Koulun pihasta rakentuu monimuotoinen oppimisympäristö Padasjoella - Lahti

Koulun pihasta rakentuu monimuotoinen oppimisympäristö Padasjoella

Padasjoen Kullasvuoren koulun pihapiiriin on perustettu niitty, istutettu puita, hankittu uusia pihakalusteita ja asennettu hyönteishotelleja. Koulun lähialue muuttuu paikallisella yhteistyöllä ulkoluokkaympäristöksi, joka innostaa monipuoliseen tekemiseen, kokemiseen ja oppimiseen.

Kullasvuoren koulun ja vuonna 1874 rakennetun Museokoulu-rakennuksen ympäristössä Padasjoella alettiin viime keväänä toteuttaa uutta pihasuunnitelmaa puutarhurin johdolla. Oppilaat ovat saaneet osallistua mm. puiden istuttamiseen ja niityn perustamiseen. Koululaiset askartelivat myös hyönteishotelleja pihapiiriin.

Kesän aikana koululle on noussut myös kotalaavu, hiekkaleikkiluokka ja keppihevosrata. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi mm. Museokoulun vieressä sijaitseva pyöräkatos. Syksyllä työ on jatkunut esimerkiksi niittyalueen kunnostuksella, kertoo opettaja Raija Meronen. Lasten palaute on ollut innostunutta.

– Syyskuussa oppilaat raivasivat kesällä kasvanutta vesakkoa pois ja alueella nousee kauniisti esille katajia, kiviryhmiä ja maisemapuustoa. On monille oppilaille erittäin mieluisaa puuhaa sahata ja käyttää voimasaksia, joita saatiin hankkeen avulla ostettua.

Ulos tekemään ja oppimaan!

Ympäristöpääkaupungin projektitukea saaneessa hankkeessa on tavoitteena kehittää koululaisten luontosuhdetta. Henkilökohtaiset positiiviset kokemukset luonnosta vaikuttavat ympäristöasenteiden ja -arvojen muotoutumiseen: jos luonto on itselle tärkeä, sitä haluaa myös suojella.

Koulun piha-alueelle syntyvää monimuotoista ympäristöä hyödynnetään opetuksessa ja se kannustaa toiminnalliseen oppimiseen. Tarkoitus on, että koululaiset viettäisivät aiempaa enemmän aikaa ulkona. Ideaa on mahdollista soveltaa myös muissa paikoissa eri kohderyhmille. Esimerkiksi työyhteisöt voisivat viedä kokouksiaan ulkotiloihin, Padasjoella visioidaan. Projekti onkin jo herättänyt kiinnostusta: Pappilanmäen koulu Padasjoella on myös tilannut ulkopöytiä ja hyödyntänyt puutarhurin apua omissa metsityshankkeissaan.

Ulkoluokkaympäristöön liittyvässä työssä on ollut mukana monia paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä. Esimerkiksi Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistys ry lahjoitti kuusentaimia, jotka oppilaat puutarhurin avustamana istuttivat lähimetsään. Padaspaletti eli Padasjoen kunnan työllisyydenhoitoyksikkö valmisti pöytäryhmät ja toimitti hiekkaleikkiluokan rakenteet. Kokonaisuuteen on saatu ympäristöpääkaupungin rahoituksen lisäksi mm. Leader-rahoitusta ja useat paikalliset toimijat ovat antaneet materiaalilahjoituksia tai talkooapua.

Kuva: Raija Meronen / Padasjoen kunta