Viljelijä hyötyy, luonto kiittää ja ihmiset arvostavat - Lahti

Viljelijä hyötyy, luonto kiittää ja ihmiset arvostavat

Parhaita ratkaisuja ovat sellaiset, joissa kaikki osapuolet voittavat. Uudistava viljely on sellainen.

ViljelypeltoRuoasta ja ruoantuotannosta saa melkein aina vauhdikkaan keskustelun aikaiseksi. Argumentit sinkoilevat ja tunnetta piisaa. Se on hienoa, sillä tiukat väittelyt ja vahvat mielipiteet vaan osoittavat, että kysymys on ihmisille tärkeä. Asiasta välitetään.

Mielipiteitä jakavissa teemoissa on kuitenkin rakentavaa miettiä myös näkökulmia, jotka enemmän yhdistävät kuin erottavat. Ruokakeskustelussa yksi sellainen on laatu. Kukapa ei olisi sitä mieltä, että suomalaisessa ruoantuotannossa kannattaa tavoitella mahdollisimman korkeaa laatua.

Mitä se ruoan korkea laatu sitten oikein on? Tästäkin jokaisella on oma mielipiteensä ja siksi laatua kannattaa pyrkiä arvioimaan mahdollisimman objektiivisesti vaikka sen mukaan, mistä kuluttajat ovat valmiita maksamaan.

Uudet laatukriteerit liittyvät ruoan kestävyyteen

Ruoan ilmasto-, vesistö- ja monimuotoisuusvaikutukset ovat laatukriteerejä, joista yhä useampi kuluttaja on kiinnostunut. Tämä kiinnostus näkyy esimerkiksi uusien kasvisproteiinituotteiden vyörynä ja siinä, että valtavia summia rahaa ohjautuu näiden tuotteiden kehitystyöhön.

Kehitys tulee kiihtymään ja tämä voisi olla ketteräksi insinöörikansaksi itsensä mieltäville suomalaisille suuri mahdollisuus. Eikö juuri meidän pitäisi olla hyviä ennakoimaan tulevaa ja muuttamaan nopeasti toimintaa. Voisiko tämä olla se hetki, jossa Suomesta tuleekin kokoaan suurempi ruokamaa.

Tätä näkökulmaa pöyhimme viime vuonna julkaistussa Suomalaisen ruoan laatukirjassa ympäristövaikuttaja Saara Kankaanrinnan, toimittaja Jari Hanskan ja keittiömestari Henri Alénin kanssa. Selkeä johtopäätös oli, että tulevaisuuden laatukriteerit ovat Suomelle suuri mahdollisuus.

Uudistava viljely ei pelkästään minimoi ongelmia vaan myös ratkoo niitä

Kestävän ruoantuotannon ei kuitenkaan tarvitse aina tarkoittaa uusia innovaatioita, vaan se voi olla myös nykyisen tuotannon toteuttamista paremmin. Parhaimmillaan maanviljely voi ympäristöongelmien aiheuttamisen sijaan olla ratkomassa niitä.

Uudistava viljely on kokonaisvaltainen lähestymistapa maan kasvukunnon ja satojen parantamiseksi. Tutkimukset osoittavat menetelmien hyödyt niin tuottavuudessa, ilmastovaikutuksissa, vesistönsuojelussa kuin luonnon monimuotoisuuden parantamisessa. Lisäksi kun maaperä on hyvässä kunnossa, se kestää paremmin niin voimakkaita sateita kuin pitkiä kuivuusjaksoja.

Uudistavan viljelyn e-opiston ensimmäiset kurssilaiset Lahden alueelta

Monilla maatiloilla tehdään jo nyt hyvää ilmasto- ja monimuotoisuustyötä. Toimintaa kehittäville viljelijöille tieto uudistavasta viljelystä on kuitenkin ollut sirpaleista.

Ilmaiseen Uudistavan viljelyn e-opistoon on koottu viimeisin tieto ja suomalaisiin olosuhteisiin sopivat käytännöt. Kurssin takana ovat Baltic Sea Action Group ja Reaktor sekä lukuisat kumppanit Lahden kaupunki mukaan lukien. Kurssin ensimmäinen osa julkaistaan 9.2. ja se on samalla hyvä yleiskatsaus kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Uudistavan viljelyn e-opisto on myös yksi ympäristöpääkaupungin rahoitusta saaneista projekteista. Siinä tavoitteena on antaa kurssille kunnon avauspotku ja saada mahdollisimman moni Lahden, Heinolan, Asikkalan, Hollolan ja Orimattilan viljelijöistä suorittamaan kurssi vuoden 2021 aikana. Uudistavan viljelyn e-opistoon voi ilmoittautua täällä.

Ammatillisesti tärkeä askel

Oli suuri ilo olla esittelemässä Uudistavan viljelyn e-opistoa Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden ohjelman julkistustilaisuudessa lokakuun lopussa. Olen yrittäjänä jo useamman vuoden kääntänyt tekemistäni kestäviä ratkaisuja edistäviin projekteihin ja hanke on luontevaa jatkumoa tälle. Lisäksi on erityisen hienoa olla mukana vanhan kotikaupungin ympäristöpääkaupunkivuodessa. Lahti todellakin kehittyy ja suunta on hyvä. Onnea Lahti, Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021!

Lisätietoa:
www.uudistavaviljely.fi
www.halffull.fi

Jarkko Lehtopellon kuva: Raisa Kyllikki Ranta

Jarkko Lehtopelto
Jarkko Lehtipelto
Jarkko Lehtopelto toimii tuottajana Uudistavan viljelyn e-opistossa, joka on saanut ympäristöpääkaupungilta projektitukea.