Vastuullinen sijoittaminen on kannattavaa sijoittamista - Lahti

Vastuullinen sijoittaminen on kannattavaa sijoittamista

Suomalaisten kiinnostus sijoittamiseen on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana. Vielä markkinan yleistä kehitystä nopeammin on sijoittajien lukumäärä kasvanut kohteissa, jotka ottavat huomioon vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hyvän hallintotavan huomioon ottamista sijoitustoiminnassa siten, että sijoituksien tuotto- ja riskiprofiili paranevat. Vastuullisuus sijoittamisessa ei merkitse sitä, että hyvästä tuottopotentiaalista tarvitsisi luopua, vaan usein jopa päinvastoin. Tutkimuksissa on havaittu vastuullisesti toimivien yritysten olevan nykyään parempia sijoituskohteita kuin oman toimialansa yritykset keskimäärin. Lisäksi yritysten kokonaisvaltaisella tarkastelulla saadaan myös tietoja sellaisista riskeistä tai mahdollisuuksista, jotka myöhemmin voivat realisoitua ja vaikuttaa merkittävästi sijoituskohteen arvoon.

Minkälaisia ovat vastuulliset sijoitustuotteet?

Vastuullisen sijoittamisen rahastoiksi luokitellaan rahastot, jotka sijoittavat positiivista vaikuttavuutta ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisten hyvinvointiin tuottaviin yhtiöihin. Sijoituskohteissa käytetään valintamenettelyä, jossa suljetaan pois esimerkiksi kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, kiistanalaisten aseiden valmistajia sekä hiilen ja haitallisimpien raaka-aineiden suurkuluttajia. Varainhoidon avulla pyritään sijoituskohteissa vaikuttamaan ilmastonmuutokseen, muovi- ja kiertotalouteen sekä sademetsäkatoon. On tärkeää käydä jatkuvaa vuoropuhelua yritysten kanssa ja myös seurata, että viestinnässä julkistetut vastuullisuuden arvot toteutuvat. Yritysten toiminta ympäristönsuojelun tai vastuullisen henkilöstöpolitiikan osalta ei voi olla ristiriidassa viestinnän kanssa. Vastuullisuuden laiminlyöminen ja sen tuoma negatiivinen julkisuus voi pahimmillaan aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita. Sijoitusten tuotot laskevat tyypillisesti vielä voimakkaammin ja tämän skenaarion välttäminen on tärkeä osa vastuullista varainhoitoa.

Miten voin itse sijoittaa vastuullisesti?

Nykyään lähes kaikki yritykset julkaisevat vastuullisen sijoittamisen kannalta oleellista tietoa tilinpäätösjulkaisuissaan. Tutkimuslaitokset tuottavat myös analyysejä vertaillen toimialan eri yhtiöiden vastuullisuutta. Jos ei kuitenkaan halua käyttää aikaansa yksittäisten yhtiöiden tutkimiseen ja niiden poimintaan, ovat sijoitusrahastot hyvä tapa valita sopivat kohteet vastuulliseen sijoittamiseen. Markkinoilla on paljon rahastovaihtoehtoja, jotka keskittyvät sijoituksissaan ympäristön kannalta kestävästi toimiviin yrityksiin. Meillä OP:ssa rahastovalikoima sisältää tuotteita, jotka huomioivat vastuullisen sijoittamisen teemakohtaisesti. Teemoja ovat esimerkiksi ilmasto, puhdas vesi ja vähähiilisyys. Kuukausittainen säästäminen esimerkiksi tällaisiin rahastoihin on vaivaton tapa kenelle tahansa olla mukana myös sijoitusten kautta muuttamassa maailmaa ympäristöystävällisempään suuntaan. Vaikutetaan jokainen omilla toimillamme paremman huomisen puolesta.

Henry Lahdensuo
Henry Lahdensuo on OP Private Päijät-Hämeen sijoitusjohtaja.