Voivatko mobiilipelit houkutella nuoria liikkumaan luonnossa? - Lahti

Voivatko mobiilipelit houkutella nuoria liikkumaan luonnossa?

Teknologiasta on tullut keskeinen osa lasten ja nuorten arkea. Pelit ja pelillistäminen voivat motivoida nuoria myös liikkumaan luonnossa ja hyötymään sen hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista osana jokapäiväistä arkeaan.

Samalla kun lasten ja nuorten ruutuaika on lisääntynyt, fyysinen aktiivisuus on vähentynyt ja hyvinvointi heikentynyt. Valtakunnallisen Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan erityisesti osalla pojista luonnossa liikkuminen ja luontoyhteys notkahtavat nuoruusiässä. Luontokokemusten merkitys hyvinvoinnin ja terveyden sekä ympäristövastuullisuuden kannalta tunnistetaan nykyisin yhä paremmin.

Voitaisiinko lasten ja nuorten kiinnostusta teknologiaa kohtaan hyödyntää luontokiinnostuksen herättämisessä? Kahden lahtelaisen 9-luokan oppilaat osallistuivat keväällä 2022 NATUREWELL-hankkeeseen, jossa tutkitaan ulkona pelattavien mobiilipelien vaikutuksia nuorten koettuun hyvinvointiin, elimistön mikrobistoon sekä luontoyhteyteen. Toinen luokka geokätköili ja toinen pelasi mobiilipelejä, kuten Pokémon Go:ta, tunnin päivässä kymmenen päivän ajan.

Geokätköilyssä etsitään harrastajien piilottamia geokätköjä GPS-laitteen tai älypuhelimen avulla. Ulkona pelattavat mobiilipelit ovat GPS-sijaintiin perustuvia pelejä, jotka kehittyvät ja etenevät pelaajien sijainnin mukaan.

Myönteisiä tuntemuksia ja kiinnostusta luontoa kohtaan

Täähän motivoi liikkumaan siellä luonnossa, mitä vaikka muuten tekis sisällä. Niin se voi olla hyvä motivaattori.”

Näin kuvaili tutkimukseen osallistunut nuori ulkona pelaamisen vaikutuksia. Erityisesti geokätköily kannusti monipuoliseen liikkumiseen, sillä kätköjen löytäminen voi vaatia vaikkapa kiipeämistä. Pienryhmissä pelaaminen mahdollisti nuorten sosiaalisen vuorovaikutuksen ja jopa syvällisemmät keskustelut kuin tavallisesti koulussa. Pokémon Go:n kaltaiset yhteistyöhön kannustavat pelit voivat myös auttaa tutustumaan uusiin ystäviin.

Nuorten myönteiset tuntemukset lisääntyivät tutkimusjakson aikana. Pelaaminen ulkona kavereiden kanssa piristi ja rentoutti nuoria kesken koulupäivien. Luontoympäristössä liikkuessaan nuoret nauttivat moniaistisista luontokokemuksista, kuten luonnon äänistä, jotka kiinnittävät helposti huomion ja auttavat keskittymään hetkeen.

Osa nuorista sai intoa jatkaa pelaamista ja tutustumista lähiseudun luontokohteisiin. Erityisesti geokätköjä etsiessä huomio kiinnittyi luonnon yksityiskohtiin, ja monet kertoivat samalla huomanneensa ihmisen jälkiä luonnossa – esimerkiksi roskaamista. Vaikka monissa peleissä huomio on ensisijaisesti ruudussa, lajien tunnistamiseen perustuvan Seek by iNaturalistin kaltaiset pelit herättivät nuorten kiinnostusta luontoon. Luontoympäristössä liikkuessa ollaan samalla kontaktissa terveyden kannalta hyödylliseen mikrobistoon.

Digitalisaation mahdollisuudet

Ulkona pelattavat mobiilipelit ovat yksi keino, jolla voidaan motivoida nuoria tutustumaan erilaisiin luontoympäristöihin, tottumaan vaihteleviin olosuhteisiin sekä havaitsemaan luonnon myönteisiä vaikutuksia omaan hyvinvointiin. Lyhyet ulkoiluaktiviteetit voivat lisätä kiinnostusta osallistua pidempiin luontoretkiin, joiden hyödytkin voivat olla suuremmat.

Erilaisilla peleillä ja sovelluksilla saatetaan kannustaa luontoon erityisesti poikia, joiden luontoyhteys heikentyy teini-iässä tyttöjä enemmän. Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu pelien saavan myös vähemmän aktiivisia liikkumaan.

Esimerkiksi kouluissa geokätköilyä voidaan käyttää opetuksen tukena, sillä kätköt sijaitsevat usein mielenkiintoisissa paikoissa. Luokat voivat itsekin tehdä kätköjä, jotka esittelevät vaikkapa paikallishistoriaa tai opetussuunnitelmaan liittyviä aiheita. Uusia sovelluksia voidaan myös kehittää ympäristökasvatuksen tavoitteisiin. Digitalisaatio voi siten avata uusia mahdollisuuksia lasten ja nuorten luontoyhteyden vahvistamiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

Riikka Puhakka
Dosentti, FT Riikka Puhakka työskentelee akatemiatutkijana NATUREWELL-hankkeessa Helsingin yliopistossa Lahden Yliopistokampuksella.