CitiCAP-sovelluksen tieto koronatutkimukseen - Lahti

CitiCAP-sovelluksen tieto koronatutkimukseen

CitiCAP-sovellus kerää käyttäjän liikkumisesta tietoa. Koronakeväältä tehty tutkimus näyttää, että lahtelaisten liikkuminen väheni poikkeustilanteen takia noin 50 %.

CitiCAP-sovelluksesta saatu aineisto antaa tutkimukselle mahdollisuuden syventyä liikkumisen muutoksiin ja päästöjen kehitykseen Lahdessa. Sovelluksesta saatu data auttaa havainnollistamaan, kuinka liikkuminen on muuttunut määrällisesti ja miten eri kulkuneuvojen käyttö on muuttunut koronakevään aikana ja sen jälkeen.

Asukkaiden henkilökohtaisen päästökaupan tutkimuksen lisäksi sovellus tarjoaa näköalapaikan koronaan liittyvässä tutkimuksessa. Koronan vaikutus liikkumiseen näkyy liikkumisen päästöissä ja niiden kehityksessä. Sovelluksessa saatua dataa tutkii Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto. Tutkimusvaihe kestää kuluvan vuoden loppuun.

Korona-aikana lahtelaisten liikkuminen muuttui selvästi

Korona on vaikuttanut liikkumiseen näkyvästi. Tämä näkyy myös CitiCAP-sovelluksen käyttäjien liikkumisessa. Kerätystä datasta selviää, että liikkuminen vähentyi noin 50 % koronakevään aikana.

– Kesälomien alku ja rajoitusten purku kasvatti liikkumista suuresti ja liikkuminen on ollut jopa suurempaa, kuin keväällä ennen poikkeustilan alkua, kertoo Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston nuorempi tutkija Elisa Uusitalo.

Julkisten kulkuneuvojen, kuten bussin ja junan, käyttäminen on laskenut selvästi korona-aikana. Samalla auton osuus liikkumisesta kasvoi.

– Kesälomien alku ja rajoitusten purku näkyy liikkumisen runsaana kasvuna, mutta julkisten kulkuneuvojen käytön osuus liikkumisesta on vielä suhteellisen vähäistä. Auton osuus liikkumisesta oli koronakeväällä noin 70 %, kun ennen rajoituksia se oli noin 55 %.

Miten sovelluksen käyttäjäksi pääsee?

CitiCAP-sovelluksen käyttäjä pääsee tarkkailemaan omia liikkumisesta aiheutuvia päästöjään ja tavoitteellisesti vähentämään niitä. Samalla käyttäjä tarjoaa tutkimukselle arvokasta aineistoa muun muassa poikkeustilanteen aiheuttamista muutoksista ihmisten liikkumistottumuksissa.

Sovelluksen käyttäminen ei vaadi käyttäjältään erityistä aktiivisuutta. Liikkumisen tunnistaminen ja päästökauppa toimivat automaattisesti. Sovellus on ladattavissa Android- ja IoS-puhelimien kauppapaikoissa Google Playssa ja App Storessa.