Ko­ti­ta­lous­jät­teen mää­rä las­kus­sa ja kier­rä­ty­sas­te nou­sus­sa - Lahti

Ko­ti­ta­lous­jät­teen mää­rä las­kus­sa ja kier­rä­ty­sas­te nou­sus­sa

Lahden seudulla laskennallinen kotitalousjätteen määrä on laskenut. Arvion mukaan kotitalousjätteen määrä asukasta kohden väheni 7 kiloa vuonna 2019.


Lahden seudulla ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) alueella laskennallinen kotitalousjätteen määrä on laskenut ja kierrätysaste noussut vuosina 2018-2019. Kotitalousjätteen määrän ja kierrätysasteen ovat arvioineet yhteistyössä PHJ:n asiantuntijat Suomen ympäristökeskus SYKE:n asiantuntijoiden kanssa.

Arvion mukaan kotitalousjätteen määrä asukasta kohden väheni 7 kiloa. Vuonna 2018 kotitalousjätettä syntyi 290 kg/asukas ja vuonna 2019 283 kg/asukas. Kotitalousjätteen kierrätysaste nousi 54 %:sta 56 %:iin. Vaikka tulos on arvio, on kehityssuunta oikea.

Kotitalousjätelaskenta perustuu PHJ:n vastaanottamiin jätemääriin, joista on arvioitu kotitalousjätteiden osuus sekä tätä täydentävistä tiedoista. Täydentäviä tietoja on koottu muista lähteistä selvitysten ja kansallisten tilastotietojen pohjalta.

”Kuljetusjärjestelmän osalta eroamme Päijät-Hämeessä monesta muusta alueesta Suomessa. Keskitetyllä kuljetusratkaisulla voisimme täälläkin kehittää ja tehostaa entisestään työtä jätteiden kierrätyksen ja materiaalihyötykäytön lisäämiseksi. Myös jätteiden tilastointi helpottuisi merkittävästi, jos tieto kuljetuksista olisi meillä.” toteaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen.

Biojäte sotkee jätepussin sisällön

Lahden seudulla sekajätteen sekaan laitetaan lähes 40 kiloa biojätettä asukasta kohti vuodessa. Biojäte pilaa sekajätteen seassa kierrätyskelpoisen materiaalin ja siksi biojäte tulisi joko kompostoida kiinteistöllä tai laittaa omaan keräysastiaansa. Lahdessa on käynnissä biojätteen erilliskeräyskokeilu usealla pientaloalueella. Kokeilu jatkuu ensi vuoden syksyyn saakka (www.bioneeri.fi).

Kotitalousjäte syntyy asumisessa

Kotitalousjätteellä tarkoitetaan kotitalouksissa asumisessa syntynyttä jätettä. Tähän ei lasketa esimerkiksi kotien remonttijätteitä, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnasta syntyvää jätettä tai liikehuoneistoista syntyvää jätettä, vaikka se kerätään yhdessä asumisen jätteiden kanssa.

Kotitalousjätteen valtakunnallisen seurannan ovat tehneet Suomen ympäristökeskus SYKE ja Circwaste – kohti kiertotaloutta -hanke. Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa kehitetään kiertotaloutta ja jätteiden tehokkaampaa hyödyntämistä. Lahti on mukana hankkeessa kiertotalouden edelläkävijäkuntana.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Johanna Rusanen, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, p. 0400 877 254

Ympäristö- ja tietojärjestelmäpäällikkö Leena Seppälä, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy,
p. 050 324 7428

Ympäristöneuvontapäällikkö Päivi Sieppi, Lahden kaupunki, p. 050 559 4090