Luontopositiivisuuteen pääsemme vain yhteistyöllä - Lahti

Luontopositiivisuuteen pääsemme vain yhteistyöllä

Olemme Lahdessa käynnistäneet työn kohti luontopositiivista elämää. Onko termi sinulle uusi? Katsotaanpa vähän tarkemmin, mitä kaikkea työn aloittaminen tarkoittaa.

 

Ensiksi määritelmät: Luontopositiivisuus tarkoittaa sitä, että luonnolle tuotetaan enemmän hyötyä kuin haittaa. Tällöin ihmisen nettovaikutus muuhun luontoon on positiivinen. Tällä hetkellä ihmisen vaikutus on negatiivinen, joten kelkan kääntäminen on nyt edessä.

Tulemme tänä vuonna Lahdessa asettamaan luontotavoitteen sekä teemme yhdessä päijäthämäläisten sidosryhmien kanssa tiekartan, miten asetettuun tavoitteeseen päästään. Yhteistyö on avainsanamme, koska luontopositiivinen kaupunki rakennetaan nimenomaan yhdessä.

Projektimme alkoi kesällä, ja syksyn ajan tutustuimme siihen, mitä Päijät-Hämeessä ja Lahdessa jo tehdään ja mihin suuntaan ollaan menossa. Poikkeuksetta nämä tapaamiset olivat innostavia ja poikivat usein jonkin konkreettisen yhteisen tekemisen.

Kävimme muun muassa tutustumassa Lahden diakoniaopiston huikeaan opiskelijateatteri Olgaan ja sen luontotekemiseen. Kuulimme Marttojen työstä kestävän ruokavalion edistäjinä. Opimme, että Viking Malt perehtyy ohjeistukseen tiedepohjaisten luontotavoitteiden asettamisesta. Suunnittelimme Lahden seudun korkeakoulujen kanssa luontopilotteja Lahteen. Ja paljon muuta.

Eri keskusteluissa olemme kuulleet, että luontotyössä kaivataan yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Sitä lupaamme!

Ruoka-ala on riippuvainen luonnosta – siksi pitää toimia

Tammikuussa järjestimme kaksi työpajaa: toiseen kutsuimme ruokajärjestelmän ja toiseen kulttuurialan toimijoita. Päijät-Hämeessä on vahva ruoka-ala, ja ruoka-ala on myös yksi luonnosta riippuvaisimmista toimialoista, joten työllä todella on merkitystä.

Suomen Akatemian Biodiful -hankkeen tutkijat osallistuivat ruokajärjestelmän verkostoitumistilaisuuteen. Tilaisuus oli samalla kick-off sille, että Biodifulin tutkijat alkavat tehdä luonnon monimuotoisuuteen liittyvää toimintatutkimusta Lahden alueen ruoka-alan yrityksissä. Tutkimuksen osallistumalla ruoka-alan yritys ja maatalousyrittäjä voi saada hyvän alkusysäyksen tai vauhdittajan luontotyölleen.

Kulttuuri ja taide antavat vauhtia ekologiselle kestävyysmurrokselle

Toisen työpajan järjestimme yhdessä Päijät-Hämeen liiton kanssa. Päijät-Hämeen kulttuuriohjelma antaa hyvän pohjan kulttuuri&luonto -teemaisille keskusteluille ja yhdessä tekemiselle. Työpaja kokosi yhteen kulttuuri- ja taidealan toimijoita sekä tutkijoita.

Työpajaryhmissä vaihdoimme ajatuksia muun muassa siitä, miten taide- ja kulttuurialat voivat olla luomassa uusia luontopositiivisempia toimintatapoja ja vahvistamassa luontoa kunnioittavia toimintakulttuureja? Keskusteluissa tuli esiin, että taiteen avulla voidaan esimerkiksi visualisoida ympäristössä tapahtuvia muutoksia tai luoda uusia, luontopositiivisempia narratiiveja.

Jatkamme keskusteluja ja pohdimme yhteisiä tekemisen paikkoja seuraavaksi Päijät-Hämeen liiton tiloissa keväällä.

Luontopositiivinen elämä rakennetaan yhdessä

Nyt helmikuussa kokoamme yhteen laajasti luontopositiivisesta kaupungista kiinnostuneet ihmiset. Järjestämme Lahdessa Luontopositiivinen elämä rakennetaan yhdessä -tapahtuman, jossa kuulemme puheenvuorot muun muassa Maailman talousfoorumista, Sitrasta, Fazerilta ja Nordeasta. Tapahtuman päättää taidedialogi.

Tapahtumaan osallistuvat pääsevät mukaan myös opastetulle kierrokselle visuaalisten taiteiden museo Malvan Tulevaisuuden puutarha -näyttelyyn. Mikä oiva paikka keskusteluille ja kohtaamisille matkalla kohti luontopositiivisuutta!

Hanna Mattila
Kirjoittaja johtaa Luontopositiivinen elämä -hanketta Lahdessa. Hän on koulutukseltaan maa- ja metsätaloustieteen maisteri. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Ympäristöministeriössä, Sitrassa ja maa- ja metsätalousministeriössä. Hän on myös toimittanut kaksi tietokirjaa: Vähemmän lihaa -teoksen kestävästä ruokakulttuurista ja Elämän verkko -teoksen luonnon monimuotoisuudesta.