yrityksiä ja korkeakouluja eri EU-maista.

Tavoitteena kehittää virkistysalueiden esteettömyyttä

Go Green Routes -hanke käynnistyy alkukesällä 2020. Lahden kaupunki rakentaa hankkeen aikana osana Kintterön terveysmetsäkokonaisuutta Likolammelle esteettömän luontoreitin, johon mm. Päijät-Hämeen keskussairaalasta on helppo tehdä retkiä. Alueen luontoratkaisujen kehittämistä on jo käynnistetty kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhteistyönä.

Metsän terveyshyödyt liittyvät erityisesti ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon sekä palauttavaan ja kuntouttavaan vaikutukseen. Luonnossa liikkuminen edistää tutkitusti terveyttä ja hyvinvointia.

– Niin luonnon kuin rakennetunkin ympäristön on osoitettu olevan yhteydessä väestön terveyteen. Tavoitteenamme on selvittää luonnossa liikkumisen vaikutuksia hyvinvointiin sekä kehittää virkistysalueiden esteettömyyttä, selventää kuormitusfysiologian asiantuntijana hankkeessa toimiva LABin erikoistutkija Ilkka Väänänen.

EU-hankkeen tuotokset ovat kaikkien kuntien ja alueiden asukkaiden ja yritysten käytettävissä, mistä on hyötyä erityisesti matkailu- ja liikunta-aloille. Neljävuotinen suurhanke tukee Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 –projektin luontoteemaa.

– Tulevana ympäristöpääkaupunkina Lahdesta etsitään käytännön ympäristöratkaisuja, joita voidaan hyödyntää muualla maailmassa. Go Green Routes-hankkeen kautta LAB ja Lahden kaupunki vahvistavat kansainvälistä yhteistyötä luonnon hyvinvointivaikutusten tutkimiseksi ja mittaamiseksi, iloitsee Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 projektin ohjelmajohtaja Saara Vauramo.

Läpimennyttä hankehakemusta on valmisteltu pitkäjänteisesti vuodesta 2018. LABin pääsy osaksi kansainvälis Horisontti-ohjelmaa on harvinaista, sillä vain 14 prosenttia suomalaisten toimijoiden hakemuksista hyväksytään ja yksi prosentti rahoituksesta on tähän mennessä kohdentunut suomalaisille ammattikorkeakoulutoimijoille.

Lisätietoja:

Ilkka Väänänen, LAB-ammattikorkeakoulu ilkka.vaananen@lab.fi, p. 050 321 8895

Päivi Sieppi, Lahden kaupunki, paivi.sieppi@lahti.fi, p. 050 559 4090