Il­mas­to­työ­tä teh­dään myös viih­tyi­säm­män kau­pun­gin ja pa­rem­man ar­jen ta­kia - Lahti

Il­mas­to­työ­tä teh­dään myös viih­tyi­säm­män kau­pun­gin ja pa­rem­man ar­jen ta­kia

Lahti tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä. Tavoite on saavutettavissa, mutta vaatii työtä niin kaupungilta, yrityksiltä kuin asukkailta.

Aino Kulonen seisoo omenpuun alla
Teemme ympäristötyötä planeetan takia, mutta myös siksi, että Lahti olisi viihtyisämpi ja mukavampi paikka asua, sanoo ympäristökoordinaattori Aino Kulonen.
Ilmastonmuutos ei tarkoita vaikutuksia vain jossain kaukana. Muutos on nähtävissä myös Lahdessa: pitkäaikaisten mittausten perusteella vuotuinen keskilämpötila on jo noussut noin kaksi astetta vuodesta 1961.

Sademäärien lisääntyminen, kuumemmat kesät, vieraslajien lisääntyminen tai luonnon monimuotoisuuden väheneminen koskevat Lahtea siinä missä muitakin maapallon alueita.

–Meillä on jo nähtävissä, että talvet ovat sateisempia ja lumisempia. Se aiheuttaa uudenlaisia haasteita katujen auraukseen sekä hulevesien määrään ja ohjaukseen keväisin. Myös mahdolliset pitkät hellejaksot pitää ottaa huomioon, sillä rakennuksemme eivät ole valmiita siihen, että ne saadaan pidettyä viileinä, sanoo kaupungin ympäristökoordinaattori Aino Kulonen.

Yksi esimerkki muutoksista Lahdessa on kirjanpainaja-kuoriaisten aiheuttamat vakavat tuhot kaupungin kuusikoissa.

Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi hiilidioksidipäästöjen vähentämistä täytyy jatkaa määrätietoisesti. Keskeisimpiä toimia ovat – niin Lahdessa kuin kaikkialla – fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla polttoaineilla tai aurinkoenergialla, energiatehokkuuden parantaminen sekä yhä enemmän ihmisten kulutustottumuksiin vaikuttaminen.

Lahti tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä. Urakka on kunnianhimoinen ja kova.

–Tavoite muuttuu koko ajan haastavammaksi, mutta se on edelleen mahdollista saavuttaa. Se kuitenkin vaatii yhä uusia toimenpiteitä, Kulonen sanoo.

Energiatuotannon päästöt alentuneet

Lahden hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet vuodesta 1990 jo noin 70 prosenttia. Jättiaskel otettiin 2019, kun kaupungin omistama Lahti Energia luopui kivihiilen käytöstä. Samankokoisten steppien ottaminen yhdellä toimenpiteellä ei ole enää mahdollista, vaan jatkossa vähennys on koottava pienistä puroista.

–Toki esimerkiksi Lahti Energian suunnitelma vetytalouskeskuksesta voisi toteutuessaan nollata kaukolämmön loputkin päästöt. Silloin kaukolämmön päästöt otettaisiin talteen ja niistä ja vedystä tuotettaisiin polttoainetta raskaan liikenteen käyttöön.

Kun energiantuotanto on hallussa ja teollisuudenkin päästöt kutistuvat, päästölähteistä suurin huolenaihe on liikenne – jonka päästöt eivät ole merkittävästi vähentyneet. Jatkossa vähennystyössä on kaksi isoa kokonaisuutta. Toinen kokonaisuus liittyy liikenteen kulkutapamuutokseen ja toinen sähköisen liikenteen siirtymään.

–Kulkutapamuutos tarkoittaa sitä, että yksityisautoilua vaihdetaan kestävämpiin vaihtoehtoihin eli joukkoliikenteeseen, kävelyyn, pyöräilyyn tai Mankeli-kaupunkipyöriin. Se on pitkäjänteistä työtä ja vaatii isoa muutosta myös liikenne- ja kaupunkisuunnitteluun, Kulonen sanoo.

Lue myös: Kestävän liikkumisen kehittäminen

Sähköinen liikenne avuksi

Toinen päälinja on siirtymä fossiilisia polttoaineita käyttävistä autoista sähköisiin. Se vaatii myös latausinfran parantamista.

–Julkisen latausinfran rakentaminen on kaupallisten operaattoreiden tehtävä. Kuitenkin mietimme sitä, voisiko kaupunki ottaa siinä ainakin koordinoivaa roolia, jotta olisimme valmiina kasvaviin sähköautomääriin, Kulonen sanoo.

Viime kädessä asukkaalla on iso valta liikenteen päästövähennyksissä.

–Merkittävä teko on, että silloin kun mahdollista, valitsee auton sijaan polkupyörän tai kävelyn. Jos saisimme vähennettyä arkista autoilua kolmasosan, sillä olisi jo iso vaikutus.

Kulonen painottaa, että keltään ei olla viemässä väkisin autoja kotipihasta.

–Ei autosta tarvitse luopua. Mutta voi miettiä, mitä matkoja voi kulkea kestävämmillä tavoilla.

Kestävät valinnat ovat tutkitusti parhaita myös oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.

Lue myös: CO2-pudottajat – matka kohti terveempää ja kestävämpää elämää

Sata asiaa listalla

Hiilineutraaliuden tavoittelemiseksi kaupungilla on yli sadan kohdan toimenpidelista. Paikallisia päästövähennyksiä haetaan energiatehokkuuden, uusiutuvan energian, jätteen käsittelyn ja liikenteen ratkaisujen avulla. Listaa päivitetään syksyn 2022 aikana, ja sieltä valitaan toimia, joihin laitetaan erityisesti paukkuja.

Liikenteen lisäksi Kulonen nostaa listalta pari esimerkkiä. Yksi on maankäytön huolellisempi suunnittelu.

–Se tarkoittaa, että kaavoitusvaiheessa arvioidaan eri vaikutuksia: joudutaanko rakentamisen alta kaatamaan hiiltä sitovaa metsää, millaisia rakennusmateriaaleja alueella käytetään, onko julkisen liikenteen yhteydet järjestettävissä vai onko alue yksityisautoilusta riippuvainen.

Lahteen perustettu hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus on tärkeässä roolissa, sillä rakennus- ja kiinteistöala aiheuttaa lähes 40 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Keskus etsii kehitys- ja pilottikohteita ja luo liiketoimintaa hiilineutraalin rakentamisen ympärille.

–Tällaiselle osaamiselle on vientipotentiaalia joka puolelle Eurooppaa. Keskuksen osaaminen hyödyttää myös meitä, kun kehitämme tehokkaampia keinoja säästää energiaa.

Lue myös: Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus

Kiertotaloudesta lisää buustia

Kaupunki elää kuten opettaa, ja muun muassa sen omat kiinteistöt lämpenevät hiilineutraalilla kaukolämmöllä. Kaupunki sai myös kunniamaininnan Kuntien parhaat kiertotalousteot -kilpailussa. Palkinnon yhtenä perusteena oli se, että kaupungintalon peruskorjauksessa 99 prosenttia rakennusjätteestä saatiin hyötykäyttöön.

Kiertotalous onkin yksi ilmastonmuutoksen hillitsemisen avaintrendejä. Lahti valmistelee kiertotalouden tiekarttaa, jossa etsitään keinoja, joilla kaupunki voi edistää kiertotaloutta omassa toiminnassaan ja samalla tarjota yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia.

Kiertotaloudessa toisen jäte on arvokasta raaka-ainetta, jota joku toinen voi hyödyntää omassa toiminnassaan ja tuotannossaan. Paikallisena esimerkkinä Kulonen mainitsee muun muassa metsäteollisuuden sivuvirrat, joita voidaan hyödyntää lämmöntuotannossa ja tuhkat käyttää edelleen lannoituksessa.

–Myös Fazerin uusi ksylitolitehdas käyttää innovatiivisesti raaka-aineenaan kauran kuorta, joka on aiemmin mennyt polttoaineeksi. Myös ksylitolitehdas on saanut kiertotalouden palkinnon.

Lue lisää: Lahti sai kunniamaininnan valtakunnallisessa kiertotaloustekojen kisassa

Jokaisen vastuulla oleva asia

Jokainen lahtelainen voi tehdä päätöksiä, joilla on vaikutusta ilmastotoimiin: auto vai pyörä, millainen lämmitys taloon, miten järkevöittää energiankäyttöä.

Ympäristöpääkaupunkivuosi 2021 toi Lahdelle paljon kansainvälistä näkyvyyttä. Asukaskyselyssä yli 70% vastasi pitävänsä vuotta merkittävänä tai erittäin merkittävänä. Yli puolet asukkaista koki ympäristöpääkaupunkivuoden muuttaneen kaupungin imagoa positiivisesti. Tosin skeptikkojakin riitti, jotka parjasivat rahanmenoa ja epäilivät teemavuoden hyötyjä. Aino Kulosen mukaan vuodesta opittiin paljon ja lahtelaiselle ympäristöosaamiselle on kysyntää – vaikka kaikkia hyötyjä onkin mahdotonta osoittaa aina aukottomasti ja nopeasti.

Hän muistuttaa, että hiilineutraaliuden tavoite ei ole vain ylätason puhetta.

–Tätä tehdään planeetan takia, mutta myös paremman arjen takia. Tällä työllä haetaan sitä, että Lahti on viihtyisämpi ja mukavampi paikka asua. Ilmastotyö edistää kansanterveyttä ja tuo taloudellisia säästöjä, mutta se tuo myös parempaa elämänlaatua, meille kaikille.

Teksti: Sami Turunen