Vuosi luonnon puolesta - Lahti

Vuosi luonnon puolesta

Tämä vuosi on Lahdessa luonnon teemavuosi. Tuomme esiin luonnon merkitystä ja kutsumme kaikki mukaan edistämään luonnon hyvinvointia.


Kaikki tiedämme, että luonto on välttämätön ja olennainen osa ihmisen elämää ja hyvinvointia. Silti henkilökohtainen suhteemme luontoon voi vaihdella paljonkin. Kulttuurista, kasvatuksesta, kokemuksista ja arvoista riippuen luonto merkitsee eri asioita eri ihmisille.

Joku kokee luonnon itselleen tärkeänä terveyden, hyvinvoinnin tai henkisen tasapainon näkökulmasta. Toinen näkee luonnossa luovuuden ja taiteellisen inspiraation lähteen. Kolmas katsoo luontoa taloudellisten mahdollisuuksien näkökulmasta. Joku suhtautuu luontoon melkeinpä välinpitämättömästi.

Meillä kaikilla on oikeus omaan luontosuhteeseemme. Mutta olipa yksilöllinen suhteemme mikä tahansa, me kaikki tarvitsemme luontoa. Olemme riippuvaisia luonnon tarjoamista palveluista, joiden avulla saamme ravintoa, puhdasta ilmaa, vettä ja muita elintärkeitä resursseja.

Tiedämme että ilmastonmuutos, luonnonvarojen liikakäyttö ja ympäristön saastuminen uhkaavat luonnon tasapainoa ja siten myös elinehtojamme. Siksi meidän tulisi kunnioittaa ja suojella luontoa.

Päämäärämme on luontopositiivisuus – ihmisen vaikutus luontoon käännetään miinukselta plussalle

Luonnon teemavuonna kerromme aktiivisesti Lahden kaupungin luontotyöstä. Julkaisemme päivitetyn luonnonsuojeluohjelman, viheralueohjelman ja yleiskaavan.

Kaupunginvaltuusto päätti viime marraskuussa seitsemän uuden luonnonsuojelualueen perustamisesta. Tavoitteena on, että rauhoitettujen alueiden osuus kaupungista on viisi prosenttia. Uusien suojelualueiden perustaminen vie meitä kohti tätä tavoitetta.

Viheralueohjelma koskee luonnonsuojelualueiden lisäksi kaupungin muuta sinivihreää ympäristöä: viheralueita, metsiä, rantoja ja vesistöjä. Ohjelman päivityksessä huomioidaan luonnon terveysvaikutukset.

Yleiskaava yhdistää luontotavoitteet kaupungin pitkän aikavälin suunnitelmiin ja edistää näin tasapainoa kaupunkikehityksen ja luonnon monimuotoisuuden varjelemisen välillä.

Lahden tarina ympäristökaupunkina alkoi Vesijärven puhdistamisesta 1970-luvulla. Siitä lähtien olemme tehneet satoja pieniä ja suuria ympäristötekoja ja nousseet yhdeksi Euroopan edistyksellisimmistä ympäristökaupungeista.

Olemme jo vuosia sitten julkistaneet kunnianhimoisen tavoitteemme olla hiilineutraali ensimmäisenä Suomen suurista kaupungeista. Meillä on sen lisäksi toinenkin suuri tavoite. Päämäärämme on luontopositiivisuus. Siihen pääsemme, kun ihmisen vaikutus luontoon käännetään miinukselta plussalle. Se vaatii meiltä jälleen tahtoa ja tekoja, mutta olemme valmiita vastaamaan haasteeseen.

Vuoden aikana luvassa on runsain määrin tietoa ja tapahtumia. Seuraa kanaviamme!

Anu-Liisa Rönkä
Kirjoittaja työskentelee Lahden kaupungilla ympäristöasioiden viestintäpäällikkönä.