Henkilökohtainen päästökauppa sai lahtelaiset miettimään liikkumisvalintojaan – ja vähentämään päästöjään   - Lahti

Henkilökohtainen päästökauppa sai lahtelaiset miettimään liikkumisvalintojaan – ja vähentämään päästöjään  

Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti kokeili ensimmäisenä kaupunkina maailmassa kaupunkilaisten henkilökohtaista päästökauppaa. Kokeilu innosti kaupunkilaisia haastamaan itseään.


Henkilökohtaisen päästökaupan kokeilu kiinnosti lahtelaisia. Henkilökohtaisen päästökaupan mahdollistavaa CitiCAP-mobiilisovellusta ladattiin noin 3 000 kertaa, ja sillä oli viikoittain parhaimmillaan 350 aktiivista käyttäjää.

Useampi kuin joka kolmas kokeilun kyselyihin vastannut käyttäjä (36 %) ilmoittaa vähentäneensä sovelluksen ansiosta liikkumisen päästöjään.
Kaksivuotisessa CitiCAP-kokeilussa päästökauppaa käytiin mobiilisovelluksella, joka tunnistaa automaattisesti käyttäjänsä liikkumismuodon ja visualisoi liikkumisen päästöt. Sovellus laskee käyttäjälle henkilökohtaisen päästöbudjetin elämäntilanteen perusteella. Budjetin alittaneelle kertyy virtuaalikrediittejä, joita sai sovelluksen markkinapaikalla vaihtaa erilaisiin tuotteisiin ja alennuksiin.

Henkilökohtaisen päästökaupan malli ja sovellus kehitettiin Lahdessa osana kolmivuotista CitiCAP-hanketta. Maaliskuussa päättyvän hankkeen tavoitteena oli ottaa kaupunkilaiset konkreettisesti mukaan ilmastotalkoisiiin ja vähentää liikkumisesta aiheutuvia päästöjä. Kokeilu herätti runsaasti kansainvälistä mediahuomiota.

Itsensä haastaminen motivoi, rahalla ei väliä

Sovelluksen keräämän liikkumisdatan ja kyselyiden pohjalta selvitettiin esimerkiksi sitä, miten ja miksi sovellus muuttaa lahtelaisten liikkumistottumuksia ja mitä mieltä he ovat päästökaupasta ja itse sovelluksesta. Tutkimushankkeen tuloksia on analysoitu alkuvuodesta 2021. Tutkimuksen tekee LUT-yliopisto.

Käyttäjäkyselyn perusteella suurin syy liikkumistapojen muuttamiseen oli sovelluksen antama tieto ja itsensä haastaminen. Palkinnoilla tai hiilidioksidipäästöoikeuksien hinnalla oli merkitystä pienemmälle osalle vastaajista. Kyselyyn vastanneet kehuivat muun muassa sovelluksen selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä. Lähes kaikki vastaajat pitivät sovellukseen valittua päästöbudjetin muodostumistapaa oikeudenmukaisena.

”Kehitimme sovelluksen ja siihen liittyvän päästökauppamallin alusta asti itse ja verrattain lyhyessä ajassa. On kaikkien hankekumppaneiden yhteisten ponnistusten sekä testiin osallistuneiden kaupunkilaisten palautteiden ansiota, että saimme aikaan näin toimivan sovelluksen”, kertoo CitiCAP-hankkeen projektipäällikkö Anna Huttunen.

Koronakevät laski liikkumisen puoleen

Sovelluksen keräämä liikkumisdata antaa tietoa myös koronan vaikutuksista liikkumiseen Lahdessa. Korona vähensi liikkumista varsinkin keväällä 2020, kun tiukat rajoitustoimet tulivat voimaan. Kerätty data osoittaa, että lahtelaisten liikkuminen väheni jopa puoleen. Joukkoliikenteen käyttö väheni jopa 80 prosenttia, kun ihmiset jäivät etätöihin ja -kouluun ja pendelöinti Helsinkiin kutistui minimiin.

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021. Tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2025 mennessä, eli kymmenen vuotta esimerkiksi Suomen valtiota ja useimpia muita kaupunkeja aikaisemmin. CitiCAP-hankkeella tuetaan tavoitteiden saavuttamista kaupunkiliikkumisen päästöjä vähentämällä.

CitiCAP-hankkeen loppuseminaarissa 24.3. kerrotaan hankkeen onnistumiset ja keskustellaan kestävästä liikkumisesta ja siihen liittyvistä arjen valinnoista. Englanninkielinen seminaari on avoin kaikille.

Seminaariin voi ilmoittautua tästä linkistä.

CitiCAP on EU:n Urban Innovative Actions -rahoitusohjelman rahoittama hanke. Päästökauppakokeilun lisäksi hankkeessa on rakennettu hyvien suunnitteluperiaatteiden mukainen pyörätie ja tehty Lahden ensimmäinen kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma SUMP.

Hankkeessa ovat mukana Lahden kaupunki, LUT-yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden seudun kehitys LADEC sekä viisi yritystä: Mattersoft, Moprim, Infotripla, Good Sign ja Future Dialog.

Lisätietoa:

Anna Huttunen
Projektipäällikkö, Kestävä liikkuminen, CitiCAP-hanke
Lahden kaupunki
anna.huttunen@lahti.fi

Ville Uusitalo
Apulaisprofessori
LUT Yliopisto
ville.uusitalo@lut.fi