Vaisalan uusilla antureilla kerätään entistä tarkempaa tietoa Lahden ilmanlaadusta - Lahti

Vaisalan uusilla antureilla kerätään entistä tarkempaa tietoa Lahden ilmanlaadusta

Vaisalan uudet ilmanlaatumittarit ovat viime toukokuusta saakka mitanneet useiden eri ilmansaasteiden pitoisuuksia Lahden torilla sekä vilkkaassa Aleksanterinkadun ja Vesijärvenkadun risteyksessä. Ilmanlaadulla on vaikutusta kaupunkilaisten hyvinvointiin ja terveyteen, ja siksi siitä on tärkeää tuottaa entistä enemmän tietoa.

Maaliskuussa 2021 Vaisalan ilmanlaadun tuotekehitystiimissä elettiin kiireistä aikaa. Pitkä kehitysprojekti uuden ilmanlaatuanturin lanseeraamiseksi oli päättymässä, ja viimeiset testitulosten analysoinnit olivat käynnissä. Projekti oli sisältänyt useita vaiheita, mukaan lukien uuden partikkelianturin suunnittelun, kriittisiä saastekaasuja mittavan kaasuyksikön optimoinnin sekä lämpötila- ja kosteusmittausten parantamisen Vaisalan Humicap-teknologialla. Lisäksi uusi anturi suunniteltiin liitettäväksi Vaisalan uuteen Beacon-sääasemaan mahdollisimman helposti plug-and-play -ratkaisuna.

Uusi AQT530-ilmanlaatuanturi on kompakti laite, joka mittaa reaaliajassa tärkeimmät ilmanlaatuun vaikuttavat pitoisuudet: saastekaasut (typenoksidit NO2 ja NO, otsoni O3 ja häkä CO) sekä pienhiukkaset PM2.5 (hiukkaset < 2.5 µm) ja hengitettävät hiukkaset PM10 (hiukkaset < 10 µm). Anturi on helppo asentaa ja myös siirtää tarpeen mukaan.

Tuotekehitystiimi lähetti testiantureita ympäri maailmaa, jotta ilmaston alueelliset vaikutukset pystyttäisiin mahdollisimman hyvin huomioidaan anturin suorituskykyä arvioitaessa. Pandemia vaikeutti tätäkin vaihetta, sillä testiasemille ei voitu matkustaa, vaan asennukset tehtiin paikallisten kumppaneiden voimin videoita ja etäpuheluita hyödyntäen.

Uusien ilmanlaatuantureiden matka Vaisalan tehtaalta Lahteen

Näiden virtuaaliasennusten jälkeen Vaisalan tiimi ilahtui uudesta asennustehtävästä lähietäisyydellä: Lahden kaupunki ja Vaisala olivat sopineet kumppanuudesta Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -projektin puitteissa, ja yksi käytännön yhteistyöprojekteista oli kahden uuden ilmanlaatuanturin asentaminen Lahden torille ja vilkkaasti liikennöityyn risteykseen Aleksanterinkadun ja Vesijärvenkadun kulmaan.

Maaliskuun loppupuolella Vaisalan testi-insinööri Tuomas Latvala matkusti Lahteen mukanaan yhtiön tehtaalla Vantaalla valmistetut ja kalibroidut uudet AQT530-ilmalaatuanturit. Ennen asennusta varsinaisille paikoilleen anturit kuitenkin asennettiin ensin Saimaankadulle Lahden kaupungin ilmanlaadun mittausasemalle, jossa antureiden dataa oli tarkoitus vertailla olemassa oleviin referenssilaitteisiin mahdollisten korjausparametrien asettamiseksi. Vaikka kaikki anturit käyvät läpi moniportaisen kalibrointiprosessin Vaisalan tehtaalla, paikalliset vaihtelut erityisesti PM2.5- ja PM10-partikkeleiden kokojakaumassa saattaa edellyttää antureiden hienosäätöä vielä kenttäolosuhteissa. Saimaankadun vertailun jälkeen todettiin antureiden vastaavan riittävän hyvin referenssilaitteiden tasoa eikä erillisiä säätöparametrejä tällä kertaa tarvittu.

Ilmanlaatudata auttaa kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämisessä

Asennusajankohta maaliskuun lopussa antoi myös mahdollisuudet Suomessa ehkä kaikkein kriittisimmän ilmanlaatuilmiön, katupölyn seuraamiseen. Kevättalvella lumen alta paljastuva hiekoitukseen käytetty hiekka yhdistettynä talvirenkaista ja asfaltista irtoaviin hiukkasiin aiheuttaa Suomessa yllättävänkin korkeita partikkelipitoisuuksia. Usein partikkelit muodostuvat suuremmista PM10-kokoalueen partikkeleista, ja hiukkasmäärät voivat kohota niin suuriksi, että ne aiheuttavat terveyshaittaa. Ihmisille kaikkein haitallisimmiksi hiukkasiksi katsotaan PM2.5-partikkelit, jotka ovat halkaisijaltaan alle 2,5 mikrometrin kokoisia ja voivat päätyä syvälle elimistöön ja verenkiertoon. Tätä suuremmat hiukkaset eivät ole yhtä vaarallisia, mutta voivat aiheuttaa ärsytysoireita hengitysteissä.

Uusien, helposti asennettavien ilmanlaatu-antureiden etuna onkin, että anturit voidaan asentaa katupölyn kannalta ongelmallisimmille alueille ja näin hyödyntää saatua dataa mm. katujen puhdistuksen optimoinnissa – tavoitteena tietysti asukkaiden mahdollisimman vähäinen altistuminen.

Saimaankadun onnistuneen referenssivertailun jälkeen anturit siirrettiin lopullisiin asennuspaikkoihinsa Lahden torille ja Aleksanterinkadun ja Vesijärventien risteykseen. Asennustyö valopylväisiin sujui nopeasti, muutamissa tunneissa, Lahti Energian tarjoaman sähkönsyötön ja nosturin turvin.

Uudet anturit lisäävät ymmärrystä Lahden paikallisen ilmanlaadun ominaispiirteistä

Toukokuun alusta lähtien AQT530-anturit ovat mitanneet ilmanlaatua keskeisillä paikoilla, joissa lahtelaiset liikkuvat ja viettävät vapaa-aikaansa. Vaikka sähköbusseja on Lahdessa koko ajan enemmän, liikenne aiheuttaa silti jonkin verran päästöjä keskustan alueella johtuen myös keskustan sijannista Salpausselän laaksossa. Jatkossa uusien ilmanlaatuantureiden tärkeä tehtävä on pitkän aikavälin tiedon kerääminen. Sen avulla pystytään paremmin ymmärtämään ilmanlaadun paikallisia vaihteluita Lahdessa.

Tulevaisuudessa antureita voidaan myös sijoittaa uusin paikkoihin keskustan ulkopuolellakin. Toinen suomalaisten kaupunkien kriittinen ilmiö katupölyn lisäksi on kotitalouksien puunpoltto takoissa ja muissa tulisijoissa, mikä erityisesti kylminä talvi-iltoina voi aiheuttaa yllättävänkin korkeita saastepitoisuuksia. Vaisalan tuotekehitystiimi odottaa mielenkiinnolla uutta dataa, jotta ymmärryksemme kaupunkien ilmanlaadusta ja antureiden hyödyistä kasvaisi edelleen.

Hannamari Jaakkola
Hannamari Jaakkola on Vaisalan kaupunkisää- ja ympäristömarkkinapäällikkö.