Kestävän kasvun foorumi pureutuu ympäristökysymysten ja talouden yhteensovittamiseen - Lahti

Kestävän kasvun foorumi pureutuu ympäristökysymysten ja talouden yhteensovittamiseen

Lahdessa 14.–15. syyskuuta järjestettävä Kestävän kasvun foorumi (Green Growth Forum) tuo yhteen sijoittajia, tutkijoita ja muita rahoitusalan kärkinimiä. Vastuullisesta sijoittamisesta ja kestävästä rahoituksesta on tulossa yhä enemmän valtavirtaa rahoitusmaailmassa.

Kestävän kasvun foorumiFoorumin ensimmäisen päivän puhujien kesken vallitsi yksimielisyys siitä, että rahoitusmaailman on oltava vahvasti mukana vastaamassa ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. BlackRockin – maailman suurimman varainhoitoyhtiön – varapuheenjohtaja Philipp Hildebrand totesi puheessaan, että vaikka rahoitusta on viime aikoina kohdennettu yhä enemmän ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen vaikutusten hillintään, olemme vasta alussa kestävyyden tiellä.

– Ilmastonmuutos ei ole vain riski, vaan myös mahdollisuus taloudelliselle kasvulle, muistutti Hildebrand.
Hildebrandin mukaan yksityistä rahoitusta tarvittaisiin nyt valtavat määrät, jotta kestävään talouteen siirtyminen ja hiilineutraalius maailmanlaajuisesti voitaisiin saavuttaa vuosisadan puoliväliin mennessä.

Suomen Pankki julkisti hiilineutraaliustavoitteen sijoituksilleen

Yhtä mieltä Kestävän kasvun foorumissa oltiin myös siitä, että siirtymä kestävään talouteen ei ole helppo. Esimerkiksi siirtyminen fossiilisista energialähteistä puhtaampaan energiaan vaatii suuria investointeja ja poliittista ohjausta. Useammassa puheenvuorossa ilmeni, että yksi haasteista on tiedon puute.

– Sijoittajilla on vaikeuksia arvioida sijoitustensa ympäristövaikutuksia. Vastauksena tähän EU on laatinut kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmän, joka määrittelee mitkä taloudelliset toiminnot täyttävät parhaiten kestävyyden vaatimukset. Sijoittajat tarvitsevat luokituksia ja vertailukelpoista dataa, totesi Suomen Pankin johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki puheenvuorossaan.

Suomen Pankki julkisti tiistaina 14. syyskuuta ilmastotavoitteensa sijoitussalkulleen. Hiilineutraaliuteen pyritään vuoteen 2050 mennessä. Pankki esimerkiksi rajoittaa sijoittamista fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin sekä siirtää sijoituksia vähähiilisiin ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiin sijoitustuotteisiin.

Koska Suomen Pankin sijoituksista merkittävä osa on keskuspankkitehtävien hoitamiseen kuuluvaa valuuttavarantoa eri valtioiden joukkovelkakirjalainojen muodossa, tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi valtioiden sitoutumista Pariisin ilmastosopimuksen noudattamiseen.

Kiinnostaako vastuullinen sijoittaminen? Vielä ehdit mukaan!

Ensimmäistä kertaa järjestettävää Kestävän kasvun foorumia voi seurata ilmaiseksi verkossa. Huomenna 15. syyskuuta klo 9.00–12.00 keskusteluaiheina ovat kestävän kehityksen edistäminen rahoituksella, kestävän rahoituksen vaikuttavuus ja vastuullisen sijoittamisen tilanne Suomessa. Puhujina ovat huomenna mm. kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari ja Systainalyticsin tutkimustuotteista vastaava toimitusjohtaja Wilco van Heteren. Toisen päivän osuudessa kuullaan lisäksi CGI Suomen toimitusjohtaja Leena-Mari Lähteenmaan puheenvuoro ESG-datan keräämisestä, jota kehitetään yhteistyössä Lahden kaupungin ja Kuntarahoituksen kanssa.

Kestävän kasvun foorumiin pääset ilmoittautumaan ja osallistumaan tämän linkin kautta. Puheenvuorot ovat katsottavissa tapahtuma-alustalla kaksi viikkoa tapahtuman päättymisestä. Ne tulevat nähtäville myös Lahden kaupungin Youtube-kanavalle. (linkki päivitetty 15.9.)

Kestävän kasvun foorumin järjestävät yhteistyössä Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021, OP Päijät-Häme ja Kuntarahoitus.

Lisätietoja
Jussi Knuuttila
ympäristötuottaja, Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021
p. 044 482 6540, jussi.knuuttila@lahti.fi

Kuvassa Suomen Pankin johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki ja Kestävän kasvun foorumin isäntä Erkki Liikanen.