Käytännön ratkaisuja ympäristöhaasteisiin – parhaat ideat palkittiin ympäristöpääkaupungin innovaatiokilpailussa - Lahti

Käytännön ratkaisuja ympäristöhaasteisiin – parhaat ideat palkittiin ympäristöpääkaupungin innovaatiokilpailussa

Innovaatiokilpailun ensimmäinen vaihe tuotti 26 ratkaisua käytännön ympäristöhaasteisiin. Kahdeksan parasta ideaa palkitaan 1000 euron rahapalkinnoilla.

Tammikuussa julistetussa innovaatiokilpailussa ympäristöpääkaupunki Lahden yritys- ja kaupunkikumppanit esittivät omia ympäristöteemaisia kehityshaasteitaan. Näihin haasteisiin etsittiin innovaatiokilpailulla ratkaisuja. Kilpailun ehdotukset arvioi ja palkinnot myönsi kilpailun arviointiryhmä, yhdessä yhteistyökumppaneiden edustajien kanssa.

Voittaneet ehdotukset ja niiden tekijät ovat:

Sunnari & Vuoksenmaa: LahTili
Kannustin- ja seurantajärjestelmä lahtelaisten osallistamiselle kaupunkisuunnitteluun.

Nature Escape: CityEscape
Osallistamisen pelillistäminen pakohuonepelin muodossa.

Marianne Kämi: “Kylätalkoot” -internetsivusto osallistumisen mahdollistajana. Kylätalkoot-niminen asuinaluekohtainen osallistamisen verkkosivu.

ATK-Apu Pitkät Piuhat: Lahti tukena ja mallina energiaratkaisuissasi
Heat map -tyyppinen, energiadatan vertailuun kehitetty ratkaisu.

Moprim: Heinola polkee
Sovellus, jolla käyttäjät voivat automaattisesti kerätä ja jakaa liikkumistietoaan.

Jouni Ainali: Pyöräparkki
Pyöräparkki Heinolan keskusta-alueelle.

Juho Jormakka: Polkupyöräilyn lisääminen työmatkaliikenteessä
Ratkaisukokoelma pyöräilyn yleistämiseksi Heinolassa.

Useless Company: Toimitusketjun hiilijalanjäljen optimointi digitaalisella ratkaisulla. Ravintolan hankintaketjun ja hiilijalanjäljen reaaliaikaisen laskennan työkalu.

Parhaimmiksi valitut ideat voivat halutessaan hakea ideansa toteutukselle ympäristöpääkaupungin projektirahoitusta. Rahoitusta myönnetään jatkovaiheessa aina 50 000 euroon saakka. Ennen rahoitushakemuksen lähettämistä hakijoilla on mahdollisuus sparrailla ja suunnitella omaa ideaansa haasteen esittäneen kumppanin kanssa. Laajemmat projekti- ja yhteistyömahdollisuudet voittaneiden ideoiden sekä kilpailun toimeksiantajien kesken selvitetään huhtikuun aikana. Projektirahoitusta saavat hankkeet julkaistaan toukokuussa 2021.

Ympäristöpääkaupungin yhteistyökumppanit innovaatiokilpailun taustalla

Kevään innovaatiokilpailussa toimeksiantajina olivat Lahden kaupunki, Sitowise, CGI Suomi, Heinolan kaupunki ja Hämeen kauppakamari. Erityisesti Heinolan kaupungin kestävän liikkumisen haaste sekä Sitowisen kaupunkilaisten osallistamisen tehtävä innostivat hakijoita.

– Kestävä kaupunkikehitys lähtee heistä, joita varten kaupunki on tehty, eli eri-ikäisistä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevista ihmisistä ja heidän tarpeistaan. Meille Sitowisessä se tarkoittaa sitä, että ihmisille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua heidän arkeaan koskeviin päätöksiin. Tämä ei ole ihan helppoa ja haluamme etsiä tähän uusia ratkaisuja. Saimme kilpailuhaasteeseemme paljon hyviä ehdotuksia, mikä on osoitus siitä, että osallistamiselle ja siihen innostamiselle todella on tarvetta, kertoo Sitowise viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Minttu Vilander.

Innovaatiokilpailun tavoitteena on tuottaa uusia liiketoimintalähtöisiä kestävän kehityksen ratkaisuja, jotka ruokkivat Lahden seudun kehitystä sekä kasvua.

– Valitsimme kilpailun toiseen vaiheeseen ravintola-alaan liittyvän sovelluskonseptin. Haluamme ravintola-alan vastuullisuusratkaisuiden kehittämisen lisäksi myös herättää keskustelua alalla laajemmin aiheesta, kertoo Hämeen Kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Innovaatiokilpailuja toteutetaan kaksi, joista toinen järjestetään syksyllä 2021.

Lisätietoja

Saara Vauramo
ohjelmajohtaja
Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021
p. 044 716 1585
saara.vauramo@lahti.fi