Yhdessä kohti hyvinvointia edistävää ympäristöä - Lahti

Yhdessä kohti hyvinvointia edistävää ympäristöä

 

Vehreä omakotitaloalue ilmasta kuvattuna
Olemme kaikki oman kotikaupunkimme ja asuinympäristömme asiantuntijoita. Tiedämme, mitkä asiat toimivat hyvin ja missä olisi korjaustarvetta. Osaamme kertoa, missä paikoissa viihdymme parhaiten ja mistä syystä. Asuinympäristöjä voidaan lähestyä kaupunkisuunnittelussa ympäristöterveyden näkökulmasta ja pohtia erilaisten terveyshaittojen ehkäisyä: Kuinka asuinalueista saadaan mahdollisimman meluttomia ja pölyttömiä? Miten säilytämme kaikille elintärkeän juomaveden puhtaana? Millä toimenpiteillä suojelemme luontoa ja samalla itseämme erilaisilta ympäristömyrkyiltä?

Terveellisemmän elinympäristön tavoittelu on ohjannut vahvasti myös kaupunkisuunnittelun kehittymistä. Modernistisen kaupunkisuunnitteluaatteen myötä ensimmäisten teollisuuskaupunkien savuisiin ja ahtaisiin asuinoloihin haluttiin tuoda uudenlaisilla suunnitteluratkaisuilla valoa ja ilmaa.

Nykyisin suunnittelupöydällä tarkastellaan yhä useammin, kuinka asuinympäristöt parhaalla mahdollisella tavalla edistäisivät asukkaiden hyvinvointia. Pohdinnan keskiössä on tällöin asukkaan fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin muodostama kokonaisuus. Parhaimmillaan kaupunkiympäristö vahvistaa useampaa hyvinvoinnin osa-aluetta samanaikaisesti. Fyysinen aktiivisuus edistää fyysistä terveyttä ja siksi arkiliikkumista tukeva kestävä kaupunkiympäristö on tavoittelemisen arvoinen. Lyhyet etäisyydet, laadukkaat reitit ja hyvin saavutettavat lähipalvelut ja lähiluonto kannustavat kävelemään ja pyöräilemään. Kaupunkivihreä ja erilaiset luontoympäristöt hoitavat samalla mielen hyvinvointia rauhoittaen ja rentouttaen.

Kauniiden maisemien lisäksi nautimme ympäristön väreistä, materiaaleista ja yksityiskohdista. Usein kokemus kaupungista muodostuu juuri kävely-ympäristön kautta. Mieleenpainuvissa ympäristöissä yhdistyvät laadukas ja toimiva arkkitehtuuri sekä ihmiselle sopiva mittakaava. Sosiaalista hyvinvointia voidaan kaupunkisuunnittelussa edistää suunnittelemalla kaupunkitiloja, jotka houkuttelevat viipyilemään. Näin luodaan mahdollisuuksia kohtaamisille ja yhteisöllisyyden kasvulle. Korkeatasoinen ympäristö tuottaa positiivisia kaupunkikokemuksia ja saa asukkaat viihtymään kotikaupungissaan.

Laajemmin ajateltuna ihmisen ja luonnon hyvinvointi ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa ja erityisesti luonnon monimuotoisuuden väheneminen on uhka myös ihmiselle. Meillä kaikilla on oma tapamme elää ja liikkua. Yhdessä voimme kuitenkin kehittää elämäntapojamme ja kotikaupunkiamme entistä kestävämpään ja hyvinvointia edistävämpään suuntaan. Puhtaassa, virkistävässä ja liikkumaan aktivoivassa ympäristössä myös me ihmiset voimme hyvin.

Johanna Sääksniemi
Kirjoittaja Johanna Sääksniemi työskentelee yleiskaava-arkkitehtina Lahdessa.