Ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja yhdessä kehittäen - Lahti

Ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja yhdessä kehittäen

Ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja kehitetään LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin ja LUT-yliopiston yhteisessä Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin (KUPARI) -projektissa. Ratkaisuja kehitetään yhdessä elintarvikealan yritysten kanssa ja yritykset pääsevät kokeilemaan kehitettyjä pakkauksia tuotteidensa pakkaamiseen.

MArjapakkausPakkausten kehittämistä käyttäjälähtöisesti ja kokeillen

Kesällä 2020 pilotoitiin kuitupohjaista KUPARI-tuoremarjarasiaa marjatiloilla Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Rasiaa testattiin käytössä eri olosuhteissa ja eri marjoilla sekä kerättiin palautetta marjantuottajilta ja kuluttajilta.

Pilotoidun tuoremarjarasian etuna on, että se valmistetaan puristusmuovaamalla. Tällöin pakkauksen nurkista ja alalaidoista tulee muodoltaan pyöreämmät ja herkille marjoille sopivampi. Pakkaus on kotimaisesta uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettu ja kierrätettävä.

YLE-uutisten haastatteleman tuoremarjatuottajan mukaan hän oli jo useamman vuoden ajan etsinyt vaihtoehtoista ekologista marjapakkausta, joka tukisi lähellä tuotettujen marjojen kokonaisuutta. Kesällä testattu tuotemarjapakkaus auttaa hänen mukaansa erottautumaan ja lähellä tuotetut laadukkaat marjat saavat siten lisäarvoa. Pakkaus on myös siro ja nätinnäköinen sekä helppo kierrättää. Rasia osoittautui kokeilussa käyttövalmiiksi ja toimivaksi.

Pakkausratkaisujen kehittämisessä LABin pakkausmuotoilun asiantuntijat vastaavat muun muassa pakkausten visuaalisesta ilmeestä sekä käyttäjälähtöisestä suunnitteluprosessista ja LUTin pakkaustekniikan asiantuntijat materiaalikehityksestä ja kone-, laite- ja tuotantotekniikasta. Kehitystyö jatkuu kuitupohjaisten pussipakkausten kehitystyöllä ja pilotoinneilla. Mukaan haetaan pilotointiyhteistyöstä kiinnostuneita elintarvikealan yrityksiä.

Pakkaus palveluna -ajattelu apuna palvelukokemuksen suunnittelussa

Marraskuussa elintarvikealan yrityksille järjestetyssä KUPARI-etätyöpajassa kerrottiin ajankohtaista tietoa projektin pilotoinneista ja materiaalikehityksestä. Pienryhmissä käsiteltiin aiheita, jotka kasvattivat ymmärrystä Pakkaus palveluna- ajattelun hyödyntämisestä omassa liiketoiminnassa. Näkökulmina mm. kestävämpi tuotekehitys ja brändiarvo.

Pakkaus voidaan nähdä monin tavoin palvelukokemuksena kuluttajalle ja palveluna tuotteelle. Pakkaus palveluna- ajattelussa pakkausta katsotaan käyttäjälähtöisyyden, kestävän kulutuskokemuksen, valmistusratkaisuiden ja ekologisen systeemin näkökulmasta. Ekologista kuluttajakäyttäytymistä voidaan muokata myös pakkauksiin liittyvien brändiviestinnän ja kampanjoiden avulla. Kun pakkauksella viestitään markkinoinnin keinoin, kuluttajaan voidaan vedota paremmin kuin pelkän faktoilla tiedottamisen muodossa.

Osallistujien mukaan pakkauksen merkitystä viestinnässä ja brändäyksessä onkin tärkeä tuoda esille. Keskusteluissa todettiin myös, että käyttäjien ja asiakkaiden tarpeet sekä käyttäytyminen muuttuvat jatkuvasti ja yritysten on tärkeää toimia käyttäjälähtöisesti ja reagoida ennakoiden muutoksiin.

Kuva: Khelli Palmgren

Kati Kumpulainen
Kati Kumpulainen toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa ja LABin osatoteutuksen projektipäällikkönä KUPARI-projektissa, jonka on rahoittanut EAKR/Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan liitot.