Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti on tehty kestäväksi - Lahti

Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti on tehty kestäväksi

Lahden vuosi Euroopan ympäristöpääkaupunkina käynnistyi virallisessa avajaisseremoniassa 15.1.2021. Lahti on vuoden 2021 ajan näyteikkuna suomalaiseen ja eurooppalaiseen ympäristöosaamiseen. Euroopan komission myöntämä nimitys on kunnianosoitus Lahden pitkäjänteiselle ympäristötyölle. Kaupunkien ympäristötoimilla on merkittävä rooli globaalien ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa.

Euroopan komissio on nimittänyt Lahden vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungiksi (European Green Capital Award, EGCA) ensimmäisenä kaupunkina Suomessa. Lahti on vuoden 2021 ajan malliesimerkki suomalaisesta ja eurooppalaisesta kaupungista, jossa etsitään päivittäin ratkaisuja maailmanlaajuisiin ympäristöhaasteisiin yhdessä korkeakoulujen, yritysten ja asukkaiden kanssa.

– Euroopan ympäristöpääkaupunki -tunnustus on tärkeä askel tiellämme puhtaampaan ja kestävämpään maailmaan. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Siksi tarvitsemme esimerkkejä ja roolimalleja. Tämä palkinto antaa kiitosta, mutta samalla se velvoittaa meitä jatkamaan työtämme. Lahti näyttää nyt suuntaa. Toivon että tämä rohkaisee myös muita, painotti tasavallan presidentti Sauli Niinistö ympäristöpääkaupunkivuoden avajaisseremoniassa pitämässään videotervehdyksessä.

Perinteisestä teollisuuskaupungista ilmastotyön suunnannäyttäjäksi

– Lahden tarina perinteisestä teollisuuskaupungista moderniksi ympäristökaupungiksi on rohkaiseva monelle eurooppalaiselle kaupungille. Kaupungissa sotien jälkeinen nopea kasvu rasitti ympäristöä. Suurin osa alueen työpaikoista oli perinteisessä teollisuudessa, mikä näkyi myöhemmin raskaana työttömyytenä. Matka kohti ympäristökysymysten edelläkävijyyttä alkoi kuitenkin jo 1970-luvulla, jolloin Lahti aloitti kunnianhimoisen vesiensuojelutyön ja pysäytti kaupungin suurimman järven näkyvän rehevöitymisen, kertoo Lahden ympäristötyön alkutaipaleesta kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

Nykyään kaupunki on suunnannäyttäjä ilmastotyössä ja luopui kivihiilen käytöstä vuonna 2019. Lahti on hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä, ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa. Kaupungissa on myös käytössä ensimmäisenä maailmassa asukkaiden henkilökohtainen liikkumisen päästökauppa. Lahden kiertotalousinnovaatiot, vesiensuojelun hyvät esimerkit sekä maankäytön suunnittelun ja asukasosallistumisen toimintamallit ovat inspiroineet laajasti muita kaupunkeja.

Lahti esimerkkinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisessa

Kestävä elvytys on nousemassa koko 2020-luvun alun keskeisimmäksi teemaksi globaalissa kaupunkikehityksessä. Kaupungit joutuvat sopeutumaan sekä ekologiseen kriisin että koronapandemian luomiin taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin. Euroopan Vihreän kehityksen ohjelma (EU Green Deal) vastaa kaupunkien tarpeisiin kehittää samanaikaisesti taloutta ja ympäristöratkaisuja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

Kaikista pienimpänä ja pohjoisimpana ympäristöpääkaupunkina Lahti näyttää muille kaupungeille, miten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa voidaan toteuttaa konkreettisesti. Lahden kaltaiset keskikokoiset kaupungit ovat strategisessa asemassa ohjelman onnistumisessa, sillä suurin osa eurooppalaisista asuu nimenomaan keskikokoisissa kaupungeissa.

Koronapandemian seurauksena Euroopassa keskustellaan ekologisesta jälleenrakennuksesta, jota tulee viedä eteenpäin realistisen talouspolitiikan kanssa. Lahti on historiansa myötä esimerkki siitä, että taloudellisesti haastavinakin aikoina voidaan sitoutua työhön globaalien ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Euroopan ympäristöpääkaupungit ovat rohkeita suunnannäyttäjiä, jotka myös kriisitilanteissa pitävät kiinni kestävästä tulevaisuudesta.

Lisätietoja

Pekka Timonen
kaupunginjohtaja, Lahden kaupunki
pekka.timonen@lahti.fi
p. 050 337 4386

Milla Bruneau
johtaja, Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021
p. 0400 408 951
milla.bruneau@lahti.fi