Kylätalkoot - yhteisöllisyyden uusi tuleminen - Lahti

Kylätalkoot – yhteisöllisyyden uusi tuleminen

Kylätalkoot on Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahden innovaatiokilpailusta ponnistanut asukasyhdistysten ja asuinalueiden kehittämiseen osallistava hanke. Hankkeessa on huomattu, että ihmisille tärkeitä ovat oman alueen lähiluonto, lähipalvelut ja kohtaamispaikat asukkaille. Kylätalkoissa on ideoitu mm. asuinalueen yhteinen PokemonGo-kävely ja työpaja koululaisille.

Vuoden 2021 alussa bongasimme ilmoituksen innovaatiokilpailusta ja etenkin Sitowisen asettama haaste kaupunkilaisten osallistamisesta asuinalueen kehittämiseen herätti mielenkiinnon. Olemme olleet mukana asukasyhdistystoiminnassa muutaman vuoden ajan ja halusimmekin lähestyä haastetta omalta kokemuspohjaltamme. Olemme huomanneet, että asukasyhdistyksellä on voima toimia alueellisena moottorina, joka saa ihmiset osallistumaan ja pitämään huolta lähiympäristöstään.

Samaan aikaan uusia aktiiveja on kuitenkin ollut haastavaa saada mukaan ja joiltakin alueilta toiminta onkin hiljentynyt tai jopa loppunut. Mielestämme asukastoiminta ansaitsisi imagon kohotuksen, jonka ansiosta kaiken ikäiset voisivat ylpeästi olla osana paikallista yhteisöä.

Asukasymmärrystä etsimässä

Kylätalkoot-hankkeessa tavoitteena on asukasyhdistystoiminnan houkuttelevuuden lisääminen, mikä takaa tärkeän toiminnan jatkumisen uusien aktiivien myötä. Työ käynnistyi kesällä 2021, kun hankkeeseen lähtivät rohkeasti mukaan uusia tuulia toimintaansa kaipaavat Keski-Lahden ja Metsä-Hennalan asukasyhdistykset, Renkomäen Omakotiyhdistys sekä Saksala-Seura. Iloksemme pääsimme työskentelemään hyvin erilaisten asukasyhdistysten kanssa, joilla kaikilla oli kuitenkin samanlainen tahto toimia oman asuinalueensa hyväksi.

Kylätalkoot-hankkeen yksi tärkeimmistä kulmakivistä on asukasymmärryksen kerääminen, minkä turvin asukasyhdistystoimintaa voidaan kehittää vastaamaan paremmin alueen tarpeisiin. Kannustimme asukasyhdistyksiä järjestämään kaikille avoimen syystapahtuman, jossa myös tiedonkeruu oli mahdollista toiminnallisten rastien muodossa. Vallitsevana aikana tapahtuman järjestäminen on haastavaa, mutta välittömän palautteen perusteella ihmisten väliset kohtaamiset ovat ensiarvoisen tärkeitä ja antavat osallisuuden kokemuksia. Pitkän hiljaiselon jälkeen oli nähtävissä, että yhdessä tekemistä arvostetaan uudella tavalla ja toimintaan halutaan tulla mukaan.

Luonto mainittu

Työssämme teemme jatkuvaa salapoliisityötä asukkaiden toiveiden kartoittamiseksi. Asuinalueiden erilaisuudesta huolimatta asukkaiden ilot, toiveet ja harmit nousevat esiin samanlaisina. Lähiluonto koetaan Lahden ydinkeskustaa myöten erityisen tärkeäksi kaikenikäisten keskuudessa pienestä lapsesta ikääntyneeseen saakka. Myös lähipalvelut, niiden väheneminen tai puuttuminen puhuttavat asuinalueesta riippumatta. Yksi suurimmista huomioista on ollut, että varhaisnuoret kaipaavat heille kohdennettua tekemistä omalla asuinalueellaan. Kaikenikäiset kaipaavat myös helposti saavutettavaa, paikallista kohtaamispaikkaa.

Hankkeessa esiin nousevat toiveet tuodaan näkyviksi asukasyhdistysten käyttöön, ja ne valmistellaan toteutettaviksi ideoiksi. Yhdistykset voivat kuitenkin hyödyntää tietoa haluamallaan tavalla. Asukaskyselystä voi esimerkiksi bongata yksittäisen ilmiön ja laajentaa sen joko yhteisölliseksi tapahtumaksi tai jatkuvaksi toiminnaksi. Eräällä alueella selvisi, että moni asukas pelaa PokemonGo-peliä. Tästä tiedosta ideoitiin yhteisöllinen PokemonGo-kävely, jossa kävelyaskelia kertyikin jokaiselle viiden kilometrin verran.

Lisäksi kouluikäisille on käynnistetty asukasyhdistyksen kautta toivottua tekemistä työpajatoiminnan muodossa, mikä on jo tavoittanut kohderyhmänsä. Asukasyhdistyksen vahvuus onkin sen joustavuus: se voi konkreettisesti ja nopeasti tarttua asukkaiden toiveisiin ja tarpeisiin, saaden näin aikaan aitoja osallisuuskokemuksia.

Kylätalkoot-hanke vastaa suoraan ympäristöpääkaupungin sujuvan ja hyvinvointia lisäävän arjen tavoitteeseen. Se toteutetaan yhteistyössä haasteenasettaja Sitowisen kanssa, joka työstää kerätystä tiedosta materiaalin myös muiden asukasyhdistysten käyttöön.

 

Johanna Ruuhijärvi ja Marianne Kämi
Johanna Ruuhijärvi työskentelee tällä hetkellä Kylätalkoot-hankkeen projektijohtajana. Opintovapaalla Päijät-Soten fysioterapeutin toimesta, suorittaa sosiaali- ja terveysalan YAMK-opintoja LAB-ammattikorkeakoulussa. Marianne Kämi toimii Kylätalkoot-hankkeen projektijohtajana ja viimeistelee energia- ja ympäristötekniikan AMK-opintojaan LAB-ammattikorkeakoulussa.