Kiertotie tulevaisuuteen - Lahti

Kiertotiellä tulevaisuuteen

Ilman rihmankiertoa olemme pulassa

Suomessa syntyy vuosittain 85,77 miljoonaa kiloa poistotekstiilejä. Lahden kaupunki ja LAB pilotoivat uusia ratkaisuja niiden kierrättämiseen ja hyötykäyttöön, sillä meillä tehdään kaupunginkokoisia ratkaisuja globaaleihin ongelmiin.

Järjestämme kaikille avoimen suunnittelukilpailun jossa etsitään uusia ratkaisuja jätetekstiilien luomiin haasteisiin

ILMOITTAUDU

Kiertotiellä tulevaisuuteen?

Lahden kaupunki toteuttaa kiertotalouskilpailun nimeltä Kiertotiellä tulevaisuuteen.

Kilpailun tarkoitus on löytää uusia ja innovatiivisia kaupallisia ratkaisuja, hyödyntäen kiertotalouden virtoja (poistotekstiilien kierrätys).

Kilpailu on hyvin yksinkertainen ja sen vetovoima koostuu palkinnosta, tulevaisuuden mahdollisuuksista ja näkyvyydestä joka tulee sidosryhmien, tuomareiden ja muiden ekosysteemin osa-alueiden kautta.

Lahti nostaa tätä kautta itsensä esiin ympäristöasioissa, mutta myös kiertotalouden mahdollisena hubina. Lahden positio on ideaali jos ajatellaan kiertotalousvirtoja muista isoista kaupungeista. Se voi luoda kokonaan uuden ekosysteemin Lahden alueelle, ja näin edesauttaa elinvoimaisuuden synnyttämistä.

Suomen johtava ympäristökaupunki

Euroopan ympäristöpääkaupungin tittelillä palkittu Lahti tunnetaan ympäristötyön edelläkävijänä. Suomen johtavana ympäristökaupunkina Lahti on luopunut hiilenpoltosta ja tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2025, ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa.

Lahden sitoutuminen kiertotalouteen on korkealla asteella, jopa 99 % yhdyskuntajätteestä hyödynnetään. Metsien ja järvien ympäröimän kaupungin ympäristöosaaminen on saanut alkunsa ruohonjuuritason liikkeestä sen vesistöjen puhdistamiseksi ja suojelemiseksi.